Kompletní remise mozkových metastáz melanomu při kombinované terapii dabrafenibem a trametinibem

Melanom
Kompletní remise mozkových metastáz melanomu při kombinované terapii dabrafenibem a trametinibem

Melanom je nádor s vysokým rizikem vzniku mozkových metastáz, které zásadně zhoršují prognózu onemocnění a významně zkracují celkové přežití. Nové léčebné možnosti, imunoterapie a cílená léčba prokázaly u pacientů s dosud neléčenými i léčenými mozkovými metastázami klinickou účinnost i dostatečnou bezpečnost. Přesvědčte se o tom v kazuistice 22letého pacienta léčeného kombinací BRAF a MEK inhibitory pro metastazující melanom.

kazustika