Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Karcinom prsu

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

2. 10. 2019

G1 multifokální karcinom

Reakce: 3
Více zde

Pacientka r.1970 s ca mammae l.sin multifokální (2ložiska) pT1cpN1a(2/2SLN +11dalších neg.)G1 duktální karcinom ,L+V0R0, Imuno: Ki 67-20% ER 100% PR poz. 100% her 2 neg. a uzlina - Ki67-5% ER 100% PR 100% Her 2 neg ) ,v plánu genetické vyš, a RT s HRT,…

25. 9. 2019

Adjuvantní terapie malého triple negativního karcinomu prsu s vysokou proliferační aktivitou

Reakce: 4
Více zde

46 letá pacientka s karcinomem prsu vpravo velikosti 4x5x6mm, z biopsie invazivní duktální karcinom G3, triple negativní, ki67 70%, absolvovala parciální operační výkon s vyšetřením sentinelové uzliny. Po operaci je histologický nález: velikost tumoru…

6. 9. 2019

Pacientka s duplicitním onemocněním

Reakce: 4
Více zde

Dobrý den.
Prosím o radu.
Jedná se o pacientku r. 1951 s duplicitním onemocněním - 1/ melanoma reg. hypogastrii - in situ, st.p, excisi, v remisi. 2/ karcinom levého prsu (dg.06/2019) pT1b pN1mi M0, GII.
St.p. pME l.sin. 17.6.2019.

31. 8. 2019

Pozitivní sentinelky - co dál?

Reakce: 2
Více zde

Dobrý den,
sešly se nám pacientky s pozitivními sentinelovými uzlinami a nejsme v MDT se schopni jednoznačně shodnout, tak moc prosím o Vaši poradu.

Pacientka č.1 paní I.K., 54let, bez komorbidit, dle vstupní mamografie a sono,…

2. 8. 2019

Chemoterapie u Luminal A karcinomu

Reakce: 3
Více zde

pacientka ročník 1976 - premenopausální, bez vážnějších komorbidit. Pozit. RA - teta měla nádor gynekol. v 55 letech asi, sestřenice nádor prsu ve 40-45 letech, strýc měl asi leukémiii, dědeček měla rakovinu slinivky

U pacientky proveden…

19. 7. 2019

Relaps ca prsu u muže

Reakce: 3
Více zde

Pacient - v současné době 54 let, anam. Hodgkinova choroba stadium IIA 1193
1993 - Hodgkinova nemoc - stadium IIA - léčen chemoterapií a RT - mediastinum a krk
po implantaci kardiostimulátoru pro AV blok III st 9/13, Primární…

15. 7. 2019

Postmenopazální pac s pT1cpN1mi 2/1+ M0 G2, HR+ HER 2 neg KI 67 20%- správná adjuvance ?

Reakce: 2
Více zde

Pacientka - 61 let, dosud léčena jen s cholesterolem, užívá Tulip, alergii nemá.
5/19 dg ca L prsu z biopsie invazivní duktální ca G2, ER 100% PR 100% HER2 2+, FISH 1,22, Ki67 10%
Staging bez generalizace, ECHO v normě.

13. 7. 2019

Taxany v adjuvanci ano či ne?

Reakce: 5
Více zde

Pacientka ročník 1962 léčená dosud pouze s hypercholesterolémií a hypertenzí, medikuje Carzap.

Nyní léčena pro karcinom pravého prsu pT2pN1(1/3SLN) MX (chybí zatím scinti skeletu), G2, L+,V0, R0 postmenopausální. Dne 23.5.19 lumpektomie…

28. 6. 2019

Recidiva triple negat. Ca prsníka

Reakce: 3
Více zde

OA: v r. 2010 st.p. HYE pre Ca corporis uteri,pT1NXM0, st.p. adjuvant. RT
TO: 10/17st.p. QE vľavo a SNB axillae l.sin. pre invaz. duktalny ca G3, triple negat, Ki-67 30-40%,pT1cN0/ 2LU negat/M0, prítomná lymfangioinvazia
st.p. adjuvant. CHT…

24. 6. 2019

Triple negativní Ca prsu po NACHT s minimální regresí

Reakce: 3
Více zde

Dobrý den, prosím o konsultaci dalšího postupu

Zdravotní sestra 62 let , z int. komorbidit HT, hypotyreosa
1/2019 dg karcinom levého prsu
- MMG + UZ hypoechogenní tu ložisko 2x3 cm axilárně + susp.…

1 2 3 4 9 17 25 33

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.