Novinky

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?
Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?

5. 4. 2020 09:06

Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny, včetně onkologicky nemocných. Níže uvedeným bychom se rádi z psychologického pohledu připojili k lékařskému Desateru bezpečnosti pacienta pro aktuální období. Autorem je PhDr. Ing. Martin Pospíchal z Katedry psychologie FF UK. Více zde.

Novinky z Linkos
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období

4. 4. 2020 13:19

Sekce podpůrné léčby ČOS a Dialog Jessenius připravily Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro současné období. Autorem je prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň. Více zde.

Novinky z Linkos
Nabídky zaměstnání
Nabídky zaměstnání

4. 4. 2020 13:15

Část zaměstnání slouží vedoucím pracovníkům a personálním oddělením k inzerci pracovních míst na onkologických pracovištích v České republice. Dále zde mohou hledat uplatnění lékaři všech odborností, kteří se starají o onkologického pacienta, a také sestry, sociální pracovnice, psychologové a další. Více zde.

Novinky z Linkos
Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS
Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS

4. 4. 2020 13:10

V roce 2019 byla založena sekce sociálních pracovníků při České onkologické společnosti. Je určena zejména sociálním pracovníkům KOC, menších nemocnic a onkologických ambulancí. Dále také sociálním pracovníkům mammacenter, hospiců a všem, které problematika zajímá. Více zde.

Novinky z Linkos
Nový komunikační kanál „mladí onkologové” v aplikaci Medical Tribune
Nový komunikační kanál „mladí onkologové” v aplikaci Medical Tribune

4. 4. 2020 12:09

V rámci projektu KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) přidává Medical Tribune do své mobilní aplikace Minuty MT nový komunikační kanál určený mladým onkologům. Připravena jsou krátká videozpravodajství v rámci projektu KVMO. Každé video trvá maximálně dvě minuty. Více zde.

Novinky z Linkos
Prediktivní testování solidních nádorů
Prediktivní testování solidních nádorů

4. 4. 2020 12:06

Za účelem potřeby upřesnění doporučeného postupu a pravidel pro prediktivní testování solidních nádorů včetně přehledu indikací a metod formulují zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP Společné stanovisko – doporučený postup a pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů. Více zde.

Novinky z Linkos
COVID-19 – informace pro poskytovatele zdravotní péče na stránkách VZP
COVID-19 – informace pro poskytovatele zdravotní péče na stránkách VZP

4. 4. 2020 12:04

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 připravila VZP ČR plán postupu a organizačních opatření, který bude průběžně aktualizován a o přijatých a připravovaných opatřeních budou poskytovatelé zdravotních služeb informováni. Více zde.

Novinky z Linkos
Modrá kniha České onkologické společnosti
Modrá kniha České onkologické společnosti

4. 4. 2020 12:02

26. aktualizace Modré knihy České onkologické společnosti je vydávána ve formátu pdf, e-pub a html v kompletním znění. Tiskem nevychází. Jednotlivé kapitoly aktualizované Modré knihy ČOS si budete moci stáhnout ve formátech pdf, které jsou součástí této www verze. Html verze slouží k základní orientaci, v případě pochybnosti je závazná pdf verze. Více zde.

Novinky z Linkos
Doporučení psychologů pro veřejnost
Doporučení psychologů pro veřejnost

31. 3. 2020 16:23

Sice neexistuje žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či s virem samotným, zde však máte k dispozici stručný soubor doporučení, jež se nám všem, kteří jsme za současné situace ve stresu a pod tlakem, třeba budou hodit. Soubor doporučení připravili kliničtí psychologové a psychoterapeuti.

Odborné články
Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii
Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii

31. 3. 2020 16:20

Kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro Vás připravili stručný soubor doporučení, který Vám snad v tyto dny pomůže snáze zvládat extrémní nároky, které jsou na Vás kladeny. Děkujeme všem, kdo přímo nebo jinak pomáháte pacientům s COVID-19, a všem z Vás, kdo zabraňujete jeho šíření. 

Odborné články
Čím je projekt Mujpacient.cz unikátní?
Čím je projekt Mujpacient.cz unikátní?

17. 2. 2020 08:39

Proč je online konzultace mezi odborníky důležitá? Jaké má výhody a hlavně dopady pro praxi? Poslechněte si názory členů kolegia! 

Videa
Hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší
Hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší

7. 2. 2020 15:15

Na letošním kongresu PragueONCO, který se konal ve dnech 29.–31. ledna v Praze, přednášel garant odborného kolegia prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA. Nenechte si ujít přednášku na téma Věková hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší! 

Kongresy Odborné články