Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Karcinom prostaty

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

7. 10. 2019

Karcinom prostaty u 69letého pacienta

Reakce: 3
Více zde

Jak byste léčili pacienta s diagnózou C61: Karcinom prostaty dg. v r. 2012 - TxNxMx, Gleason X, iPSA 154? 69 let
Ostatní diagnózy: I10 Arteriální hypertenze
Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba:
Hormonální terapie…

10. 9. 2019

Pacient s hlavní diagnózou C61, 73 let

Reakce: 4
Více zde

Jak byste postupovali v léčbě pacienta s hlavní diagnózou C61? 73 let
Stav po RAPE s oboustrannou pánevní lymfadenektomií pro adenokarcinom prostaty s perineurálním šířením, bez metastatického postižení odstraněných uzlin - pT2cpN0M0, G2, Gleason…

11. 7. 2019

72 letý pacient - ca prostaty

Reakce: 4
Více zde

72 letý pacient
PS 1
Interkurence: hypertenze , glomerulopathie membranoproliferativní , nefrotický syndrom, stp. biopsii ledvin 5/2012, pacient dialyzován ob den , stp. miliární TBC přeléčen antituberkulotiky 2012-2013

dg :…

23. 5. 2019

Synchronní nádor močového měchýře a prostaty

Reakce: 1
Více zde

75letý pac. se synchronní nádorovou dg.- C 61 ca prostatae
TNM: cT1cN0M0, GS 4+4, PSA 7,8,
Histologie: 3/2019 nn. infiltrace ve vzorcích č 1-5 a 7,8 a 12- adenokarcinom převážně kribrif.uspořádaný s ojediněle zastiženou perineurální…

14. 5. 2019

Včasná progrese po HT

Reakce: 4
Více zde

Vážené kolegium , prosím o váš názor na optimálny terapeutický postup u 78 ročného pacienta s vývojom kastračne rezistentného ochorenia pol roka po zahájení HT LHRH antagonistom u primárne metastatického ochorenia .
Z anamnézy :
6.8.2018 …

14. 2. 2019

Středně diferencovaný adenokarcinom prostaty u 78letého pacienta

Reakce: 3
Více zde

Konzultace postupu léčby se týká 78letého pacienta s diagnózou C180: Stav po pravostranné hemikolektomii, ileotransverzoanastomóze ETE pro středně diferencovaný adenokarcinom infiltrující asi 1 mm do perikolické tukové tkáně, bez angiolymfoinvaze pT3 pN0…

1. 2. 2019

Adenokarcinom prostaty s metastázami do skeletu u 74letého pacienta

Reakce: 2
Více zde

Dnešní kazuistika se týká 74letého pacienta s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty min. cT3 cNx M1b, GS 7 (3+4), mnohočetné metastatické postižení skeletu PSA 927. Totální androgenní blokáda (LHRH analoga Diphereline + bicalutamid) + XGeva od 8/2016 do…

7. 1. 2019

Adenokarcinom prostaty u 75letého pacienta

Reakce: 2
Více zde

Pacient ve věku 75 let s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty T2b NX M0, G3, GS 8 (4+4). Podstoupil hormonální terapii přípravkem Flucinom (20. 4.–16. 9. 2009) a hormonální terapii Zoladex (24. 4. 2009 – dosud).
Z510: Stav po ozáření pánve 46 Gy a…

19. 11. 2018

Salvage terapie - mikrometa v LU

Reakce: 3
Více zde

Onkologická diagnóza: C61 Ca prostaty . St.p. LSK RAPE s vezikulektomií nervy nešetřící pro adenokarcinom prostaty, **** t.č. PSA relaps (0,36), dle FCH PET/CT ve dvou velice drobných uzlinách v levé polovině pánve podezření na mikrometastázy …

6. 11. 2018

Léčba mCRPC u 50letého pacienta

Reakce: 2
Více zde

Rok 2010/leden – 42 let
RA: bez nádorových onemocnění
OA: pro sennou rýmu sezónně léčen na alergologii
Alergie: neguje
SA: žije s manželkou (psycholožka), 2 děti
NO: asi ¾ roku zažívací potíže, dyspepsie, nechutenství,…

1 2 3 4

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.