Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze a předseda České urologické společnosti ČLS JEP

Vedoucí Subkatedry onkourologie IPVZ
Vedoucí Skupiny pro tvorbu doporučených postupů u nádorů močového měchýře neinfiltrujících svalovinu Evropské urologické společnosti

„Během celé své profesionální kariéry se věnuji onkourologii. Zaměřuji se zvláště na moderní endoskopickou diagnostiku nádorů měchýře, na radikální operační výkony a zapojení moderních miniinvazivních metod, jako je laparoskopie nebo robotika. Ve své vědecké a publikační kariéře se specializuji hlavně na problematiku nádorů močového měchýře.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Využití moderních způsobů komunikace pro výměnu názorů mezi lékaři různých odborností je velmi důležité a přínosné. Platí to samozřejmě i v onkologii, respektive onkourologii, kde se v poslední době objevují stále nové léčebné možnosti. Projekt přináší komentáře řady specialistů z různých oborů a může tak lékařům pomoci orientovat se v nové situaci a doporučit svým pacientům ten nejlepší postup.“

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.