Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Karcinom prsu

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

12. 12. 2019

Dysefekt chemoterapie při pokročilém ca u mladé ženy ?

Reakce: 2
Více zde

Dobrý den, velmi Vás prosím o poradu, stran dalšího postupu u 42 leté pacientky s diagnosou
ca prsu l.sin., T2(m)N1M0,invazivní NST, G1+2, HR +,HER neg ,ki 67 25-40%
___________________________________________________________________

3. 12. 2019

Změna imunohistochemie

Reakce: 4
Více zde

Dobrý den,

mám 39-letou pacientku s nově dg. ca prsu l.dx.T2N0M0, dle MMGr i UZ ložisko velikosti 48x32x15mm, bez patolog. LU v axile. Dne 24.6.2019 biopsie , kde HV: karcinom vývodový invazivní, lymfadenitis chronica , imunohistochemie:…

3. 12. 2019

Konzultace adjuvatní léčby u mladé pacientky

Reakce: 4
Více zde

Pacientka - 42 let, s hypothyreozou na substituci bez dalších komorbidit, s nově dg karcinomem pravého prsu - HZQ pT1c pN0 (sn) M0,
z biopsie invazivní duktální ca G2 + DCIS LG, ER 80%PR 20% KI 67 10% HER 2 negativní
po segmentektomii …

26. 11. 2019

Indikacia neoadj. CHT

Reakce: 3
Více zde

60-ročná pacientka, 26.8.19 USG a MMG verifikovaný TU mammae l.sin., semicystoidný, veľkosti 3 cm, konturovaný cystoidom 2,8 cm, v axile l.sin. nešpecifické LU do 1,3 cm, bez LAP.
8/2019 CCB- malignita nepotvrdená. Vzhľadom na jednoznačný neo…

10. 11. 2019

Pacientka J.V. 1988, ca levého prsu

Reakce: 3
Více zde

Pacientka J.V. 1988, ca levého prsu, T2 (22 mm) N3 (a,c) M0, NST, ER neg. PR neg. KI 67 80% HER2 1-2+ FISH pozitivní, absolvovala 4x AC dose dense a 6x taxol weekly s trastuzumabem, po antracyklinech došlo jen k velmi mírnému zmenšení nálezu v prsu a…

6. 11. 2019

Triple negativní malý nádor

Reakce: 4
Více zde

Dobrý den, dovoluji si požádat o Váš názor.
Pac. roční 1947, kromě thyreopatie bez komorbidit, v dobrém klinickém stavu.
TNM: ca mammae DZK l.dx. po lumpektomii l.dx. + SLN l.dx.- nádor 6mm, invazivní dobře diff. duktální ca prsní žlázy, LVI…

4. 11. 2019

Nežádoucí účinky Tamoxifenu?

Reakce: 4
Více zde

C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu
- stp. part. ME a vyš. SNB l.sin. 29.3.2016
histol.: tubulární ca G1, bez lymfangioinvaze, bez
perineurální propagace,
11 mm v průměru
pT1b pN0(SNB neg…

22. 10. 2019

Solitární kostní meta

Reakce: 3
Více zde

Dobrý den, dovoluji si Vás moc poprosit o poradu stran dalšího postupu u pacientky, kterou jsem již konzultovala (název "pozitivní sentinelky - co dál"). Jedná se o paní BT, 69 let, v dobrém celkovém stavu, paní je po SE+SLNB l.sin 20/8/19, ,pT2pN1(1/1sn…

2. 10. 2019

G1 multifokální karcinom

Reakce: 3
Více zde

Pacientka r.1970 s ca mammae l.sin multifokální (2ložiska) pT1cpN1a(2/2SLN +11dalších neg.)G1 duktální karcinom ,L+V0R0, Imuno: Ki 67-20% ER 100% PR poz. 100% her 2 neg. a uzlina - Ki67-5% ER 100% PR 100% Her 2 neg ) ,v plánu genetické vyš, a RT s HRT,…

25. 9. 2019

Adjuvantní terapie malého triple negativního karcinomu prsu s vysokou proliferační aktivitou

Reakce: 4
Více zde

46 letá pacientka s karcinomem prsu vpravo velikosti 4x5x6mm, z biopsie invazivní duktální karcinom G3, triple negativní, ki67 70%, absolvovala parciální operační výkon s vyšetřením sentinelové uzliny. Po operaci je histologický nález: velikost tumoru…

1 2 3 4 9 17 25 33

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.