Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice v Plzni

Národní reprezentant ČR v ESMO
Člen redakční rady časopisu Lancet, širší redakční rady časopisu Klinická onkologie
Člen akreditační komise MZ pro radiační onkologii
Člen zkušební komise MZ pro obor radiační onkologie

„Téměř 25 let se věnuji diagnostice a léčbě nádorových onemocnění s hlavním zaměřením na nádory prsu, prostaty a GIT. Jako klinický i radiační onkolog mohu zvažovat mezi léčbou systémovou – endokrinní, chemoterapií, cílenou nebo imunoterapií – a lokální aplikací záření, event. tyto modality vzájemně kombinovat. Součástí práce jsou také aktivity publikační a výukové pro laickou i odbornou veřejnost.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Líbí se mi jeho hlavní poslání – získat více názorů na danou problematiku. Nejlépe, když jsou trochu odlišné, což značí, že dotaz může být skutečně dosti sporný, a rozhodně může být dokonce lepší mít několik variant výběru. Navíc jsou second opinions ve světě velmi žádané a využívané, pro nás však prakticky nedostupné, takže tato jejich podoba je velmi přínosná a žádoucí.“

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.