Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Kolorektální karcinom

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

17. 1. 2018

Karcinom recta - mts pľúc

Reakce: 2
Více zde

Pacient narodený 1956.
17.7.2017 dolná predná resekcia rekta pre neo pT3 pN1 (2/20LU) M0 adenoca G I-II, pozitívna mutácia K-ras v kdóne 12/13. Po operácii absolvoval adjuvantú liečbu - RAT na panvu a chemoterapiu FU/FA -Mayo., dispenzarizovaný s…

24. 10. 2017

Radioterapie CNS ano či ne

Reakce: 2
Více zde

Dobrý den,
velmi Vás prosím o poradu stran 82-letá pacienta ve výborné kondici, v anamneze opakované embolie v poúrazových či pooperačních obdobích, hypertenze, jinak bez komorbidit .
Pán je po amputaci recta sec Miles 9/2011 pro adenoca,…

18. 9. 2017

Žena 42let, bez významných komorbidit

Reakce: 1
Více zde

Prosím o návrh postupu u ženy narozené 1975 bez významných komorbidit.

V roce 1975 operována pro ileosní stav - resekováno rektosigmoideum sec Hartman

histol.: mucinózní adenokarcinom G2, pT3 pN1b (2/24) M0, kl. stádium IIIB…

14. 7. 2017

Meta do plic po adjuv. léčbě, mutace KRAS, stav po tromboze PDK

Reakce: 2
Více zde

Pacient - 67 let do dg ca rekta s ničím neléčen
V 8/16 ca rekta 10 cm od anu, tubulární adenokarcinom G2, cT3 cN1 M0
Stav po předoper radiochemoterapii do 9/16
11/16 resekce rekta, ilostomie
výrazně regresivně změněný…

16. 6. 2017

Opakovaná resekce jater?

Reakce: 1
Více zde

Dobrý den, obracím se na Vás s konzultací ohledně opakované resekce jater.

Pacient, nar. 1949, bez komorbidit, PS 0
V roce 2004 resekce rektosigmatu pro AdenoCa, pT2 pN0 M0. dále bez adjuvance.
R1 6/2015 - 2 meta ložiska v…

30. 5. 2017

Generaliz. ca tenkého střeva

Reakce: 5
Více zde

43 letá pacientka, léčena s hypertenzí a hypofunkcí štítné žlázy,
r. 2016 po HYE+AE+lymfadenektomie pánve + suprapelv
histol mucinosní adenoCa intestinlnho typu v obou ovariích a P tubě, L1
děloha LU, a omentum bez nádoru,…

24. 5. 2017

Adjuvance při clostridiové infekci

Reakce: 2
Více zde

Hlavní diagnóza: C19. Ca rectosigmatu v 20-25cm/nad řasou/stp.resekci, 3 cykly adjuvantní chemoth.
TNM: pT4bN2aM0, Pn1,R1?
Histologie:
A: Nepravidelná částice 4 x 2 x 1,4 cm se stehy, tvořená tukovou a tuhou bělavou tkání, v…

1. 5. 2017

Pokročilý ca recta

Reakce: 2
Více zde

Pacient r.1956 vyš.v plicní ambulanci pro kašel a dušnost.V rámci vyš.provedeno CT plic)
a CT břicha s nálezem metastat ického postižení obou orgánů
Odeslán do onkolog.ambulance k došetření a naplánování terapie
Provedena akutně…

25. 10. 2016

Ca recta + solitární meta plic

Reakce: 3
Více zde

Hlavní diagnóza: C 20 nepravidelný cirkulární adenokaricnom recta těsně za svěračem do cca 12 cm délky, dle CT mnohočetné patol. LU v mezorectu a před promontoriem, solitární meta plic
TNM: cT3? cN2M1a - plíce
Histologie: 10/16 - části…

13. 10. 2016

Žena 62 let, bez zásadních komorbidit

Reakce: 4
Více zde

Žena 62 let, bez zásadních komorbidit.

2012 resekce transversa pro adenoca pT3 pN0 M0, bez následné adjuvance.

10/2014 relaps v plicích - 5 drobných meta v obou lalocích, nepřístupných perkut. biopsii, hodnoceno jako…

1 2 3 4

Přihlašte se k odběru newsletteru

Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Stačí se jen registrovat k odběru newsletteru.

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.