Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Karcinom ledvin

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

5. 9. 2019

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku

Reakce: 2
Více zde

Jak byste postupovali v léčbě pacienta s diagnózou C64: Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku. Histologicky neverifikovaný tumor levé ledviny, generalizace do plic, na pleury a v.s. i skeletu hrudníku (6.žebro), min cT2aNXM1, GX, st IV b 71 let

11. 7. 2019

2. linie léčby u pac s periprokt. abscesem při terapii TKI

Reakce: 2
Více zde

Pacient - 68 let, léčen s hypertenzí, v anam dále nefrolithiasa vlevo klin, němá, hyperliproteinemie,
6/18 Hluboká žilní tromboza femoro-popliteální vpravo, antikoagulační terapie LMWH
operace: st.p. APPE1992, st.p. LSCHE 1994
FA:…

4. 2. 2019

High-grade renální karcinom u 67leté pacientky

Reakce: 1
Více zde

Doporučení pro léčbu 67leté pacientky s diagnózou C64: Generalizovaný tumor levé ledviny s trombózou v. ovarica a v. renalis, generalizace do plic a LU paraaortálně, histologicky s největší pravděpodobností high-grade renální karcinom, cT3a N1 M1.

7. 1. 2019

Méně diferencovaný konvenční renální karcinom u 68letého pacienta

Reakce: 3
Více zde

68letý pacient s dg. ca renis l. dx. z 2/2014, st. p. RANE l. dx. z 3.3.14 pT1b N0 M0
Histol.: méně difer. konvenční renální karcinom z jasných buněk, G2.

9/2014 GENERALIZACE ca renis (skelet-humerus l. sin., L páteř)
• 11…

19. 12. 2018

Generalizace po 10 letech

Reakce: 4
Více zde

Pacientka - nyní 48 let, před 10 lety prodělala pravostrannou nefrektomii pro světlobuněčný karcinom G3, pT1b N0 M0, indikována dispenzarizace, na kontrole naposledy 2012, pak se již nedostavila.
Opět přichází v 11/18 s nálezem 2 meta ložisek v…

12. 11. 2018

Solitární relaps nádoru ledviny do hlavy pankreatu

Reakce: 4
Více zde

Pozdní (po 19 letech) solitární relaps nádoru ledviny do hlavy pankreatu.
Pacientka s adenoca ledviny, Fuhrman I, st. p. nefrektomii 9/1999, následně jen sledována. Aktuálně vyšetřována pro dyspepsie přechodného charakteru, kdy na sono vyšetření…

10. 10. 2018

Ca ledviny s progresí metastáz v plicích

Reakce: 2
Více zde

65letá pacientka s diagnózou C64 – st. po transperitoneální nefrektomii a adrenalektomii vlevo s resekcí mesocolon a m. psoas pro světlobuněčný karcinom, v.s. meta na plicích dle CT pT4c N0 Mx (31. 10. 2016, Urologická klinika FN Plzeň). Progrese metastáz…

14. 9. 2018

Renální karcinom onkocytického vzhledu s metastázami do jater

Reakce: 2
Více zde

St. p. neferektomii l. sin. pro renální karcinom onkocytického vzhledu u 60letého pacienta, pT1a N0 M0, G2. Ložiskový proces jater dle zobrazovacích metod 4–8/2016. Léčba I. linie Sutent od 11/2016 do 4/2018, kdy ukončena pro PD.
Ostatní diagnózy:…

4. 6. 2018

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku

Reakce: 4
Více zde

Generalizovaný světlobuněčný renální karcinom pravé ledviny v.s., u 61letého pacienta, prorůstající do duodena a susp. do psoatu, s metastatickým postižením pravého humeru, šířící se do měkkých tkání paže okolo patol. fraktury, vícečetně metastatická…

11. 5. 2018

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku s mnohočetnou generalizací

Reakce: 4
Více zde

Nynější onemocnění a dosavadní léčba 50letého pacienta: Nově diagnostikovaný high-grade karcinom ledviny, generalizovaný mnohočetně do skeletu, uzlin pravé poloviny retroperitonea, obou nadledvin a plic. Zatím bez léčby.

Ostatní diagnózy:…

1 2 3

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.