Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Melanom

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

27. 11. 2018

Maligní melanom s mnohočetnou generalizací

Reakce: 1
Více zde

Nynější onemocnění a dosavadní léčba 70letého pacienta: Duplicitní synchronní maligní melanom – pravé hypochondrium (vstupně stadium IIIC) a záda (stadium IIC), po excizi obou melanomů s disekcí obou axil v lednu 2018, s časným relapsem v dubnu 2018 (kůže…

10. 10. 2018

Mnohočetná generalizace maligního melanomu

Reakce: 2
Více zde

Postup v léčbě 65letého pacienta s diagnózou C180: St.p. hemikolektomii vlevo pro KRCA s meta do jater (2/2018). C443: St.p. excizi melanoblastomu z levého stehna, melanomu 1/17, následně exenterace levého třísla pro uzlinové metastázy a další reexcize…

17. 9. 2018

Maligní melanom s mnohočetnou generalizací

Reakce: 2
Více zde

Nynější onemocnění a dosavadní léčba 40letého pacienta: Maligní melanom, primum ignotum, po disekci levé axily pro uzlinové metastázy v 2/2018, histol.: metastázy melanomu v 17 z 26 uzlin disekátu levé axily, přítomna mutace BRAF V600E. Dle kliniky a CT…

20. 2. 2018

Maligní melanom - návrh terapie

Reakce: 3
Více zde

Pacientka r.1956 se znaménkem na l.paži,jnž pozorovala cca 1 rok.poslední 2 měsíce změna barvy
a svědění,cestou dermatologa odeslána k rad.excizi + extirpace SU
17.01.2018 širší excise+ SU
Hist:nodulární melanom l.paže,počínající vert…

3. 2. 2017

Pacientka s maligním melanomem

Reakce: 2
Více zde

70letá pacientka s maligním melanomem meziprstí ( IV. a V. prst) nohy pravé dolní končetiny, pT4b (5mm) pN2a (3/9), L0 V0M0, BRAF negat., dg. 5/2012. Od 8/2012 do 8/2013 absolvovala adjuvantní interferon alfa ve středních dávkách. Od 4/2014 do 6/2016…

16. 12. 2016

Mladý muž s generalizovaným melanomem

Reakce: 3
Více zde

Pacient – 35 let, po excizi maligního melanomu zad pT3b pN1a ( 1sn z P axily, 15 LU neg ) M0
nodulární exulcerovaný melanom Clark III. Breslow 4 mm, BRAF mutace
6/15 excize + SLU
6/15 reexcize + disekce axily
9/15 – 8/16…

14. 11. 2016

Generalizace maligního melanomu chorioidey

Reakce: 3
Více zde

Pacient, učitel 57 let, bez závažných komorbidit, PS 0
anam. stav po poleptání levého oka vápnem, zvýšená glykemie na dietě
C 693 Melanom chorioidey l. dx dg 8/18
9/15 - brachyRT
4/16 progrese
CHI - 26.5.16…

14. 9. 2016

43letý pacient s metastatickým MBL T4a

Reakce: 4
Více zde

Hlavní diagnóza
St.p. exstirpaci ložiska 2/2012 z oblast l. ramene- histologie negativní .
St.p. exstirpaci rezistencí pod jizvou 3/2015 - histol. meta MBL T4a
Reexcize jizvy a exenterace axily na odd. plastické chirurgie FN…

Přihlašte se k odběru newsletteru

Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Stačí se jen registrovat k odběru newsletteru.

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.