Novinky

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

PREVON 2019 - přednášky o onkologickém screeningu
PREVON 2019 - přednášky o onkologickém screeningu

18. 12. 2019 23:59

Posláním Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je snížení výskytu pozdě zachycených vážných onemocnění a úmrtí na tato onemocnění a celkové zlepšení zdraví obyvatel České republiky.

Kongresy Novinky z Linkos
Role praktického lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic
Role praktického lékaře v programu časného záchytu karcinomu plic

18. 12. 2019 23:52

Součástí konference PREVON 2019 byl i blok věnovaný časnému záchytu karcinomu plic a roli praktického lékaře v tomto pilotním programu. Projekt zapadá do reformy primární péče.

Novinky z Linkos
Novinky v organizaci a úhradách screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
Novinky v organizaci a úhradách screeningu kolorektálního karcinomu v ČR

18. 12. 2019 23:51

Přednáška zazněla na konferenci PREVON 2019 a podává přehled historie i budoucnosti kolorektálního screeningu v České republice.

Novinky z Linkos
Perspektivy screeningu kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře
Perspektivy screeningu kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře

18. 12. 2019 23:50

Jeden celý blok konference PREVON 2019, pořádané Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR, byl věnován screeningu kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře. Jaké jsou nejbližší perspektivy kolorektálního screeningu v České republice?

Novinky z Linkos
Posílení role praktického lékaře v prevenci a screeningu
Posílení role praktického lékaře v prevenci a screeningu

18. 12. 2019 23:26

Jeden z bloků konference PREVON 2019 se věnoval časnému záchytu vybraných onemocnění, včetně onkologických diagnóz, v ordinaci praktického lékaře.

Novinky z Linkos
Spolek Amelie vydává brožuru pro praktické lékaře a na podporu onkologicky a jinak dlouhodobě nemocných
Spolek Amelie vydává brožuru pro praktické lékaře a na podporu onkologicky a jinak dlouhodobě nemocných

18. 12. 2019 23:24

Pro ty praktické lékaře, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravil spolek Amelie, z. s., brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Udržet si přehled v rychle se měnícím prostředí sociální práce totiž není jednoduché a mnohdy ani reálné.

Novinky z Linkos