Osimertinib v léčbě EGFR mutovaného plicního karcinomu s T790M rezistentní mutací

Karcinom plic
Osimertinib v léčbě EGFR mutovaného plicního karcinomu s T790M rezistentní mutací

Přečtěte si případ pacientky, které byl v jejích 85 letech v roce 2015 diagnostikován karcinom horního laloku levé plíce, stadia cT2 N2 M1b. Výsledky histologického vyšetření prokázaly adenokarcinom, ALK negativní, EGFR mutace, výsledek nediagnostický. Celkem byly indikovány 4 linie léčby. Jaký byl efekt léčby v jednotlivých liniích? Autorkou kazuistiky je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

VÍCE ZDE