První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?

Přednášky Prezentace
První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?

Letošní podzim přináší nová doporučení ESMO 2021 v léčbě světlobuněčného pokročilého metastatického karcinomu ledviny. Ze sedmi doporučených schémat v první linii máme v České republice hrazenu pouze kombinaci ipilimumab-nivolumab ve střední a špatné prognostické skupině a ostatní kombinace stojí mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Poslechněte si komentář k tématu v prezentaci prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA.

Prezentace je namluvena, zapněte si prosím zvuk.
Prezentace je vlastním dílem autora a byla prezentována v rámci Brněnských onkologických dní 2021.