Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program

Kongresy Novinky z Linkos
Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem „Nalejvárna v 7 minutách“. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Byl zveřejněn aktualizovaný program semináře. Více zde.

Zdroj: www.linkos.cz