Novinky

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Čím je projekt Mujpacient.cz unikátní?
Čím je projekt Mujpacient.cz unikátní?

17. 2. 2020 08:39

Proč je online konzultace mezi odborníky důležitá? Jaké má výhody a hlavně dopady pro praxi? Poslechněte si názory členů kolegia! 

Videa
Hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší
Hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší

7. 2. 2020 15:15

Na letošním kongresu PragueONCO, který se konal ve dnech 29.–31. ledna v Praze, přednášel garant odborného kolegia prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA. Nenechte si ujít přednášku na téma Věková hranice pro screening kolorektálního karcinomu by měla být nižší! 

Kongresy Přednášky
10. Psychoonkologické sympozium, Olomouc 2019: Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým
10. Psychoonkologické sympozium, Olomouc 2019: Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým

7. 1. 2020 10:17

Letošní kulatý ročník 10. psychoonkologického sympozia, které se konalo 11. září 2019 ve Fakultní nemocnici Olomouc, zaměřil témata svých přednášek především na blízké onkologických pacientů, rodiče, děti, partnerky a partnery a také sourozence nemocných dětí a přátele onkologických pacientů.

Kongresy Novinky z Linkos
Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá
Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá

7. 1. 2020 10:16

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. V roce 2015 vznikl projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická
společnost ČLS JEP. Na tomto projektu též úzce spolupracuje Klub mladých onkologů.

Novinky z Linkos
9. Psychoonkologické sympozium, Liberec 2018: Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí
9. Psychoonkologické sympozium, Liberec 2018: Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí

7. 1. 2020 10:14

12. září 2018 se konal 9. ročník Psychoonkologického sympozia pod názvem Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí. Přednášky byly určeny především zdravotníkům a obsáhly mikrosvěty onkologického pacienta, které jej v době nemoci ovlivňují a mají vliv na jeho léčbu a na kvalitu jeho života. Sympozium se věnovalo i integrativní medicíně a paliativní péči. 

Kongresy Novinky z Linkos
PREVON 2019 – přednášky o onkologickém screeningu
PREVON 2019 – přednášky o onkologickém screeningu

7. 1. 2020 10:12

Posláním Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je snížení výskytu pozdě zachycených vážných onemocnění a úmrtí na tato onemocnění a celkové zlepšení zdraví obyvatel České republiky. 

Kongresy Novinky z Linkos
Nový číselník zdravotnických prostředků a vlhké hojení ran
Nový číselník zdravotnických prostředků a vlhké hojení ran

7. 1. 2020 10:10

Od 1. 12. 2019 platí nový číselník zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. U přípravků pro vlhké hojení ran byla zrušena limitace odborností, a smí je tedy předepisovat i onkolog. Z procesu úhrady však není vyloučen revizní lékař zdravotní pojišťovny, nicméně nejedná se o situaci, kdy je nutné vstupně na vyjádření revizního lékaře čekat. 

Novinky z Linkos
Extravazace (paravazace) cytostatik – doporučení pro standardní péči
Extravazace (paravazace) cytostatik – doporučení pro standardní péči

7. 1. 2020 10:06

Upozorňujeme, že v časopise Klinická onkologie byl publikován a výborem ČOS a dalšími spolupracujícími odbornými společnostmi schválen nový dokument „Extravazace (paravazace) cytostatik – doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry“. 

Novinky z Linkos
Metastatický karcinom prostaty – výsledky nových studií
Metastatický karcinom prostaty – výsledky nových studií

10. 12. 2019 00:00

Představujeme Vám prezentaci, která je shrnutím aktuálních poznatků v léčbě metastatického karcinomu prostaty. Autorkou je MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 

Přednášky
Změny indikačního omezení u účinných látek alectinibu, ceritinibu a everolimu
Změny indikačního omezení u účinných látek alectinibu, ceritinibu a everolimu

29. 11. 2019 00:00

Nenechte si ujít informace o změnách indikačního omezení u účinných látek alectinib, ceritinib a everolimus. Nově je alectinib hrazen v léčbě první linie u pacientů starších 18 let s lokálně pokročilým (stadium IIIB) nebo metastazujícím (stadium IV) nemalobuněčným karcinomem plic, u kterých je validovaným laboratorním testem v referenční laboratoři prokázána přítomnost přestavby genu anaplastické lymfomové kinázy (ALK). Jaké konkrétní změny se týkají ceritinibu a everolimu?

 

Informace o úhradě léčivých přípravků
XXVI. Jihočeské onkologické dny (17. – 19. 10. 2019)
XXVI. Jihočeské onkologické dny (17. – 19. 10. 2019)

23. 10. 2019 00:00

Hlavním tématem letošních XXVI. Jihočeských onkologických dnů, které proběhly jako každý rok v malebném Českém Krumlově, byla diagnostika a léčba nádorů dělohy a vaječníků. Připomeňte si tuto problematiku prostřednictvím přednášky prof. MUDr. Aleny Skálové, CSc., která se v ní věnovala tématu patologie nádorů čípku a těla děložního. 

Kongresy Přednášky
XXV. Jihočeské onkologické dny (11. - 13. 10. 2018)
XXV. Jihočeské onkologické dny (11. - 13. 10. 2018)

18. 10. 2019 00:00

Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastější malignitou trávicího ústrojí a patří mu druhé místo mezi všemi maligními tumory. U žen se jedná o druhé nejčastější onkologické onemocnění, u mužů pak o třetí nejčastější. Až 25 % diagnostikovaných pacientů má přítomny metastázy, nejčastěji v játrech. Léčba metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prodělala v posledních dvou dekádách významnou změnu a chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou vedla k zásadnímu prodloužení celkového přežití pacientů.

Kongresy Odborné články