Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Profesorka patologie Šiklova ústavu LF UK a FN v Plzni

Jsem proděkankou Lékařské fakulty UK v Plzni pro specializační vzdělávání, členkou Koordinační oborové rady (KOR) a předsedkyní Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor patologie. Na Lékařské fakultě UK v Plzni pracuji v Šiklově ústavu patologie jako profesorka a zástupkyně přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost. Dále pracuji jako vedoucí lékařka Bioptické laboratoře v Plzni.

Mým hlavním odborným zaměřením je onkologie, především nádory hlavy a krku a karcinom prsu. Jsem autorkou a spoluautorkou více než 150 původních vědeckých prací v odborných recenzovaných časopisech, z toho více než 100 originálních vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s faktorem impaktu (IF). Dále jsem spoluautorkou knihy Histopathology of the Salivary Glands, Springer 2014 (Hellquist, Skalova) a autorkou mnoha kapitol v monografiích, včetně WHO Classification of Head and Neck Tumours, IARC Press, Lyon 2005 a 2017. Jsem pravidelně zvána jako „invited speaker“ na mezinárodní konference, workshopy, kongresy a semináře jak pro patology, tak klinické lékaře, s více než 100 přednášek na zahraničních i domácích fórech, především se zaměřením na nádory hlavy a krku a prsu.

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.