Ve formuláři popište případ, který chcete konzultovat

1. Vyberte diagnózu*

2. Vyplňte informace a název případu*

Děkujeme za vyplnění Vašich údajů. Díky nim máme možnost ověřit, že jste skutečně lékař.

Vaše jméno ani pracoviště nikde nezveřejňujeme a nikomu nesdělujeme. Neznají je ani členové odborného kolegia.

Váš dotaz k léčebnému postupu publikujeme na webových stránkách zcela anonymně a slouží pro účely edukace.

3. Popište lékařský případ, který chcete konzultovat*

Pro získání adekvátní odpovědi od kolegia doporučujeme, aby popis případu obsahoval anamnézu, TNM stádium, histologický nález, předchozí léčbu a dotaz pro kolegium. V popisu případu ani v příloze nepoužívejte prosím osobní údaje pacienta. Vše prochází před zveřejněním redakční kontrolou. Pears Health Cyber, s.r.o. za uvedení osobních údajů pacientů neručí. Prosíme lékaře, aby při popisu případu neuváděli komerční názvy léčivých přípravků či zdravotnických prostředků (pokud to není zcela nezbytné). 

povinné pole