Ve formuláři popište případ, který chcete konzultovat

1. Vyberte diagnózu*

2. Vyplňte informace a název případu*

Děkujeme za vyplnění Vašich údajů. Díky nim víme, že jste skutečně lékař.

3. Popište lékařský případ, který chcete konzultovat*

Pro získání adekvátní odpovědi od kolegia doporučujeme, aby popis případu obsahoval anamnézu, TNM stádium, histologický nález, předchozí léčbu a dotaz pro kolegium. V popisu případu ani v příloze nepoužívejte prosím osobní údaje pacienta. Vše prochází před zveřejněním redakční kontrolou. Pears Health Cyber, s.r.o. za uvedení osobních údajů pacientů neručí. Prosíme lékaře, aby se při popisu případu vyhnuli uvádění komerčních názvů léčivých přípravků (pokud to není zcela nezbytné). 

povinné pole