Novinky

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Postřehy z ASCO 2019
Postřehy z ASCO 2019

7. 10. 2019 00:00

Letošní největší celosvětová konference ASCO se konala jako již obvykle v Chicagu počátkem června. Kongresu se zúčastnilo okolo 40 000 účastníků z celého světa.
Nenechte si ujít článek, který přináší nejdůležitější sdělení, novinky a trendy v léčbě onkologických onemocnění. Autorem článku je MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Kongresy Odborné články
Změna úhrady u triptorelinu a abirateronu
Změna úhrady u triptorelinu a abirateronu

4. 10. 2019 00:00

Přinášíme informace o změně indikačního omezení účinných látek triptorelinu a abirateronu, které jsou primárně využívány k léčbě karcinomu prostaty. Triptorelin je nově hrazen u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s prokázanou pozitivitou hormonálních receptorů po dobu nejvýše 5 let.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta
Mapa zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta

20. 8. 2019 00:00

Interaktivní mapa poskytuje přehled všech zdravotnických zařízení v ČR, která se podílejí na komplexní onkologické péči. V mapě jsou znázorněny různé typy poskytovatelů onkologické péče.

Ostatní
XIV. Brněnské hematologické dny 6.–7. 11. 2019, BW Hotel International, Husova 16, Brno
XIV. Brněnské hematologické dny 6.–7. 11. 2019, BW Hotel International, Husova 16, Brno

20. 8. 2019 00:00

V rámci Brněnských hematologických dnů proběhne 6. listopadu cyklus „Trombóza a krvácení – mezioborový problém“ a 7. listopadu 2019 Den o leukémiích, problematika chronické lymfocytární leukémie.

Kongresy Novinky z Linkos
10. Psychoonkologické sympozium 11. 9. 2019, FN Olomouc, Moresova posluchárna I. P. Pavlova 6, Olomouc
10. Psychoonkologické sympozium 11. 9. 2019, FN Olomouc, Moresova posluchárna I. P. Pavlova 6, Olomouc

20. 8. 2019 00:00

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na 10. psychoonkologické sympozium, tentokrát s názvem: „Rakovina v rodině … v otázkách a odpovědích blízkým“.

Kongresy Novinky z Linkos
XXVI. Jihočeské onkologické dny 17.–19. 10. 2019, Český Krumlov
XXVI. Jihočeské onkologické dny 17.–19. 10. 2019, Český Krumlov

20. 8. 2019 00:00

Nemocnice České Budějovice, a. s., si Vás dovoluje pozvat na prestižní onkologický kongres, kterého se každoročně účastní 400 lékařů z celé České republiky a 30 vystavujících farmaceutických firem. Letošní kongres bude zaměřen na téma diagnostiky a léčby nádorů vaječníků a nádorů čípku a těla děložního.

Kongresy Novinky z Linkos
PreVOn 2019 22.–23. 10. 2019, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov
PreVOn 2019 22.–23. 10. 2019, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov

20. 8. 2019 00:00

Tým Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky si Vás dovoluje pozvat na již třetí ročník konference PreVOn 2019, která se se koná 22.–23. října 2019 v TOP Hotelu Praha. Letošní konference se zaměří na aktuální stav a inovaci screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově budou představeny možnosti časného záchytu bronchogenního karcinomu.

Kongresy Novinky z Linkos
Podzimní semináře KVMO: „Přehnaná očekávání“
Podzimní semináře KVMO: „Přehnaná očekávání“

20. 8. 2019 00:00

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů zvou na interaktivní seminář s názvem Přehnaná očekávání. Seminář je připravován v pěti městech (Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a Praha) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se.

Kongresy Novinky z Linkos
XI. Celostátní konference paliativní medicíny 18.–19. 10. 2019, Clarion Congress Hotel, Olomouc
XI. Celostátní konference paliativní medicíny 18.–19. 10. 2019, Clarion Congress Hotel, Olomouc

20. 8. 2019 00:00

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Budeme se věnovat novinkám v paliativní medicíně, zahraničním i tuzemským výzkumným projektům a poznatkům; dva zahraniční řečníci se budou věnovat aktuálním výzvám paliativní péče v evropském kontextu. 

Kongresy Novinky z Linkos
Změna úhrady u regorafenibu
Změna úhrady u regorafenibu

13. 6. 2019 00:00

Přinášíme informace o změně indikačního omezení perorálního multikinázového inhibitoru regorafenibu, který je nově hrazen u dospělých pacientů s hepatocelulárním karcinomem dříve léčených sorafenibem, u nichž došlo k progresi onemocnění.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Podívejte se na videa z BOD 2019.
Aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Podívejte se na videa z BOD 2019.

24. 4. 2019 00:00

Nenechte si ujít názory předních onkologů na aktuální možnosti v léčbě nádorových onemocnění. Jaká je situace u konkrétních diagnóz? To se dozvíte z krátkých videí, která jsme pro Vás natočili v rámci XLIII. Brněnských onkologických dnů.

Kongresy Videa
Karcinom pankreatu – budeme umět čelit hrozbě 21. století? XXVIII. pracovní setkání na zámku Zbiroh 2019, 15. postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii
Karcinom pankreatu – budeme umět čelit hrozbě 21. století? XXVIII. pracovní setkání na zámku Zbiroh 2019, 15. postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii

26. 3. 2019 00:00

 XXVII. jarní pracovní setkání na zámku Zbiroh pořádá Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR. 

Kongresy Novinky z Linkos