Nové indikační omezení účinné látky avelumab

Informace o úhradě léčivých přípravků
Nové indikační omezení účinné látky avelumab

Avelumab je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastatickým karcinomem z Merkelových buněk (stadium IV) za kumulativního splnění následujících podmínek:  a) pacient má výkonnostní stav 0 až 1 dle ECOG;  b) pacient nevykazuje přítomnost klinicky aktivních mozkových metastáz anebo jsou mozkové metastázy adekvátně léčeny; c) pacient není dlouhodobě léčen systémovými kortikosteroidy. Jaké další podmínky musejí být splněny? To se dozvíte ZDE.

AVELUMAB