Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Členství v odborných společnostech: členka výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a členka ESMO (European Society for Medical Oncology), ASCO (American Society of Clinical Oncology), MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer)
Odborná činnost: přes 50 publikací v zahraničních i domácích odborných časopisech, kapitoly v učebnicích a více než 100 přednášek na zahraničních i domácích fórech, vědecká sekretářka konference PragueONCO (www.pragueonco.cz), práce na edukačních a osvětových projektech v prevenci a léčbě karcinomu prsu (www.projekt35.cz, www.dialog-jessenius.cz, www.rucenaprsa.cz), na 1. LF UK zaměstnaná od roku 1991 s krátkou přestávkou (1992–1994 – FTN, Onkologické oddělení), od roku 2001 na Onkologické klinice, pregraduální výuka studentů 5. ročníku 1. LF UK, výuka postgraduálních studentů v oboru klinická onkologie, dva absolventi postgraduálního studia s tématem cirkulující nádorové buňky u karcinomu prsu, jeden student v tréninku.

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Společně hledáme nejlepší řešení pro individuálního nemocného a všichni z toho profitujeme, pacient dostane optimální léčbu, ošetřující lékař radu a lékaři boardu zpětnou vazbu ke svému návrhu. Smysluplná aktivita.“

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.