Masivně generalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny u 81letého pacienta

Karcinom ledvin
Masivně generalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny u 81letého pacienta

Za vaši pozornost stojí případ pacienta po levostranné nefrektomii pro konvenční renální karcinom ledviny provedené v červnu 2001. Po 9 letech prokázalo cytologické vyšetření generalizaci onemocnění. Byly zjištěny metastáze do uzlin mediastina, hilů a intrapulmonálních uzlin. Jaká léčba byla u tohoto pacienta indikována a s jakým úspěchem? Přečtěte si doporučení v závěru kazuistiky. Autorem kazuistiky je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

VÍCE ZDE