Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Karcinom prsu

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

6. 11. 2018

Karcinom mammy s duální diferenciací k NST i karcinomu lobulárnímu

Reakce: 4
Více zde

Pacientka 59 let, postmenopauzální, bez komorbidit. Ze screeningu dg. ca prsu vlevo - mikrokalcifikace vlevo v DVK 12x8mm, s biopsie ILCA G2 ER 100% PR 70% Ki 67 20% HER neg
provedena parciální resekce l. prsu + SLNB vlevo
histologie -…

31. 10. 2018

Indikovat chemoterapii a exenteraci ?

Reakce: 3
Více zde

Dobrý den,
velmi Vás prosím o poradu stran dalšího postupu u doposud zdravé 51leté zdravotní sestry, s diagnosou karcinomu prsu l.dx., st.p. TU + SLNB 17/10/2018,
histol.: invazivní NST, G1, ki 67 7%, ER 70%, PRneg, HER 1+,LVI neg,…

29. 10. 2018

Konzultace adjuvantní léčby

Reakce: 4
Více zde

Prosím o vaši konzultaci dalšího postupu:

pacientka 69 let , interně zdráva, v OA stav po radiální excizi maligního melanomu v roce 2001 , stav po radiální excizi basaliomu nosního křídla v roce 1986 . Odeslána k nám přes …

12. 10. 2018

Duplexní tumor l. prsu

Reakce: 4
Více zde

46 letá pac. bez přidružených diagnos

Onkologická diagnóza: C 50.9 - duplexní tumor l. prsu - histologicky obě ložiska spojená! - invazivní lobulární karcinom, st.p. bioptické verifikaci 7/18, st.p. parciální resekci + SLN v KV 8/18

18. 9. 2018

Konzultace další léčby u mladé pacientky s triple negativním ca prsu

Reakce: 3
Více zde

39letá pacientka, interně zdravá, 5 dětí, posl. narozeno 2016. Při kojení v 2/018 nahmatala rezistenci P prsu .
Vstupní vyšetření -
UZ P prsu - centrálně nehomogenní ložisko vel. nejméně 5 cm , v pravé axile několik mírně zvětšených…

13. 9. 2018

Indikace adjuvantní chemoth.

Reakce: 4
Více zde

Dobrý den,
zajímala by mě indikace resp. přínos podání adjuvantní chemoth. u pc. 65 let v dobrém klinickém stavu, bez přidružených dg (jen HT na terapii)

Onkologická diagnóza: C 50.9 - lobulární karicinom zevního kvadrantu l.…

7. 9. 2018

Adjuvance FISH poz. duální

Reakce: 3
Více zde

Konzultace stran zkušenosti s duální blokádou Herceptin a Perjeta v adjuvantním podání u pac. rč. 80 s ca mamame l.sin pT2pN1(1mikro/3SLN) s lymfangoinvazí, SR poz, her 2 poz, po chemoterapii v komb. AC dose dense a v plánu sekvence pakli …

7. 9. 2018

Adjuvance Luminal A

Reakce: 3
Více zde

Pěkný den máme pac. 43 let s ca mamame l.sin pT2pN1a(1makro/2SLN) G1 ,L+,V0, premenopauzální , pac,po QE a SLN, invazivní smíšený tubulární karcinom , Ki 67 10-15% ER 100% PR poz. 100% her 2 neg., Luminal A, váháme s přínosem chemoterapie, jaký…

31. 8. 2018

Kolizní HER+ karcinom mladé ženy

Reakce: 4
Více zde

Dobrý den,
velmi Vás prosím o poradu stran vhodného adjuvantního zajištění mladé, jinak zdravé 42 leté pacientky, která podstoupila pro dle MMG multicentrický karcinom pravého prsu ablaci a SLNB. V biopsii byla dvě verifikovaná ložiska jako…

28. 8. 2018

Rozsah adjuvance u starší dámy

Reakce: 3
Více zde

Dobrý den,
prosím Vás o konzultaci, jaký byste volili postup u 83 leté dámy, která podstoupila ablaci + EA 2.8.2018, pT2pN1(2/8LU)M0, v definitivní histologii invazivní NST, G3, ER 100%, PR0%, ki67 80%,HER 0-2 (FISH bez apmlifikace), ve 2uzlinách…

1 2 3 4 8 15 22 29

Přihlašte se k odběru newsletteru

Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Stačí se jen registrovat k odběru newsletteru.

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.