VZP schválila úhradu vyšetření NGS

Informace o úhradě vyšetření
VZP schválila úhradu vyšetření NGS

Výsledkem jednání České onkologické společnosti a Společnosti českých patologů s VZP je schválení úhrady vyšetření „next-generation sequencing“ (NGS) u pojištěnců VZP. Úhrada se týká vyšetření genomických alterací u pacientů s karcinomem prsu, kolorektálním karcinomem, nemalobuněčným plicním karcinomem i dalšími diagnózami. S detaily vás seznámí prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.