Kazuistiky

 V této rubrice budeme pravidelně publikovat zajímavé kazuistiky z onkologické praxe. Najdete zde neobvyklé i raritní lékařské případy v podobě prezentací, článků nebo videí.

Tolerance léčby metastatického kolorektálního karcinomu u 75leté pacientky. Jaké jsou závěry?
Tolerance léčby metastatického kolorektálního karcinomu u 75leté pacientky. Jaké jsou závěry?

12. 11. 2019 00:00

Zvolit správnou léčbu ve správný čas je nejen v onkologii nesmírně důležité. V terapii 75leté ženy, která se již 4,5 roku léčí s metastatickým kolorektálním karcinomem, byl ve 3. linii léčby indikován trifluridin/tipiracil. S jakým efektem? Závěry a zhodnocení léčby lékařem, ale i samotnou pacientkou se dozvíte v nové videokazuistice. Autorem kazuistiky je MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Kolorektální karcinom
Asymptomatická plicní toxicita u pacienta léčeného ipilimumabem pro metastazující melanom
Asymptomatická plicní toxicita u pacienta léčeného ipilimumabem pro metastazující melanom

20. 5. 2019 00:00

Plicní toxicita patří při terapii ipilimumabem mezi méně časté nežádoucí účinky, přesto je na ni potřeba myslet. Asymptomatický průběh je vzácný, spíše se projevuje dýchacími potížemi nebo kašlem. I při velmi mírných respiračních obtížích je tak nezbytné plicní toxicitu zvážit. Přečtěte si zajímavou kazuistiku popisující asymptomatickou plicní toxicitu u mladého pacienta léčeného pro metastazující melanom.

Karcinom plic Melanom
Kompletní remise mozkových metastáz melanomu při kombinované terapii dabrafenibem a trametinibem
Kompletní remise mozkových metastáz melanomu při kombinované terapii dabrafenibem a trametinibem

20. 5. 2019 00:00

Melanom je nádor s vysokým rizikem vzniku mozkových metastáz, které zásadně zhoršují prognózu onemocnění a významně zkracují celkové přežití. Nové léčebné možnosti, imunoterapie a cílená léčba prokázaly u pacientů s dosud neléčenými i léčenými mozkovými metastázami klinickou účinnost i dostatečnou bezpečnost. Přesvědčte se o tom v kazuistice 22letého pacienta léčeného kombinací BRAF a MEK inhibitory pro metastazující melanom.

Melanom
Osimertinib v léčbě EGFR mutovaného plicního karcinomu s T790M rezistentní mutací
Osimertinib v léčbě EGFR mutovaného plicního karcinomu s T790M rezistentní mutací

27. 2. 2019 00:00

Přečtěte si případ pacientky, které byl v jejích 85 letech v roce 2015 diagnostikován karcinom horního laloku levé plíce, stadia cT2 N2 M1b. Výsledky histologického vyšetření prokázaly adenokarcinom, ALK negativní, EGFR mutace, výsledek nediagnostický. Celkem byly indikovány 4 linie léčby. Jaký byl efekt léčby v jednotlivých liniích? Autorkou kazuistiky je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Karcinom plic
Efekt léčby karcinomu středního plicního laloku vpravo u 65leté pacientky
Efekt léčby karcinomu středního plicního laloku vpravo u 65leté pacientky

27. 2. 2019 00:00

Kazuistika popisuje léčbu 65leté pacientky, které byl diagnostikován karcinom plic v roce 2011. Podrobnější analýza prokázala EGFR mutaci s rezistencí T790M. Celkem byly indikovány 4 linie léčby. Ve 3. linii léčby byl indikován osimertinib. S jakým efektem? Autorkou kazuistiky je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Karcinom plic
Masivně generalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny u 81letého pacienta
Masivně generalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny u 81letého pacienta

17. 2. 2019 00:00

Za vaši pozornost stojí případ pacienta po levostranné nefrektomii pro konvenční renální karcinom ledviny provedené v červnu 2001. Po 9 letech prokázalo cytologické vyšetření generalizaci onemocnění. Byly zjištěny metastáze do uzlin mediastina, hilů a intrapulmonálních uzlin. Jaká léčba byla u tohoto pacienta indikována a s jakým úspěchem? Přečtěte si doporučení v závěru kazuistiky. Autorem kazuistiky je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Karcinom ledvin
Léčba adenokarcinomu TNM cT3 N1 M0 u 42letého pacienta
Léčba adenokarcinomu TNM cT3 N1 M0 u 42letého pacienta

16. 11. 2018 00:00

Příkladů z praxe není nikdy dost. Proto jsme připravili další edukační kazuistiku zaměřenou na léčbu adenokarcinomu u 42letého pacienta. Diagnóza byla stanovena v lednu roku 2010. Biopsie prostaty prokázala adenokarcinom Gleason score 3+4, TNM cT2–3 N1 M0. Byla podána kastrační terapie LHRH analogem. Poznejte terapeutické možnosti a vývoj onemocnění během sedmi let u tohoto pacienta.

Karcinom prostaty
Generalizovaný malobuněčný karcinom plic
Generalizovaný malobuněčný karcinom plic

12. 11. 2018 00:00

Vaší pozornosti by neměla ujít nová vzdělávací kazuistika 65leté pacientky – lékařky, které byl diagnostikován generalizovaný malobuněčný karcinom plic. Autorkou kazuistiky je prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Pacientka byla více než 2 roky léčena denosumabem, nejen bez známek SRE (skeletal-related event), ale dokonce s více než parciální remisí kostních metastáz. Setkali jste se v praxi s podobným případem? Váš názor nás zajímá.

Karcinom plic
Význam endobronchiální intervence u mRCC - kazuistiky
Význam endobronchiální intervence u mRCC - kazuistiky

31. 10. 2018 00:00

Představujeme Vám minisérii kazuistik věnovanou diagnostice a léčbě renálního karcinomu s metastázami do plic. Ve většině případů byla provedena opakovaná dezobliterace. Přesvědčte se o významu endobronchiální intervence na několika praktických případech z praxe. Studijní materiál je doplněn snímky CT. Autorkou kazuistik je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Karcinom ledvin Karcinom plic
Léčba mCRPC u 50letého pacienta
Léčba mCRPC u 50letého pacienta

7. 6. 2018 00:00

Edukační kazuistika 50letého pacienta a diagnózou mCRPC přehledně popisuje vývoj léčby v průběhu osmi let. V lednu roku 2010 u tohoto nemocného biopsie prostaty prokázala adenokarcinom Gleason score 3+4, TNM: cT2-3 N1 M0. Byla nasazena kastrační terapie LHRH analogem. Další průběh léčby a vývoji nemoci se dozvíte po přečtení vzdělávací kazuistiky. Jakou další léčbu byste navrhovali?

Karcinom prostaty
Mnohočetné metastázy u 55leté ženy s ca prsu
Mnohočetné metastázy u 55leté ženy s ca prsu

4. 6. 2018 00:00

Publikovaná kazuistika popisuje postup v léčbě 55leté pacientky s karcinomem prsu s mnohočetnými metastázami. Jak probíhala diagnostika a terapie této pacientky? Napište nám i vaše zkušenosti z praxe. Vaše názory nás zajímají. Zveřejnění vašich komentářů je zcela anonymní.

Karcinom prsu
Karcinom prsu a ledviny u 73leté ženy – zvolte optimální léčbu
Karcinom prsu a ledviny u 73leté ženy – zvolte optimální léčbu

8. 4. 2018 00:00

Představujeme vám kazuistiku 73leté ženy, které byl v dubnu 2014 diagnostikován karcinom pravého prsu. Na základě histologie a imunohistochemických vyšetření byla potvrzena metastáza renálního konvenčního karcinomu. CT vyšetření břicha a hrudníku prokázalo další metastázy. Pacientce byla stanovena diagnóza: T3a N1 M1 – PUL, PLE, BONE, LYM.
Detailní popis případu a postup léčby v 1. a 2. linii u pacientky s nádorem prsu a ledviny se dozvíte v prezentaci.

Karcinom prsu Karcinom ledvin