Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Raritní případy

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

13. 11. 2018

Neuroendokrinní nádory – NEN pankreatu

Reakce: 1
Více zde

64 ročná pacientka s anamnezou UC v minulosti t.č. klinicky v remisii, mala v 12/15 dg. ca mammae pT2 pN0pMX , vyš. 3 sentinel. LU bez mts, histolog IDC G 2-3, ER + PR+, Her 2 neu +. Vstupné CT vyš. popisuje multipl. drobnoložiskové mts postihnutie…

13. 11. 2018

Nádory močového měchýře – Mucinózní adenoca moč. měchýře

Reakce: 2
Více zde

73 ročná pacientka bez zavažnejšej komorbidity , primerane komponovaná s fyziologickými renálnymi a hematologickými parametrami, prešetrovaná pre makroskopickú hematuriu od 6/2018 -
8.2018 TUR MM - histolog. mucinozni variant primárního…

7. 11. 2018

Nádory prsu – General. TNBC u mladé pacientky

Reakce: 2
Více zde

Vážení kolegové,
chtěla bych se poradit ohledně mladé pacientky r. 1992 s dg.: ca mammae v HZK l. dx., T2(největší ložisko 34 mm dle MMG)N0M0. Stp. CCB 1/2018, hist.: invazivní NST ca, TNBC, Ki67:70%, G3, FISH HER2 - vzorek nespňuje kritéria HER2,…

6. 11. 2018

Nádory prsu – Nynější onemocnění a primární léčba

Reakce: 3
Více zde

V době dg. 35letá nemocná, absolvovala parciální resekci pravého prsu s exenterací pravé axily pro špatně diferencovaný invazivní duktální karcinom mléčné žlázy, bez metastatického postižení 37 odstraněných uzlin G3 pT2 pN0 M0 Nott. skore 8 ER 0% PR 0…

29. 10. 2018

Nádory prsu – Generalizovaný maligní adenomyoepiteliom prsu

Reakce: 3
Více zde

Prosím o konzultaci u pacientky se vzácným typem nádoru prsu, která již zde byla prezentována v době primární diagnozy.
Pacientka 61 let, profesí učitelka, nyní v důchodu, interně neléčena, s nově diagnostikovaným tumorem levého prsu v…

23. 10. 2018

Nádory prsu – Netypický ca prsu

Reakce: 5
Více zde

Pacientka - nyní 72 let, po levostranné lobectomii štítné žlázy na substituci od r 2011
Diabetes mellitus 2 typu, intolerance metforminu, nyní na dietě, dále hypertenze,
vřed. choroba gastroduodena, hypecholesterolemie,…

14. 10. 2018

Nádory močového měchýře – Špatně diferencovaný uroteliální karcinom močového měchýře

Reakce: 2
Více zde

Uroteliální karcinom močového měchýře pT1 NX M0 G3, u 63letého pacienta, stav po TURT 3/2016 pTa, st.p. re-TURT 5/2016 pT1 G3, st.p. re-TURT 8/2016 pTis G3, st.p. re-TURT 11/2016 pTa G3. Recidiva onemocnění – špatně diferencovaný uroteliální karcinom levé…

19. 9. 2018

Mnohočetné malignity – Duplicita tl. střeva a plic

Reakce: 5
Více zde

Léčebná rozvaha: PAc. 64 let. s verifikovaným adenokarcinomem recta - připravován ke konkomitantní chemo-radioterapii předoperačně - pro poruchu pasáže provedeno založení sigmoideostomie. V rámci příprav k operaci a stadingu zjištěn tumor plic -…

17. 8. 2018

Neuroendokrinní nádory – Neuroendokrinní tumor céka u mladé zdravotnice

Reakce: 1
Více zde

Pacientka - 41 let, zdr. sestra, hemangiom jater verif. MR jater 3/17, s ničím se neléčí
6/18 náhodně při UZ kontrole jater zjištěn nález v oblasti Bauhinské chlopně
v rodině se vyskytují karcinomy tlustého střeva - oba prarodiče

20. 7. 2018

Nádory slinivky břišní – Ca pankreatu - adj. CHT

Reakce: 3
Více zde

Dobrý den,

pacientka 44 let, kuřačka s nově dg Ca kaudy pankreatu
12.6.2018 levostranná resekce pankreatu, pooper. průběh komplikován bilat. BPN s respir. selháním s nutnosti tracheostomie a UPV, t.č. …

1 2 3 4

Přihlašte se k odběru newsletteru

Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Stačí se jen registrovat k odběru newsletteru.

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.