Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Onkologické kazuistiky, které stojí za Vaši pozornost

Zajímavých případů z klinické praxe není nikdy dost. Věnujte proto pozornost této rubrice, v níž naleznete textové kazuistiky i videokazuistiky, zaměřené na aktuální léčbu onkologických pacientů napříč různými diagnózami.

12. 11. 2019

Tolerance léčby metastatického kolorektálního karcinomu u 75leté pacientky. Jaké jsou závěry?

Více zde

Zvolit správnou léčbu ve správný čas je nejen v onkologii nesmírně důležité. V terapii 75leté ženy, která se již 4,5 roku léčí s metastatickým kolorektálním karcinomem, byl ve 3. linii léčby indikován trifluridin/tipiracil. S jakým efektem? Závěry a zhodnocení léčby lékařem, ale i samotnou pacientkou se dozvíte v nové videokazuistice. Autorem kazuistiky je MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

20. 5. 2019

Kompletní remise mozkových metastáz melanomu při kombinované terapii dabrafenibem a trametinibem

Více zde

Melanom je nádor s vysokým rizikem vzniku mozkových metastáz, které zásadně zhoršují prognózu onemocnění a významně zkracují celkové přežití. Nové léčebné možnosti, imunoterapie a cílená léčba prokázaly u pacientů s dosud neléčenými i léčenými mozkovými metastázami klinickou účinnost i dostatečnou bezpečnost. Přesvědčte se o tom v kazuistice 22letého pacienta léčeného kombinací BRAF a MEK inhibitory pro metastazující melanom.

20. 5. 2019

Asymptomatická plicní toxicita u pacienta léčeného ipilimumabem pro metastazující melanom

Více zde

Plicní toxicita patří při terapii ipilimumabem mezi méně časté nežádoucí účinky, přesto je na ni potřeba myslet. Asymptomatický průběh je vzácný, spíše se projevuje dýchacími potížemi nebo kašlem. I při velmi mírných respiračních obtížích je tak nezbytné plicní toxicitu zvážit. Přečtěte si zajímavou kazuistiku popisující asymptomatickou plicní toxicitu u mladého pacienta léčeného pro metastazující melanom.

27. 2. 2019

Efekt léčby karcinomu středního plicního laloku vpravo u 65leté pacientky

Více zde

Kazuistika popisuje léčbu 65leté pacientky, které byl diagnostikován karcinom plic v roce 2011. Podrobnější analýza prokázala EGFR mutaci s rezistencí T790M. Celkem byly indikovány 4 linie léčby. Ve 3. linii léčby byl indikován osimertinib. S jakým efektem? Autorkou kazuistiky je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

27. 2. 2019

Osimertinib v léčbě EGFR mutovaného plicního karcinomu s T790M rezistentní mutací

Více zde

Přečtěte si případ pacientky, které byl v jejích 85 letech v roce 2015 diagnostikován karcinom horního laloku levé plíce, stadia cT2 N2 M1b. Výsledky histologického vyšetření prokázaly adenokarcinom, ALK negativní, EGFR mutace, výsledek nediagnostický. Celkem byly indikovány 4 linie léčby. Jaký byl efekt léčby v jednotlivých liniích? Autorkou kazuistiky je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

17. 2. 2019

Masivně generalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny u 81letého pacienta

Více zde

Za vaši pozornost stojí případ pacienta po levostranné nefrektomii pro konvenční renální karcinom ledviny provedené v červnu 2001. Po 9 letech prokázalo cytologické vyšetření generalizaci onemocnění. Byly zjištěny metastáze do uzlin mediastina, hilů a intrapulmonálních uzlin. Jaká léčba byla u tohoto pacienta indikována a s jakým úspěchem? Přečtěte si doporučení v závěru kazuistiky. Autorem kazuistiky je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

16. 11. 2018

Léčba adenokarcinomu TNM cT3 N1 M0 u 42letého pacienta

Více zde

Příkladů z praxe není nikdy dost. Proto jsme připravili další edukační kazuistiku zaměřenou na léčbu adenokarcinomu u 42letého pacienta. Diagnóza byla stanovena v lednu roku 2010. Biopsie prostaty prokázala adenokarcinom Gleason score 3+4, TNM cT2–3 N1 M0. Byla podána kastrační terapie LHRH analogem. Poznejte terapeutické možnosti a vývoj onemocnění během sedmi let u tohoto pacienta.

12. 11. 2018

Generalizovaný malobuněčný karcinom plic

Více zde

Vaší pozornosti by neměla ujít nová vzdělávací kazuistika 65leté pacientky – lékařky, které byl diagnostikován generalizovaný malobuněčný karcinom plic. Autorkou kazuistiky je prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Pacientka byla více než 2 roky léčena denosumabem, nejen bez známek SRE (skeletal-related event), ale dokonce s více než parciální remisí kostních metastáz. Setkali jste se v praxi s podobným případem? Váš názor nás zajímá.

31. 10. 2018

Význam endobronchiální intervence u mRCC - kazuistiky

Více zde

Představujeme Vám minisérii kazuistik věnovanou diagnostice a léčbě renálního karcinomu s metastázami do plic. Ve většině případů byla provedena opakovaná dezobliterace. Přesvědčte se o významu endobronchiální intervence na několika praktických případech z praxe. Studijní materiál je doplněn snímky CT. Autorkou kazuistik je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

7. 6. 2018

Léčba mCRPC u 50letého pacienta

Více zde

Edukační kazuistika 50letého pacienta a diagnózou mCRPC přehledně popisuje vývoj léčby v průběhu osmi let. V lednu roku 2010 u tohoto nemocného biopsie prostaty prokázala adenokarcinom Gleason score 3+4, TNM: cT2-3 N1 M0. Byla nasazena kastrační terapie LHRH analogem. Další průběh léčby a vývoji nemoci se dozvíte po přečtení vzdělávací kazuistiky. Jakou další léčbu byste navrhovali?

1 2

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.