Prediktivní testování solidních nádorů

Novinky z Linkos
Prediktivní testování solidních nádorů

Za účelem potřeby upřesnění doporučeného postupu a pravidel pro prediktivní testování solidních nádorů včetně přehledu indikací a metod formulují zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP Společné stanovisko – doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů. Více zde.

Zdroj: https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/spoluprace-cos/dohody-s-platci-pece/spolecne-stanovisko-vzp-cr-cos-cls-jep-a-scp-cls-jep-prediktivni-testovani-solid/