Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×
» Odborné kolegium » prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Odborné kolegium

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Profesorka patologie Šiklova ústavu LF UK a FN v Plzni

Jsem proděkankou Lékařské fakulty UK v Plzni pro specializační vzdělávání, členkou Koordinační oborové rady (KOR) a předsedkyní Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor patologie. Na Lékařské fakultě UK v Plzni pracuji v Šiklově ústavu patologie jako profesorka a zástupkyně přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost. Dále pracuji jako vedoucí lékařka Bioptické laboratoře v Plzni.

Mým hlavním odborným zaměřením je onkologie, především nádory hlavy a krku a karcinom prsu. Jsem autorkou a spoluautorkou více než 150 původních vědeckých prací v odborných recenzovaných časopisech, z toho více než 100 originálních vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s faktorem impaktu (IF). Dále jsem spoluautorkou knihy Histopathology of the Salivary Glands, Springer 2014 (Hellquist, Skalova) a autorkou mnoha kapitol v monografiích, včetně WHO Classification of Head and Neck Tumours, IARC Press, Lyon 2005 a 2017. Jsem pravidelně zvána jako „invited speaker“ na mezinárodní konference, workshopy, kongresy a semináře jak pro patology, tak klinické lékaře, s více než 100 přednášek na zahraničních i domácích fórech, především se zaměřením na nádory hlavy a krku a prsu.

 

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.