Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných onkologických kongresů a mnoho dalšího.

Publikováno dne 10.12.2019

Metastatický karcinom prostaty – výsledky nových studií

Představujeme Vám prezentaci, která je shrnutím aktuálních poznatků v léčbě metastatického karcinomu prostaty. Autorkou je MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Chcete-li si připomenout klíčové výsledky klinických studií nebo důležité závěry pro praxi, klikněte ZDE.


Publikováno dne 29.11.2019

Změny indikačního omezení u účinných látek alectinibu, ceritinibu a everolimu

Nenechte si ujít informace o změnách indikačního omezení u účinných látek alectinib, ceritinib a everolimus. Nově je alectinib hrazen v léčbě první linie u pacientů starších 18 let s lokálně pokročilým (stadium IIIB) nebo metastazujícím (stadium IV) nemalobuněčným karcinomem plic, u kterých je validovaným laboratorním testem v referenční laboratoři prokázána přítomnost přestavby genu anaplastické lymfomové kinázy (ALK). Jaké konkrétní změny se týkají ceritinibu a everolimu?

ZMĚNA ALECTINIB
ZMĚNA CERITINIB
ZMĚNA EVEROLIMUS


Publikováno dne 23.10.2019

XXVI. Jihočeské onkologické dny (17. – 19. 10. 2019)

Hlavním tématem letošních XXVI. Jihočeských onkologických dnů, které proběhly jako každý rok v malebném Českém Krumlově, byla diagnostika a léčba nádorů dělohy a vaječníků. Připomeňte si tuto problematiku prostřednictvím přednášky prof. MUDr. Aleny Skálové, CSc., která se v ní věnovala tématu patologie nádorů čípku a těla děložního. Celou prezentaci máte k dispozici ZDE


Publikováno dne 7.10.2019

Postřehy z ASCO 2019

Letošní největší celosvětová konference ASCO se konala jako již obvykle v Chicagu počátkem června. Kongresu se zúčastnilo okolo 40 000 účastníků z celého světa.
Nenechte si ujít článek, který přináší nejdůležitější sdělení, novinky a trendy v léčbě onkologických onemocnění. Autorem článku je MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

VÍCE ZDE


Publikováno dne 4.10.2019

Změna úhrady u triptorelinu a abirateronu

Přinášíme informace o změně indikačního omezení účinných látek triptorelinu a abirateronu, které jsou primárně využívány k léčbě karcinomu prostaty. Triptorelin je nově hrazen u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s prokázanou pozitivitou hormonálních receptorů po dobu nejvýše 5 let.

ZMĚNA TRIPTORELIN
ZMĚNA ABIRATERON


Publikováno dne 20.8.2019

Mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta

Interaktivní mapa poskytuje přehled všech zdravotnických zařízení v ČR, která se podílejí na komplexní onkologické péči. V mapě jsou znázorněny různé typy poskytovatelů onkologické péče:

• pracoviště tvořící KOC,
• dětská onkologická centra (DOC),
• hematoonkologická centra (HOC),
• pracoviště spolupracující s KOC,
• centra mamografického screeningu akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR,
• centra kolorektálního screeningu doporučená Ministerstvem zdravotnictví ČR,
• LDN a hospice.

http://www.onconet.cz

XXVI. Jihočeské onkologické dny 17.–19. 10. 2019, Český Krumlov

Nemocnice České Budějovice, a. s., si Vás dovoluje pozvat na prestižní onkologický kongres, kterého se každoročně účastní 400 lékařů z celé České republiky a 30 vystavujících farmaceutických firem. Letošní kongres bude zaměřen na téma diagnostiky a léčby nádorů vaječníků a nádorů čípku a těla děložního.

Registrovat se můžete na www.jod2019.cz

www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xxvi-jihoceske-onkologicke-dny/

Podzimní semináře KVMO: „Přehnaná očekávání“

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů zvou na interaktivní seminář s názvem Přehnaná očekávání. Seminář je připravován v pěti městech (Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a Praha) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se.

Registrace a přihlášení na seminář na www.teoconsulting.cz

www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/vzdelavani-mladych-onkologu/projekt-kvmo/

PreVOn 2019 22.–23. 10. 2019, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov

Tým Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky si Vás dovoluje pozvat na již třetí ročník konference PreVOn 2019, která se se koná 22.–23. října 2019 v TOP Hotelu Praha. Letošní konference se zaměří na aktuální stav a inovaci screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově budou představeny možnosti časného záchytu bronchogenního karcinomu.

www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/prevon-2019/

XIV. Brněnské hematologické dny 6.–7. 11. 2019, BW Hotel International, Husova 16, Brno

V rámci Brněnských hematologických dnů proběhne 6. listopadu cyklus „Trombóza a krvácení – mezioborový problém“ a 7. listopadu 2019 Den o leukémiích, problematika chronické lymfocytární leukémie.

www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xiv-brnenske-hematologicke-dny/

10. Psychoonkologické sympozium 11. 9. 2019, FN Olomouc, Moresova posluchárna I. P. Pavlova 6, Olomouc

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na 10. psychoonkologické sympozium, tentokrát s názvem: „Rakovina v rodině … v otázkách a odpovědích blízkým“.

Přihláška je součástí pozvánky (ke stažení)

www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/10-psychoonkologicke-sympozium/

XI. Celostátní konference paliativní medicíny 18.–19. 10. 2019, Clarion Congress Hotel, Olomouc

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Budeme se věnovat novinkám v paliativní medicíně, zahraničním i tuzemským výzkumným projektům a poznatkům; dva zahraniční řečníci se budou věnovat aktuálním výzvám paliativní péče v evropském kontextu. Významná část programu bude zaměřena na téma rozvoje paliativní péče v nemocnicích i v domácím prostředí, kde v současné době probíhají systémové projekty řízené Ministerstvem zdravotnictví. Věnovat se budeme také hospicové péči a tématu terminálně nemocných pacientů v prostředí domácí, ambulantní a lůžkové péče.

www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xi-celostatni-konference-paliativni-mediciny/Publikováno dne 13.6.2019

Změna úhrady u regorafenibu

Přinášíme informace o změně indikačního omezení perorálního multikinázového inhibitoru regorafenibu, který je nově hrazen u dospělých pacientů s hepatocelulárním karcinomem dříve léčených sorafenibem, u nichž došlo k progresi onemocnění. Pro více informací klikněte ZDE.Publikováno dne 24.4.2019

Aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Podívejte se na videa z BOD 2019.

Nenechte si ujít názory předních onkologů na aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Jaká je situace u konkrétních diagnóz? To se dozvíte z krátkých videí, která jsme pro Vás natočili v rámci XLIII. Brněnských onkologických dnů.
Publikováno dne 26.3.2019

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu – přednášky workshopu iPAAC

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech. Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickým registrům, inovacím v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality. Workshop iPAAC se uskutečnil 14. listopadu 2018 v rámci konference PREVON. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Vám přinášíme záznamy přednášek, které byly v rámci workshopu iPAAC předneseny. Pro více informací klikněte ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/organizace-cos/organizace-onkologicke-pece/koncepce-organizace-onkologicke-pece-v-cr-v-mezinarodnim-kontextu-workshop-ipaac/.

Best of ASCO 2019
19. – 20. 9. 2019, kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6

Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP.

Již 3. ročník odborné akce vycházející z novinek prezentovaných na nejdůležitějším onkologickém kongresu na světě - ASCO 2019. Akce je rozdělena podle jednotlivých indikací a největší část je věnována diskusi na téma aplikace novinek v naší lokální terapeutické praxi. Zapojení všech KOC do přednášek a workshopů.

Zdroj: www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/best-of-asco-2019/

Nejlepší publikace ČOS

Výbor ČOS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF. Výbor ČOS vyhlásí soutěž a datum uzávěrky na svém zasedání a uvede to v zápisu z jednání. Výběr nejlepších počinů ze zaslaných nominovaných prací probíhá na schůzi výboru ČOS na základě hlasování všech jeho členů.

Rok 2019 (za rok 2018)

Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2018 a nejlepší článek s IF za rok 2018. Členové výboru vyhlašují soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2018. Odměna pro vítěze obou soutěží zůstává jako v loňském roce 30 000 Kč. Práce do soutěže zasílejte sekretariátu ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz, a to nejpozději do 31. 3. 2019. Výsledky jednotlivých ročníků najdete ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/organizace-cos/nejlepsi-publikace/

Karcinom pankreatu – budeme umět čelit hrozbě 21. století? XXVIII. pracovní setkání na zámku Zbiroh 2019, 15. postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii

5. 4. 2019, Muchův sál, zámek Zbiroh
Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP.

XXVII. jarní pracovní setkání na zámku Zbiroh pořádá Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR. Vzhledem k pozitivním reakcím z loňského roku organizátoři i letos jarní setkání ponechali v krásných prostorách zámku Zbiroh, pokračuje se tedy v tradiční atmosféře i duchu jednání, tak jak znáte z Lokte.

Registrovat se můžete ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/karcinom-pankreatu-budeme-umet-celit-hrozbe-21-stoleti-xxviii-pracovni-setkani-z/


Publikováno dne 29.1.2019

Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče

3. 12. 2018 – prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze;), MUDr. Alexandra Pánková (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), prof. MUDr. František Perlík, DrSc. (Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze).

Po stanovení onkologické diagnózy má kouření velký vliv na dobu přežití, průběh a účinnost onkologické léčby i kvalitu dalšího života. Kouření zhoršuje výsledky chirurgické léčby, snižuje účinnost radiační léčby i chemoterapie, zvyšuje riziko nežádoucích účinků léčby i výskyt nádorových duplicit či jiných komorbidit – žilní trombózy, kardiovaskulárních onemocnění nebo infekcí.

Článek shrnuje praktická doporučení pro onkologické pacienty, jež zahrnují nekuřácké prostředí, význam nulové expozice tabákovému kouři, pro kuřáky pak doporučení přestat kouřit a nabídku léčby závislosti na tabáku.

Celý článek si přečtěte zde: www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/diagnostika-a-lecba/lecba-zavislosti-na-tabaku-jako-standardni-soucast-onkologicke-pece/.

XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

10.–12. 4. 2019, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností. Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Pevně věříme, že oběma konferencím zachováte stejnou přízeň i v roce 2019.

Navštivte stránky konference na www.onkologickedny.cz.

Registrace online na stránkách konference.
Poslední termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 22.2.2019.
Poslední termín k registraci pasivní účasti je 22.3.2019.
Po tomto termínu bude možná registrace jen v prostorách kongresu!

Zdroj: www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xliii-rocnik-brnenskych-onkologickych-dnu-a-xxxiii-rocnik-konference-pro-nelekar/

5. národní kongres o kolorektálním karcinomu se bude konat ve dnech 6.–7. 12. 2019, Vienna House Diplomat, Praha

Informace budou postupně zveřejňovány na www.crc2019.cz.

Zdroj: www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/5-narodni-kongres-o-kolorektalnim-karcinomu/

Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky

12. 12. 2018 PhDr. Ing. Martin Pospíchal (Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Zahajovací přednáška projektu #MysliProtiRakovině je úvodem do problematiky možností psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy. Přednáška, určená laikům i odborníkům, zazněla dvakrát v Praze, v Liberci a v Brně. Nabízíme Vám záznam první pražské přednášky ze 4. září 2018.

Celé video spustíte zde: www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/prednasky-1/vliv-mysli-na-progresi-onemocneni-a-mozna-psychologicka-prevence-zaznam/


Publikováno dne 30.11.2018

Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2019.

Elektronický dotazník najdete na níže uvedené adrese. Průzkum se uzavře 15. prosince 2018. Dotazník slouží k průzkumu v rámci přípravy vzdělávacího projektu.

Dotazník

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů – přehled indikací a metod

Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS, SČP a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017, 31. 10. 2017 a 8. 6. 2018. Dokument byl zveřejněn 29. 6. 2018 s aktualizací k 1. 7. 2018. Dne 30. 8. 2018 byl na Linkos.cz doplněn podepsaný scan dokumentu.

Účastníci: ČOS: doc. Prausová, prof. Petruželka, doc. Svoboda, prof. Ryška
SČP: prof. Dundr
VZP: dr. Bartišková, dr. Šustková

Aktualizace k 1. 7. 2018

PRAVIDLA PRO PREDIKTIVNÍ TESTOVÁNÍ – PDF KE STAŽENÍ ZDE

Databáze onkologických knih

Na webu Linkos.cz najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše hledat autora nebo část názvu knihy.

Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

TUDY DO DATABÁZE


Publikováno dne 18.10.2018

XXV. Jihočeské onkologické dny (11. - 13. 10. 2018)

Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastější malignitou trávicího ústrojí a patří mu druhé místo mezi všemi maligními tumory. U žen se jedná o druhé nejčastější onkologické onemocnění, u mužů pak o třetí nejčastější. Až 25 % diagnostikovaných pacientů má přítomny metastázy, nejčastěji v játrech. Léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prodělala v posledních dvou dekádách významnou změnu a chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou vedla k zásadnímu prodloužení celkového přežití pacientů. Nejnovější léčebné postupy mCRC si nenechte ujít v prezentaci, kterou představil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, na Jihočeských onkologických dnech.

Paliativní léčba JOD 2018

Prognóza metastatického, neresekabilního lokálně pokročilého nebo také recidivujícího karcinomu žaludku je obecně velmi špatná, s mediánem přežití bez systémové léčby 3–5 měsíců. Terapeutické postupy zahrnují vždy medikamentózní symptomatickou léčbu a podpůrnou výživu v kombinaci s paliativními lokálními protinádorovými metodami. Prezentaci s názvem Paliativní systémová léčba nádorů žaludku připravila doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Paliativní systémová léčba nádorů žaludku JOD 2018

Pravdivost a otevřenost v komunikaci s pacientem je základem vzájemné důvěry. Každý pacient léčený paliativní protinádorovou léčbou musí být přiměřeně informován o reálném cíli této terapie. Jaké podat informace a jakým způsobem? Koho a o čem informovat, jak komunikovat? Odpovědi na tyto praktické otázky se dozvíte z prezentace Pozdní linie léčby mCRC: Co musí vědět pacient a co má brát v úvahu lékař?, kterou připravil MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Pozdní linie léčby mCRC: Co musí vědět pacient a co má brát v úvahu lékař? – JOD 2018

Léčba adenokarcinomu pankreatu přes veškerý pokrok nadále zůstává nevyřešeným problémem. V současné době je k dispozici pouze standardní léčba chemoterapií. Pokrok v posledních třech desetiletích při vývoji léků pro léčbu nádorů pankreatu byl omezen na konvenční cytotoxické látky a pravděpodobně dosáhl svých hranic. Více si přečtete v článku s názvem Paliativní systémová léčba nádorů pankreatu, jehož autorem je prim. MUDr. Eugen Kubala.

Paliativní systémová léčba nádorů pankreatu – JOD 2018


Publikováno dne 25.9.2018

X. celostátní konference paliativní medicíny 5.–6. 10. 2018, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

Česká společnost paliativní medicíny vás zve na X. celostátní konferenci, která je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, nemocničním kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný a doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí hospicové a paliativní péče.

V letošním roce proběhne souběžně s konferencí prezentace projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, která představí průběžné výstupy významného projektu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Registrace
na webu konference

Pozvánky a oznámení
Pozvánka s programem ve formátu PDF

Zdroj:
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/x-celostatni-konference-paliativni-mediciny/

Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze

Na základě četných žádostí nabízíme další termín přednášky Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence. Přednáška z psychoneuroimunologie je úvodní přednáškou projektu #MysliProtiRakovine a je určena jak pacientům – laikům, tak i lékařům, sestrám, psychologům a dalším odborníkům, kteří se starají o onkologické pacienty. Nový termín je 1. 11. 2018 od 18 hodin v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 1/2, sál číslo 300). Prosíme, registrujte se. Vstup je zdarma.

Cílem přednášek je názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně rozvojem nemoci na straně druhé. Zároveň nastíní možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování, zejména u onkologických onemocnění.

Bližší informace:
Pozvánka ve formátu PDF
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/mysliprotirakovine/prednaska-vliv-mysli-na-progresi-onemocneni-a-mozna-psychologicka-prevence-vyhla/

Podzimní semináře KVMO

Cílem projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO) je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt byl spuštěn v roce 2017 a je garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.

Informace k seminářům pořádaným v rámci projektu jsou zveřejňovány nejen zde, ale i na stránkách Sekce mladých onkologů a v kongresovém kalendáři na Linkos.cz a na webových stránkách Klubu mladých onkologů. Vzdělávací plán KVMO je vytvářen ve spolupráci s předsedkyní České onkologické společnosti doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, a boardem projektu KVMO, nominovaným výborem ČOS a výborem Mladých onkologů.

Více zde https://www.linkos.cz/files/akce/2018/KVMO/190_KVMO_pozvanka_2018_nahled.pdf


Publikováno dne 10.9.2018

Role chemoterapie a imunoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou odbornou prezentaci věnovanou aktuálním možnostem léčby pokročilého karcinomu močového měchýře. Dozvíte se nejen o výhodách předoperační systémové chemoterapie a současných možnostech imunoterapie, ale zjistíte například i to, jak může vypadat léčba metastatických nádorů s menší toxicitou a stejnou efektivitou. Autorkou je prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Prezentaci najdete ZDE.

Publikováno dne 7.8.2018

Představujeme Vám cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie

Rádi bychom Vás upozornili na cyklus odborných přednášek a webinářů určených všem lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým odborníkům. Tématem zahajovacích přednášek v regionech bude vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence.

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví - pozvánka na cyklus přednášek

Srdečně zveme všechny lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na cyklus přednášek a webminářů z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a Vaše pacienty připravila Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.
www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kvalita-zivota-lekar/psychoonkologicka-pece-a-komunikace/vliv-mysli-na-imunitni-system-a-nase-zdravi-pozvanka-na-cyklus-prednasek/

MysliProtiRakovině: Možnosti psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie. Česká onkologická společnost pro Vás připravila s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu unikátní projekt v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.
www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/mysliprotirakovine/


Publikováno dne 25.7.2018

XXV. Jihočeské onkologické dny 11. - 13. 10. 2018, Zámecká jízdárna českokrumlovského zámku

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XXV. Jihočeské onkologické dny, letos na téma diagnostika a léčba nádorů žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku.
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/xxv-jihoceske-onkologicke-dny/


Publikováno dne 25.7.2018

Best of ASCO a Pražské onkologické dny 5. - 7. 9. 2018, Praha

Akce získala podporu České onkologické společnosti. Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny a Den prof. Staška. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2018 Annual Meeting, který přináší nejnovější poznatky prezentované každoročně na kongresu ASCO.
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/best-of-asco-a-prazske-onkologicke-dny-1/


Publikováno dne 25.7.2018

Multioborové sympozium: Příprava a podávání chemoterapie. Chráníte efektivně sami sebe před chemickou kontaminací? 14. 9. 2018, Lékařský dům, Sokolská 490/312, 120 00 Praha 2

Organizátoři akce požádali o podporu Českou onkologickou společností. Vzdělávací akci pořádá Aesculap Akademie pod záštitou prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. Tématem sympozia je multioborový pohled na celý proces bezpečné přípravy a podávání chemoterapie ve zdravotnictví - od předpisu chemoterapie přes podávání až po likvidaci použitého materiálu. Sympozium je primárně zaměřeno na otázky ochrany zdravotnického personálu před chemickou kontaminací. Budeme se věnovat každodenní praxi, včetně řešení reálných příkladů z různých typů pracovišť.
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/celozivotni-vzdelavani/kongresy/kongresovy-kalendar/multioborove-sympozium-priprava-a-podavani-chemoterapie/


Publikováno dne 25.7.2018

Poslechněte si názory předních odborníků na projekt Mujpacient.cz

Proč je v onkologii tolik důležitá komunikace i edukace a jaké konkrétní výhody projekt přináší? To se dozvíte z videa s předními českými onkology, které jsme pro vás natočili během konání XLII. brněnských onkologických dnů a XXXII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.


Publikováno dne 23.7.2018

Reportáž z ASCO 2018: Co je nového v léčbě maligního melanomu?

Letošní konference ASCO proběhla ve dnech 1.–5. června v Chicagu. Odborné akce se zúčastnili také někteří členové kolegia Mujpacient.cz. Přečtěte si reportáž profesora MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, který komentuje výsledky studie COMBO450. Jak vypadá nový kombinační standard léčby maligního melanomu? Dozvíte se ZDE.

Ledvina
Poslední novinky a konkrétní výsledky klinické studie hodnotící pembrolizumab v léčbě karcinomu ledviny si přečtěte ZDE.

Ovaria
Cílem klinické studie JCOG0602 bylo potvrdit noninferioritu neoadjuvantní chemoterapie (NACT) proti primárnímu chirurgickému zákroku v iniciální léčbě stadií III/IV ovariálního, tubárního či peritoneálního karcinomu. Komentář a zajímavá fakta čtěte ZDE.

Plíce
Závěry klinické studie KEXNOTE-407, která sledovala účinnost pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií u metastatického NSCLC, byly více než pozitivní. Více si přečtěte ZDE.

Prso
Aktuální informace o adjuvantním podání denosumabu a jeho vlivu na počet recidiv a prodloužení přežití u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu si přečtěte ZDE.


Publikováno dne 27.6.2018

Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu

MUDr. Tomáš Grega (1. LF UK a ÚVN, Interní klinika, Gastroenterologické odd.)
Nepropásněte přednášku, která shrnuje současnou epidemiologii zhoubných nádorů kolorekta, představuje současný design screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a jeho výsledky. Zabývá se také aktuálními problémy ve screeningu a budoucím vývojem kolorektálního screeningu.

Na video z přednášky se podívejte ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz


Publikováno dne 20.6.2018

MUDr. Michaela Matoušková (Urocentrum Praha)

Poslechněte si přednášku, členky kolegia Mujpacient.cz o možnostech časného záchytu karcinomu prostaty, v níž představuje výsledky studií, které zkoumaly účinnost screeningu ve srovnání s aktivním vyhledáváním a shrnuje lékařské argumenty pro a proti odběru PSA. V závěru přednášející představuje současné projekty časného záchytu karcinomu prostaty, jako je projekt České urologické společnosti a VZP a také pilotní projekt MZ ČR Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních.

Na video z přednášky se podívejte ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz


Publikováno dne 15.6.2018

Hormonoterapie při expresi steroidních receptorů - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 4. 5. 2018 byla novelizována kapitola číslo 12 Zhoubný novotvar prsu (C50). Změna se týká části 12.1.2.2 Hormonoterapie při expresi steroidních receptorů u postmenopauzálních žen.

U postmenopauzálních žen – výběr první linie hormonální léčby je závislý na typu a délce adjuvantní HT, DFI, rozsahu postižení, biologickém věku pacientky a PS, potřebě rychlé kontroly nemoci, preferenci pacientky, sociálně-ekonomických a psychologických faktorech a spolupráci pacientky. Léčebné možnosti jsou: kombinace IA a CDK4/6 inihibitoru (palbociklib nebo ribociklib – není úhrada v ČR) u de novo pacientek a pacientek s rekurencí onemocnění signifikantně prodlužuje PFS (10 měsíců) s akceptovatelnou toxicitou a je proto preferovanou možností v první linii léčby. Výsledky OS jsou očekávané. V současné době neexistuje biomarker, který by predikoval skupinu pacientek s největším benefitem. Další možnosti jsou: inhibitor aromatázy, tamoxifen, fulvestrant (není stanovena úhrada).

Aktuální vydání modré knihy najdete ZDE.

Zdroj: www.linkos.cz


Publikováno dne 21.5.2018

Novinky v onkologické léčbě dle jednotlivých diagnóz. Podívejte se na videa z BOD 2018.

Poslechněte si názory předních odborníků na aktuální léčebné možnosti v onkologii v České republice. Jaká je situace u konkrétních diagnóz? To se dozvíte z videí, která jsme pro Vás natočili během konání XLII. brněnských onkologických dnů a XXXII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Publikováno dne 6.12.2017

Úskalí v léčbě pokročilého karcinomu prostaty a existuje časná diagnostika ovariálního karcinomu?

Vaší pozornosti by neměl uniknout článek věnovaný úskalím v léčbě pokročilého karcinomu prostaty. Jaké jsou současné terapeutické možnosti? Dalším tématem je iniciální systémová léčba pokročilého ovariálního karcinomu. Karcinom vaječníků představuje gynekologickou malignitu s nejhorší prognózou. Existuje časná diagnostika ovariálního karcinomu? A jaký je nový standard jeho léčby? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článcích, které připravil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Záhady v léčbě prostatického karcinomu
Iniciální systémová léčba pokročilého ovariálního karcinomu


Publikováno dne 23.10.2017

Zpráva z XXIV. Jihočeských onkologických dnů

Letošní XXIV. Jihočeské onkologické dny, které se konaly ve dnech 12.–14. října v Českém Krumlově, byly tentokrát zaměřeny na diagnostiku a léčbu nádorů prostaty a močového měchýře. V krátkém článku z této akce se dozvíte o systémové léčbě hormonálně senzitivního metastatického karcinomu prostaty od prim. MUDr. Michaely Matouškové. Přečtěte si článek nebo si prostřednictvím krátkého videa připomeňte atmosféru letošního kongresu. VÍCE ZDE.


Publikováno dne 17.8.2017

Článek ASCO

Profesor Jindřich Fínek komentuje nejdůležitější práce na téma nádory uropoetického systému. Které práce ho oslovily nejvíce a proč? Přečtěte si ZDE.


Publikováno dne 27.7.2017

Novinky v léčbě karcinomu prsu – ASCO 2017

Letošního kongresu ASCO, který se konal ve dnech 2.–6. června v Chicagu, se zúčastnil také garant odborného kolegia prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA. Ty nejdůležitější postřehy Vám přinášíme v jeho reportáži z konference na téma Novinky v léčbě karcinomu prsu. Jaká je budoucnost adjuvantní anti HER-2 léčby? Přečtěte si ZDE.


Publikováno dne 3.5.2017

Brněnské onkologické dny (26.–28. 4. 2017)

Zveme Vás ke zhlédnutí videa, ve kterém prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, garant a člen odborného kolegia projektu Mujpacient.cz, zhodnotil letošní XLI. Brněnské onkologické dny. Jak si stojí současná onkologie?


Publikováno dne 26. 10. 2016

Zpráva z XXIII. Jihočeských onkologických dnů

Letošní ročník Jihočeských onkologických dnů se jako již tradičně konal v Českém Krumlově ve dnech 20. – 22. října 2016. Reportáž z této akce jsme připravili ve spolupráci s členkou odborného kolegia, doc. MUDr. Miladou Zemanovou, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Přečtěte si jí ZDE.


Publikováno dne 22. 6. 2016

ASCO 2016 (3.-7.6.2016)

Ve dnech 3.-7. 6. 2016 proběhla v Chicagu konference Americké onkologické společnosti, podpořená tentokrát vystoupením amerického viceprezidenta Joe Bidena. Jde o jednu z největších světových akcí věnovaných onkologické problematice, na níž se tradičně prezentují nové cesty v diagnostice a terapii karcinomu, které se pak často stávají součástí standardů péče.

Ke stažení ZDE


Publikováno dne 3. 5. 2016

Brněnské onkologické dny (27.-29.4. 2016)

Zveme vás ke zhlédnutí videa, které jsme připravili ve spolupráci s doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc., přední onkoložkou a členkou odborného kolegia v projektu Mujpacient.cz. Nenechte si ujít novinky z letošního ročníku XL. Brněnských onkologických dnů.


Publikováno dne 25. 2. 2016

21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE - ONKOLOGIE V PRAXI (Hotel Sladovna - Černá Hora u Brna)

Sympózium se konalo dne 24. 2. – 26. 2. 2016 a bylo určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.


 

Představení projektu Mujpacient.cz

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA představil hlavní cíle a smysl konzultačního projektu Mujpacient.cz. Podívejte se na krátké video.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.