Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Nenechte si ujít novinky ze světa onkologie!

V rubrice NOVINKY Vás budeme pravidelně informovat o proběhlých akcích nebo o aktuálním dění formou článků, reportáží či záznamů z kongresů. Máte se na co těšit.

Publikováno dne 18.10.2018

XXV. Jihočeské onkologické dny (11. - 13. 10. 2018)

Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastější malignitou trávicího ústrojí a patří mu druhé místo mezi všemi maligními tumory. U žen se jedná o druhé nejčastější onkologické onemocnění, u mužů pak o třetí nejčastější. Až 25 % diagnostikovaných pacientů má přítomny metastázy, nejčastěji v játrech. Léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prodělala v posledních dvou dekádách významnou změnu a chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou vedla k zásadnímu prodloužení celkového přežití pacientů. Nejnovější léčebné postupy mCRC si nenechte ujít v prezentaci, kterou představil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, na Jihočeských onkologických dnech.

Paliativní léčba JOD 2018


Publikováno dne 25.9.2018

X. celostátní konference paliativní medicíny 5.–6. 10. 2018, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

Česká společnost paliativní medicíny vás zve na X. celostátní konferenci, která je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, nemocničním kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný a doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí hospicové a paliativní péče.

V letošním roce proběhne souběžně s konferencí prezentace projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, která představí průběžné výstupy významného projektu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Registrace
na webu konference

Pozvánky a oznámení
Pozvánka s programem ve formátu PDF

Zdroj:
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/x-celostatni-konference-paliativni-mediciny/

Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze

Na základě četných žádostí nabízíme další termín přednášky Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence. Přednáška z psychoneuroimunologie je úvodní přednáškou projektu #MysliProtiRakovine a je určena jak pacientům – laikům, tak i lékařům, sestrám, psychologům a dalším odborníkům, kteří se starají o onkologické pacienty. Nový termín je 1. 11. 2018 od 18 hodin v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 1/2, sál číslo 300). Prosíme, registrujte se. Vstup je zdarma.

Cílem přednášek je názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně rozvojem nemoci na straně druhé. Zároveň nastíní možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování, zejména u onkologických onemocnění.

Bližší informace:
Pozvánka ve formátu PDF
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/mysliprotirakovine/prednaska-vliv-mysli-na-progresi-onemocneni-a-mozna-psychologicka-prevence-vyhla/

Podzimní semináře KVMO

Cílem projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO) je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt byl spuštěn v roce 2017 a je garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.

Informace k seminářům pořádaným v rámci projektu jsou zveřejňovány nejen zde, ale i na stránkách Sekce mladých onkologů a v kongresovém kalendáři na Linkos.cz a na webových stránkách Klubu mladých onkologů. Vzdělávací plán KVMO je vytvářen ve spolupráci s předsedkyní České onkologické společnosti doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, a boardem projektu KVMO, nominovaným výborem ČOS a výborem Mladých onkologů.

Více zde https://www.linkos.cz/files/akce/2018/KVMO/190_KVMO_pozvanka_2018_nahled.pdf


Publikováno dne 10.9.2018

Role chemoterapie a imunoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou odbornou prezentaci věnovanou aktuálním možnostem léčby pokročilého karcinomu močového měchýře. Dozvíte se nejen o výhodách předoperační systémové chemoterapie a současných možnostech imunoterapie, ale zjistíte například i to, jak může vypadat léčba metastatických nádorů s menší toxicitou a stejnou efektivitou. Autorkou je prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Prezentaci najdete ZDE.

Publikováno dne 7.8.2018

Představujeme Vám cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie

Rádi bychom Vás upozornili na cyklus odborných přednášek a webinářů určených všem lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým odborníkům. Tématem zahajovacích přednášek v regionech bude vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence.

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví - pozvánka na cyklus přednášek

Srdečně zveme všechny lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na cyklus přednášek a webminářů z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a Vaše pacienty připravila Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.
www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kvalita-zivota-lekar/psychoonkologicka-pece-a-komunikace/vliv-mysli-na-imunitni-system-a-nase-zdravi-pozvanka-na-cyklus-prednasek/

MysliProtiRakovině: Možnosti psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie. Česká onkologická společnost pro Vás připravila s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu unikátní projekt v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.
www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/mysliprotirakovine/


Publikováno dne 25.7.2018

XXV. Jihočeské onkologické dny 11. - 13. 10. 2018, Zámecká jízdárna českokrumlovského zámku

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XXV. Jihočeské onkologické dny, letos na téma diagnostika a léčba nádorů žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku.
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xxv-jihoceske-onkologicke-dny/


Publikováno dne 25.7.2018

Best of ASCO a Pražské onkologické dny 5. - 7. 9. 2018, Praha

Akce získala podporu České onkologické společnosti. Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny a Den prof. Staška. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2018 Annual Meeting, který přináší nejnovější poznatky prezentované každoročně na kongresu ASCO.
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/best-of-asco-a-prazske-onkologicke-dny-1/


Publikováno dne 25.7.2018

Multioborové sympozium: Příprava a podávání chemoterapie. Chráníte efektivně sami sebe před chemickou kontaminací? 14. 9. 2018, Lékařský dům, Sokolská 490/312, 120 00 Praha 2

Organizátoři akce požádali o podporu Českou onkologickou společností. Vzdělávací akci pořádá Aesculap Akademie pod záštitou prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. Tématem sympozia je multioborový pohled na celý proces bezpečné přípravy a podávání chemoterapie ve zdravotnictví - od předpisu chemoterapie přes podávání až po likvidaci použitého materiálu. Sympozium je primárně zaměřeno na otázky ochrany zdravotnického personálu před chemickou kontaminací. Budeme se věnovat každodenní praxi, včetně řešení reálných příkladů z různých typů pracovišť.
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/multioborove-sympozium-priprava-a-podavani-chemoterapie/


Publikováno dne 25.7.2018

Poslechněte si názory předních odborníků na projekt Mujpacient.cz

Proč je v onkologii tolik důležitá komunikace i edukace a jaké konkrétní výhody projekt přináší? To se dozvíte z videa s předními českými onkology, které jsme pro vás natočili během konání XLII. brněnských onkologických dnů a XXXII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.


Publikováno dne 23.7.2018

Reportáž z ASCO 2018: Co je nového v léčbě maligního melanomu?

Letošní konference ASCO proběhla ve dnech 1.–5. června v Chicagu. Odborné akce se zúčastnili také někteří členové kolegia Mujpacient.cz. Přečtěte si reportáž profesora MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, který komentuje výsledky studie COMBO450. Jak vypadá nový kombinační standard léčby maligního melanomu? Dozvíte se ZDE.

Ledvina
Poslední novinky a konkrétní výsledky klinické studie hodnotící pembrolizumab v léčbě karcinomu ledviny si přečtěte ZDE.

Ovaria
Cílem klinické studie JCOG0602 bylo potvrdit noninferioritu neoadjuvantní chemoterapie (NACT) proti primárnímu chirurgickému zákroku v iniciální léčbě stadií III/IV ovariálního, tubárního či peritoneálního karcinomu. Komentář a zajímavá fakta čtěte ZDE.

Plíce
Závěry klinické studie KEXNOTE-407, která sledovala účinnost pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií u metastatického NSCLC, byly více než pozitivní. Více si přečtěte ZDE.

Prso
Aktuální informace o adjuvantním podání denosumabu a jeho vlivu na počet recidiv a prodloužení přežití u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu si přečtěte ZDE.


Publikováno dne 27.6.2018

Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu

MUDr. Tomáš Grega (1. LF UK a ÚVN, Interní klinika, Gastroenterologické odd.)
Nepropásněte přednášku, která shrnuje současnou epidemiologii zhoubných nádorů kolorekta, představuje současný design screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a jeho výsledky. Zabývá se také aktuálními problémy ve screeningu a budoucím vývojem kolorektálního screeningu.

Na video z přednášky se podívejte ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz


Publikováno dne 20.6.2018

MUDr. Michaela Matoušková (Urocentrum Praha)

Poslechněte si přednášku, členky kolegia Mujpacient.cz o možnostech časného záchytu karcinomu prostaty, v níž představuje výsledky studií, které zkoumaly účinnost screeningu ve srovnání s aktivním vyhledáváním a shrnuje lékařské argumenty pro a proti odběru PSA. V závěru přednášející představuje současné projekty časného záchytu karcinomu prostaty, jako je projekt České urologické společnosti a VZP a také pilotní projekt MZ ČR Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních.

Na video z přednášky se podívejte ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz


Publikováno dne 15.6.2018

Hormonoterapie při expresi steroidních receptorů - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 4. 5. 2018 byla novelizována kapitola číslo 12 Zhoubný novotvar prsu (C50). Změna se týká části 12.1.2.2 Hormonoterapie při expresi steroidních receptorů u postmenopauzálních žen.

U postmenopauzálních žen – výběr první linie hormonální léčby je závislý na typu a délce adjuvantní HT, DFI, rozsahu postižení, biologickém věku pacientky a PS, potřebě rychlé kontroly nemoci, preferenci pacientky, sociálně-ekonomických a psychologických faktorech a spolupráci pacientky. Léčebné možnosti jsou: kombinace IA a CDK4/6 inihibitoru (palbociklib nebo ribociklib – není úhrada v ČR) u de novo pacientek a pacientek s rekurencí onemocnění signifikantně prodlužuje PFS (10 měsíců) s akceptovatelnou toxicitou a je proto preferovanou možností v první linii léčby. Výsledky OS jsou očekávané. V současné době neexistuje biomarker, který by predikoval skupinu pacientek s největším benefitem. Další možnosti jsou: inhibitor aromatázy, tamoxifen, fulvestrant (není stanovena úhrada).

Aktuální vydání modré knihy najdete ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz


Publikováno dne 21.5.2018

Novinky v onkologické léčbě dle jednotlivých diagnóz. Podívejte se na videa z BOD 2018.

Poslechněte si názory předních odborníků na aktuální léčebné možnosti v onkologii v České republice. Jaká je situace u konkrétních diagnóz? To se dozvíte z videí, která jsme pro Vás natočili během konání XLII. brněnských onkologických dnů a XXXII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Publikováno dne 6.12.2017

Úskalí v léčbě pokročilého karcinomu prostaty a existuje časná diagnostika ovariálního karcinomu?

Vaší pozornosti by neměl uniknout článek věnovaný úskalím v léčbě pokročilého karcinomu prostaty. Jaké jsou současné terapeutické možnosti? Dalším tématem je iniciální systémová léčba pokročilého ovariálního karcinomu. Karcinom vaječníků představuje gynekologickou malignitu s nejhorší prognózou. Existuje časná diagnostika ovariálního karcinomu? A jaký je nový standard jeho léčby? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článcích, které připravil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Záhady v léčbě prostatického karcinomu
Iniciální systémová léčba pokročilého ovariálního karcinomu


Publikováno dne 23.10.2017

Zpráva z XXIV. Jihočeských onkologických dnů

Letošní XXIV. Jihočeské onkologické dny, které se konaly ve dnech 12.–14. října v Českém Krumlově, byly tentokrát zaměřeny na diagnostiku a léčbu nádorů prostaty a močového měchýře. V krátkém článku z této akce se dozvíte o systémové léčbě hormonálně senzitivního metastatického karcinomu prostaty od prim. MUDr. Michaely Matouškové. Přečtěte si článek nebo si prostřednictvím krátkého videa připomeňte atmosféru letošního kongresu. VÍCE ZDE.


Publikováno dne 17.8.2017

Článek ASCO

Profesor Jindřich Fínek komentuje nejdůležitější práce na téma nádory uropoetického systému. Které práce ho oslovily nejvíce a proč? Přečtěte si ZDE.


Publikováno dne 27.7.2017

Novinky v léčbě karcinomu prsu – ASCO 2017

Letošního kongresu ASCO, který se konal ve dnech 2.–6. června v Chicagu, se zúčastnil také garant odborného kolegia prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA. Ty nejdůležitější postřehy Vám přinášíme v jeho reportáži z konference na téma Novinky v léčbě karcinomu prsu. Jaká je budoucnost adjuvantní anti HER-2 léčby? Přečtěte si ZDE.


Publikováno dne 3.5.2017

Brněnské onkologické dny (26.–28. 4. 2017)

Zveme Vás ke zhlédnutí videa, ve kterém prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, garant a člen odborného kolegia projektu Mujpacient.cz, zhodnotil letošní XLI. Brněnské onkologické dny. Jak si stojí současná onkologie?


Publikováno dne 26. 10. 2016

Zpráva z XXIII. Jihočeských onkologických dnů

Letošní ročník Jihočeských onkologických dnů se jako již tradičně konal v Českém Krumlově ve dnech 20. – 22. října 2016. Reportáž z této akce jsme připravili ve spolupráci s členkou odborného kolegia, doc. MUDr. Miladou Zemanovou, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Přečtěte si jí ZDE.


Publikováno dne 22. 6. 2016

ASCO 2016 (3.-7.6.2016)

Ve dnech 3.-7. 6. 2016 proběhla v Chicagu konference Americké onkologické společnosti, podpořená tentokrát vystoupením amerického viceprezidenta Joe Bidena. Jde o jednu z největších světových akcí věnovaných onkologické problematice, na níž se tradičně prezentují nové cesty v diagnostice a terapii karcinomu, které se pak často stávají součástí standardů péče.

Ke stažení ZDE


Publikováno dne 3. 5. 2016

Brněnské onkologické dny (27.-29.4. 2016)

Zveme vás ke zhlédnutí videa, které jsme připravili ve spolupráci s doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc., přední onkoložkou a členkou odborného kolegia v projektu Mujpacient.cz. Nenechte si ujít novinky z letošního ročníku XL. Brněnských onkologických dnů.


Publikováno dne 25. 2. 2016

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE - ONKOLOGIE V PRAXI (Hotel Sladovna - Černá Hora u Brna)

Sympózium se konalo dne 24. 2. – 26. 2. 2016 a bylo určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.


 

Představení projektu Mujpacient.cz

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA představil hlavní cíle a smysl konzultačního projektu Mujpacient.cz. Podívejte se na krátké video.

Přihlašte se k odběru newsletteru

Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Stačí se jen registrovat k odběru newsletteru.

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.