Změny indikačního omezení u účinných látek alectinibu, ceritinibu a everolimu

Informace o úhradě léčivých přípravků
Změny indikačního omezení u účinných látek alectinibu, ceritinibu a everolimu

Nenechte si ujít informace o změnách indikačního omezení u účinných látek alectinib, ceritinib a everolimus. Nově je alectinib hrazen v léčbě první linie u pacientů starších 18 let s lokálně pokročilým (stadium IIIB) nebo metastazujícím (stadium IV) nemalobuněčným karcinomem plic, u kterých je validovaným laboratorním testem v referenční laboratoři prokázána přítomnost přestavby genu anaplastické lymfomové kinázy (ALK). Jaké konkrétní změny se týkají ceritinibu a everolimu?

 

ZMĚNA ALECTINIB
ZMĚNA CERITINIB
ZMĚNA EVEROLIMUS