Změna úhrady u triptorelinu a abirateronu

Informace o úhradě léčivých přípravků
Změna úhrady u triptorelinu a abirateronu

Přinášíme informace o změně indikačního omezení účinných látek triptorelinu a abirateronu, které jsou primárně využívány k léčbě karcinomu prostaty. Triptorelin je nově hrazen u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s prokázanou pozitivitou hormonálních receptorů po dobu nejvýše 5 let.

ZMĚNA TRIPTORELIN
ZMĚNA ABIRATERON