Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Kolorektální karcinom

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace onkologických případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ.

30. 9. 2019

Pacient narozený 1960 v léčbě pro metastatický kolorektální karcinom

Reakce: 2
Více zde

Vyšetřován pro zažívací potíže a na základě výsledků byla 20.11.2017 provedena segmentální resekci aborálního transverza pro AdenoCA, wt RAS, wt BRAF, MSS v akutní indikaci subileosní stav. Dle předoperačního CT vyšetření meta jater s postiženým celým…

2. 9. 2019

Léčba 67letého pacienta

Reakce: 3
Více zde

Jak byste postupovali v léčbě 67letého pacienta s hlavní diagnózou:
C187 Zhoubný novotvar sigmatu (C187): Stenozující dobře diferencovaný adenokarcinom sigmatu výrazně hlenotvorný prorůstající do subserozní tukové tkáně s meta v 7 z 16 odstraněných…

12. 7. 2019

Pokročilý ca rekta bez patol regrese po neoadjuvanci

Reakce: 4
Více zde

Pacientka - 48 let, v roce 2006 po thyreoidektomii pro folikulární variantu papilárního karcinomu T2b/2m N0 M0, po podání radiojodu, dosud remise
dále v anamneze Astma bronchiale, nealergické, intermitentní, pod kontrolou, bývalá kuřačka, 5/18…

28. 6. 2019

Pacientka 45 let, před onkolog. onem. zcela zdravou, bez komorbidit

Reakce: 3
Více zde

Pacientka 45 let, před onkolog. onem. zcela zdravou, bez komorbidit.V říjnu 2017 jí byl dg.stenosující tumor sigmatu ve 40 cm /středně diferencovaný adenokarcinom/ s vícečetným metastatickým postižením jater -T3 N1 M1. Do sigmatu byl zaveden stent / který…

25. 6. 2019

Meta NET G2 do jater

Reakce: 2
Více zde

Pacient 75 let, léčen pro Paroxysmální fibrilace síní, hypertenzi, diabetes mellitus na ditě, PAD a inzulinu, sledován pro cirhosu jater v.s. s kolaterálním oběhem kolem žaludku, dále Benigní hyperplasie prostaty, hyperurikemie, glaukom bilat

24. 1. 2019

Paliativní axiální transverzostomie pro adenokarcinom u 69letého pacienta

Reakce: 3
Více zde

Jaké by bylo doporučení pro léčbu 69letého pacienta s diagnózou C189 ZN – tlusté střevo, NS – st. po zavedení paliativní axiální transverzostomie pro adenokarcinom – cT4 cN1 M1, G2 (wild type RAS). Z511: Paliativní chemoterapie – 1. série FOLFOX4 5/2018.…

7. 1. 2019

Metastatický kolorektální karcinom u 52leté pacientky

Reakce: 2
Více zde

Pacientka ve věku 52 let v době stanovení diagnózy metastatického kolorektálního karcinomu.
Pacientka zcela asymptomatická, s náhodně zjištěnou tekutinou v dutině břišní dle vag. UZ vyš. na gynekologii. Provedena diagnostická laparotomie: v dutině…

19. 11. 2018

Indikace adjuvantní aktinoth.

Reakce: 4
Více zde

75 letý pac.
Onkologická diagnóza: C 20 - adenokarcinom recta těsně za svěračem,
TNM: uT1-2 uN0 M0 *** pT2
Histologie: 6/18
A : Sliznice rekta kde mezi hyperplastickými žlázkami žlázky s těžce dysplasticky změněnou…

19. 9. 2018

Duplicita tl. střeva a plic

Reakce: 5
Více zde

Léčebná rozvaha: PAc. 64 let. s verifikovaným adenokarcinomem recta - připravován ke konkomitantní chemo-radioterapii předoperačně - pro poruchu pasáže provedeno založení sigmoideostomie. V rámci příprav k operaci a stadingu zjištěn tumor plic -…

14. 9. 2018

Adjuvance u karcinomu recta

Reakce: 4
Více zde

Dobrý den,
velmi prosím o Vaši radu stran 51letého jinak zdravého muže bez komorbidit, s
dg karcinomu recta cT3N1Mx, adenoca G2,
v rámci čekání na termín RT zahájil 2xFOLFOX , následně podstoupil klasickou neoadjuvantní CHRT s…

1 2 3 4 5

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.