Extravazace (paravazace) cytostatik – doporučení pro standardní péči

Novinky z Linkos
Extravazace (paravazace) cytostatik – doporučení pro standardní péči

Upozorňujeme, že v časopise Klinická onkologie byl publikován a výborem ČOS a dalšími spolupracujícími odbornými společnostmi schválen nový dokument „Extravazace (paravazace) cytostatik – doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry“. 

Více informací naleznete ZDE