Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
Zástupce přednosty Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice v Plzni

„Na plicní klinice pracuji od roku 1993. Plicním nádorům se věnuji od počátku své pracovní kariéry. Nemocný s pokročilým či metastazujícím karcinomem plic je charakteristický tím, že je výrazně symptomatický. I když v předchozí éře nedávala chemoterapie velkou naději na delší přežití (medián 3 měsíce), byla schopná příznivě ovlivnit průběh onemocnění a jeho příznaky. Starat se o nemocné s plicními karcinomy mělo pro mne vždy hluboký smysl. Při včasném záchytu lze uspět radikální resekcí. U lokálně pokročilých onemocnění je zásadní precizní staging, který umožňuje správný výběr kombinované léčby a zlepšuje její výsledky. Největší podíl mých pacientů však tvořili a tvoří nemocní s metastazujícím onemocněním. Jsem přesvědčená, že i tam, kde se zdánlivě nedá nic dělat, mohu pro nemocného udělat mnohé a zásadně mu pomoci od potíží. S příchodem biologicky cílené léčby (mutace EGFR, ALK, ROS) a především imunoterapie se v léčbě pokročilého a metastazujícího karcinomu plic otevírá nová etapa. Naši úspěšně léčení nemocní, navzdory svému generalizovanému onemocnění, žijí řadu měsíců s minimem obtíží, což jim umožňuje vést aktivní život.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Projekt Můj pacient pro mne znamená cennou příležitost sdílet odborné vědomosti s ostatními kolegy a spolu s nimi se zamýšlet nad problémy mých i jejich nemocných.“

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.