Novinky

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu – přednášky workshopu iPAAC
Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu – přednášky workshopu iPAAC

26. 3. 2019 00:00

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech. Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickým registrům, inovacím v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality.

Novinky z Linkos
Nejlepší publikace ČOS
Nejlepší publikace ČOS

26. 3. 2019 00:00

Výbor ČOS každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF. Výbor ČOS vyhlásí soutěž a datum uzávěrky na svém zasedání a uvede to v zápisu z jednání. Výběr nejlepších počinů ze zaslaných nominovaných prací probíhá na schůzi výboru ČOS na základě hlasování všech jeho členů.

Novinky z Linkos
Best of ASCO 2019 19. – 20. 9. 2019, kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6
Best of ASCO 2019 19. – 20. 9. 2019, kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6

26. 3. 2019 00:00

Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP. Již 3. ročník odborné akce vycházející z novinek prezentovaných na nejdůležitějším onkologickém kongresu na světě - ASCO 2019. Akce je rozdělena podle jednotlivých indikací a největší část je věnována diskusi na téma aplikace novinek v naší lokální terapeutické praxi. Zapojení všech KOC do přednášek a workshopů.

Kongresy Novinky z Linkos
Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky
Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky

29. 1. 2019 00:00

12. 12. 2018 PhDr. Ing. Martin Pospíchal (Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Zahajovací přednáška projektu #MysliProtiRakovině je úvodem do problematiky možností psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy. Přednáška, určená laikům i odborníkům, zazněla dvakrát v Praze, v Liberci a v Brně. Nabízíme Vám záznam první pražské přednášky ze 4. září 2018.

Novinky z Linkos
XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

29. 1. 2019 00:00

Akce je garantována Českou onkologickou společností. Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Pevně věříme, že oběma konferencím zachováte stejnou přízeň i v roce 2019.

Kongresy Novinky z Linkos
Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče
Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče

29. 1. 2019 00:00

3. 12. 2018 – prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze;), MUDr. Alexandra Pánková (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), prof. MUDr. František Perlík, DrSc. (Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze).

Novinky z Linkos
5. národní kongres o kolorektálním karcinomu se bude konat ve dnech 6.–7. 12. 2019, Vienna House Diplomat, Praha
5. národní kongres o kolorektálním karcinomu se bude konat ve dnech 6.–7. 12. 2019, Vienna House Diplomat, Praha

29. 1. 2019 00:00

Informace budou postupně zveřejňovány na www.crc2019.cz.

Kongresy Novinky z Linkos
Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!
Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!

30. 11. 2018 00:00

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2019. Elektronický dotazník najdete na níže uvedené adrese. Průzkum se uzavře 15. prosince 2018. Dotazník slouží k průzkumu v rámci přípravy vzdělávacího projektu.

Novinky z Linkos
Podzimní semináře KVMO
Podzimní semináře KVMO

25. 9. 2018 00:00

Cílem projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO) je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt byl spuštěn v roce 2017 a je garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.

Kongresy Novinky z Linkos
X. celostátní konference paliativní medicíny 5.–6. 10. 2018, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov
X. celostátní konference paliativní medicíny 5.–6. 10. 2018, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

25. 9. 2018 00:00

Česká společnost paliativní medicíny vás zve na X. celostátní konferenci, která je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, nemocničním kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný a doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí hospicové a paliativní péče.

Kongresy Novinky z Linkos
Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze
Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze

25. 9. 2018 00:00

Na základě četných žádostí nabízíme další termín přednášky Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence. Přednáška z psychoneuroimunologie je úvodní přednáškou projektu #MysliProtiRakovine a je určena jak pacientům – laikům, tak i lékařům, sestrám, psychologům a dalším odborníkům, kteří se starají o onkologické pacienty. Nový termín je 1. 11. 2018 od 18 hodin v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 1/2, sál číslo 300). Prosíme, registrujte se. Vstup je zdarma.

Novinky z Linkos
Role chemoterapie a imunoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře
Role chemoterapie a imunoterapie v léčbě pokročilého karcinomu močového měchýře

10. 9. 2018 00:00

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou odbornou prezentaci věnovanou aktuálním možnostem léčby pokročilého karcinomu močového měchýře. Dozvíte se nejen o výhodách předoperační systémové chemoterapie a současných možnostech imunoterapie, ale zjistíte například i to, jak může vypadat léčba metastatických nádorů s menší toxicitou a stejnou efektivitou. Autorkou je prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

 

Přednášky