XXV. Jihočeské onkologické dny (11. - 13. 10. 2018)

Kongresy Odborné články
XXV. Jihočeské onkologické dny (11. - 13. 10. 2018)

Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastější malignitou trávicího ústrojí a patří mu druhé místo mezi všemi maligními tumory. U žen se jedná o druhé nejčastější onkologické onemocnění, u mužů pak o třetí nejčastější. Až 25 % diagnostikovaných pacientů má přítomny metastázy, nejčastěji v játrech. Léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prodělala v posledních dvou dekádách významnou změnu a chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou vedla k zásadnímu prodloužení celkového přežití pacientů.

Nejnovější léčebné postupy mCRC si nenechte ujít v prezentaci, kterou představil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, na Jihočeských onkologických dnech.

Paliativní léčba JOD 2018

Prognóza metastatického, neresekabilního lokálně pokročilého nebo také recidivujícího karcinomu žaludku je obecně velmi špatná, s mediánem přežití bez systémové léčby 3–5 měsíců. Terapeutické postupy zahrnují vždy medikamentózní symptomatickou léčbu a podpůrnou výživu v kombinaci s paliativními lokálními protinádorovými metodami. Prezentaci s názvem Paliativní systémová léčba nádorů žaludku připravila doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Paliativní systémová léčba nádorů žaludku JOD 2018

Pravdivost a otevřenost v komunikaci s pacientem je základem vzájemné důvěry. Každý pacient léčený paliativní protinádorovou léčbou musí být přiměřeně informován o reálném cíli této terapie. Jaké podat informace a jakým způsobem? Koho a o čem informovat, jak komunikovat? Odpovědi na tyto praktické otázky se dozvíte z prezentace Pozdní linie léčby mCRC: Co musí vědět pacient a co má brát v úvahu lékař?, kterou připravil MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Pozdní linie léčby mCRC: Co musí vědět pacient a co má brát v úvahu lékař? – JOD 2018

Léčba adenokarcinomu pankreatu přes veškerý pokrok nadále zůstává nevyřešeným problémem. V současné době je k dispozici pouze standardní léčba chemoterapií. Pokrok v posledních třech desetiletích při vývoji léků pro léčbu nádorů pankreatu byl omezen na konvenční cytotoxické látky a pravděpodobně dosáhl svých hranic. Více si přečtete v článku s názvem Paliativní systémová léčba nádorů pankreatu, jehož autorem je prim. MUDr. Eugen Kubala.

Paliativní systémová léčba nádorů pankreatu – JOD 2018