Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni

„Jsem členem ČOS, SROBF, ASCO, Společnosti frankofonních lékařů, České farmakoekonomické společnosti. Jsem předsedou Etické komise LF UK a FN v Plzni. Zasedám v četných komisích, číslo ani názvy nejsou podstatné; kdybych zasedal vždy, kdy mám, zasedal bych plnoúvazkově.“

„V roce 1995 jsem byl jmenován primářem oddělení, posléze jsem se habilitoval, proběhlo jmenovací řízení, pak jsem založil Onkologickou a radioterapeutickou kliniku, kde pracuji třetí rok jako její přednosta. Posledních 21 let jsem tedy ohrožován úřednickou prací, medicíny se však držím stále, nejraději v pozici sekundárního lékaře na ambulanci, to smím jednou týdně.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Jsem otcem a zakladatelem projektu a chlapec mi již ve školním věku dělá radost. V projektu jde především o diskusi, každý nemocný je unikátní, nikdy se nenajdou dva nemocní se shodnými osudy a stejným stonáním.“

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.