Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře

Kongresy Přednášky Prezentace
Nové trendy v terapii melanomu a karcinomu močového měchýře

Přinášíme Vám dvě přednášky z konference Best of Oncology, která proběhla začátkem prosince 2021. První z nich se věnuje dlouhodobé účinnosti kombinované imunoterapie ipilimumabem a nivolumabem u pacientů s metastazujícím melanomem ve studii CheckMate 067. Druhá přednáška je zaměřena na problematiku terapie karcinomu močového měchýře. Seznamte se s tím, jak imunoterapie rozšiřuje možnosti v léčbě uroteliálního karcinomu, včetně neoadjuvantní imunoterapie. Přečtěte si detaily.

 

Prezentace jsou vlastním dílem autorů a byly předneseny na konferenci Best of Oncology (9.-10.12. 2021).