Novinky

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze
Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze

25. 9. 2018 00:00

Na základě četných žádostí nabízíme další termín přednášky Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence. Přednáška z psychoneuroimunologie je úvodní přednáškou projektu #MysliProtiRakovine a je určena jak pacientům – laikům, tak i lékařům, sestrám, psychologům a dalším odborníkům, kteří se starají o onkologické pacienty. Nový termín je 1. 11. 2018 od 18 hodin v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 1/2, sál číslo 300). Prosíme, registrujte se. Vstup je zdarma.

Novinky z Linkos
X. celostátní konference paliativní medicíny 5.–6. 10. 2018, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov
X. celostátní konference paliativní medicíny 5.–6. 10. 2018, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

25. 9. 2018 00:00

Česká společnost paliativní medicíny vás zve na X. celostátní konferenci, která je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, nemocničním kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný a doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí hospicové a paliativní péče.

Kongresy Novinky z Linkos
Podzimní semináře KVMO
Podzimní semináře KVMO

25. 9. 2018 00:00

Cílem projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO) je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt byl spuštěn v roce 2017 a je garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.

Kongresy Novinky z Linkos
Role chemoterapie a imunoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře
Role chemoterapie a imunoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře

10. 9. 2018 00:00

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou odbornou prezentaci věnovanou aktuálním možnostem léčby pokročilého karcinomu močového měchýře. Dozvíte se nejen o výhodách předoperační systémové chemoterapie a současných možnostech imunoterapie, ale zjistíte například i to, jak může vypadat léčba metastatických nádorů s menší toxicitou a stejnou efektivitou. Autorkou je prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

 

Odborné články
Představujeme Vám cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie
Představujeme Vám cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie

7. 8. 2018 00:00

Rádi bychom Vás upozornili na cyklus odborných přednášek a webinářů určených všem lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým odborníkům. Tématem zahajovacích přednášek v regionech bude vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence.

Novinky z Linkos
Multioborové sympozium: Příprava a podávání chemoterapie. Chráníte efektivně sami sebe před chemickou kontaminací? 14. 9. 2018, Lékařský dům, Sokolská 490/312, 120 00 Praha 2

25. 7. 2018 00:00

Organizátoři akce požádali o podporu Českou onkologickou společností. Vzdělávací akci pořádá Aesculap Akademie pod záštitou prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. Tématem sympozia je multioborový pohled na celý proces bezpečné přípravy a podávání chemoterapie ve zdravotnictví - od předpisu chemoterapie přes podávání až po likvidaci použitého materiálu. 

Novinky z Linkos
XXV. Jihočeské onkologické dny 11. - 13. 10. 2018, Zámecká jízdárna českokrumlovského zámku

25. 7. 2018 00:00

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XXV. Jihočeské onkologické dny, letos na téma diagnostika a léčba nádorů žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku.

Kongresy Novinky z Linkos
Poslechněte si názory předních odborníků na projekt Mujpacient.cz

25. 7. 2018 00:00

Proč je v onkologii tolik důležitá komunikace i edukace a jaké konkrétní výhody projekt přináší? To se dozvíte z videa s předními českými onkology, které jsme pro vás natočili během konání XLII. brněnských onkologických dnů a XXXII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Kongresy Videa
Best of ASCO a Pražské onkologické dny 5. - 7. 9. 2018, Praha
Best of ASCO a Pražské onkologické dny 5. - 7. 9. 2018, Praha

25. 7. 2018 00:00

Akce získala podporu České onkologické společnosti. Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny a Den prof. Staška. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2018 Annual Meeting, který přináší nejnovější poznatky prezentované každoročně na kongresu ASCO.

Kongresy Novinky z Linkos
Reportáž z ASCO 2018: Co je nového v léčbě maligního melanomu?

23. 7. 2018 00:00

Letošní konference ASCO proběhla ve dnech 1.–5. června v Chicagu. Odborné akce se zúčastnili také někteří členové kolegia Mujpacient.cz. Přečtěte si reportáž profesora MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, který komentuje výsledky studie COMBO450. Jak vypadá nový kombinační standard léčby maligního melanomu?

Kongresy Odborné články
Co je nového ve screeningu kolorektálního karcinomu

27. 6. 2018 00:00

MUDr. Tomáš Grega (1. LF UK a ÚVN, Interní klinika, Gastroenterologické odd.)
Nepropásněte přednášku, která shrnuje současnou epidemiologii zhoubných nádorů kolorekta, představuje současný design screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a jeho výsledky. Zabývá se také aktuálními problémy ve screeningu a budoucím vývojem kolorektálního screeningu.

Novinky z Linkos Videa
MUDr. Michaela Matoušková (Urocentrum Praha)

20. 6. 2018 00:00

Poslechněte si přednášku, členky kolegia Mujpacient.cz o možnostech časného záchytu karcinomu prostaty, v níž představuje výsledky studií, které zkoumaly účinnost screeningu ve srovnání s aktivním vyhledáváním a shrnuje lékařské argumenty pro a proti odběru PSA. V závěru přednášející představuje současné projekty časného záchytu karcinomu prostaty, jako je projekt České urologické společnosti a VZP a také pilotní projekt MZ ČR Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních.

Novinky z Linkos Videa