Novinky

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta
Mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta

20. 8. 2019 00:00

Interaktivní mapa poskytuje přehled všech zdravotnických zařízení v ČR, která se podílejí na komplexní onkologické péči. V mapě jsou znázorněny různé typy poskytovatelů onkologické péče.

Ostatní
Změna úhrady u regorafenibu
Změna úhrady u regorafenibu

13. 6. 2019 00:00

Přinášíme informace o změně indikačního omezení perorálního multikinázového inhibitoru regorafenibu, který je nově hrazen u dospělých pacientů s hepatocelulárním karcinomem dříve léčených sorafenibem, u nichž došlo k progresi onemocnění.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Podívejte se na videa z BOD 2019.
Aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Podívejte se na videa z BOD 2019.

24. 4. 2019 00:00

Nenechte si ujít názory předních onkologů na aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Jaká je situace u konkrétních diagnóz? To se dozvíte z krátkých videí, která jsme pro Vás natočili v rámci XLIII. Brněnských onkologických dnů.

Kongresy Odborné články Videa
Nejlepší publikace ČOS
Nejlepší publikace ČOS

26. 3. 2019 00:00

Výbor ČOS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF. Výbor ČOS vyhlásí soutěž a datum uzávěrky na svém zasedání a uvede to v zápisu z jednání. Výběr nejlepších počinů ze zaslaných nominovaných prací probíhá na schůzi výboru ČOS na základě hlasování všech jeho členů.

Novinky z Linkos
Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu – přednášky workshopu iPAAC
Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu – přednášky workshopu iPAAC

26. 3. 2019 00:00

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech. Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickým registrům, inovacím v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality.

Novinky z Linkos
Best of ASCO 2019 19. – 20. 9. 2019, kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6
Best of ASCO 2019 19. – 20. 9. 2019, kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6

26. 3. 2019 00:00

Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP. Již 3. ročník odborné akce vycházející z novinek prezentovaných na nejdůležitějším onkologickém kongresu na světě - ASCO 2019. Akce je rozdělena podle jednotlivých indikací a největší část je věnována diskusi na téma aplikace novinek v naší lokální terapeutické praxi. Zapojení všech KOC do přednášek a workshopů.

Kongresy Novinky z Linkos
Karcinom pankreatu – budeme umět čelit hrozbě 21. století? XXVIII. pracovní setkání na zámku Zbiroh 2019, 15. postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii
Karcinom pankreatu – budeme umět čelit hrozbě 21. století? XXVIII. pracovní setkání na zámku Zbiroh 2019, 15. postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii

26. 3. 2019 00:00

 XXVII. jarní pracovní setkání na zámku Zbiroh pořádá Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR. 

Kongresy Novinky z Linkos
5. národní kongres o kolorektálním karcinomu se bude konat ve dnech 6.–7. 12. 2019, Vienna House Diplomat, Praha
5. národní kongres o kolorektálním karcinomu se bude konat ve dnech 6.–7. 12. 2019, Vienna House Diplomat, Praha

29. 1. 2019 00:00

Informace budou postupně zveřejňovány na www.crc2019.cz.

Kongresy Novinky z Linkos
XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

29. 1. 2019 00:00

Akce je garantována Českou onkologickou společností. Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Pevně věříme, že oběma konferencím zachováte stejnou přízeň i v roce 2019.

Kongresy Novinky z Linkos
Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky
Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky

29. 1. 2019 00:00

12. 12. 2018 PhDr. Ing. Martin Pospíchal (Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Zahajovací přednáška projektu #MysliProtiRakovině je úvodem do problematiky možností psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy. Přednáška, určená laikům i odborníkům, zazněla dvakrát v Praze, v Liberci a v Brně. Nabízíme Vám záznam první pražské přednášky ze 4. září 2018.

Novinky z Linkos
Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče
Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče

29. 1. 2019 00:00

3. 12. 2018 – prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze;), MUDr. Alexandra Pánková (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), prof. MUDr. František Perlík, DrSc. (Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze).

Novinky z Linkos
Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!
Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!

30. 11. 2018 00:00

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2019. Elektronický dotazník najdete na níže uvedené adrese. Průzkum se uzavře 15. prosince 2018. Dotazník slouží k průzkumu v rámci přípravy vzdělávacího projektu.

Novinky z Linkos