Asymptomatická plicní toxicita u pacienta léčeného ipilimumabem pro metastazující melanom

Karcinom plic Melanom
Asymptomatická plicní toxicita u pacienta léčeného ipilimumabem pro metastazující melanom

Plicní toxicita patří při terapii ipilimumabem mezi méně časté nežádoucí účinky, přesto je na ni potřeba myslet. Asymptomatický průběh je vzácný, spíše se projevuje dýchacími potížemi nebo kašlem. I při velmi mírných respiračních obtížích je tak nezbytné plicní toxicitu zvážit. Přečtěte si zajímavou kazuistiku popisující asymptomatickou plicní toxicitu u mladého pacienta léčeného pro metastazující melanom.

VÍCE ZDE