Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá

Novinky z Linkos
Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. V roce 2015 vznikl projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická
společnost ČLS JEP. Na tomto projektu též úzce spolupracuje Klub mladých onkologů.

Více informací najdete ZDE.