Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Po zmrazení nádoru se pacient z rakoviny zcela vyléčil
Po zmrazení nádoru se pacient z rakoviny zcela vyléčil

25. 11. 2021 12:00

Lékaři Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze s kolegy popsali ojedinělý jev v léčbě metastazujícího melanomu. Poté, co u svého pacienta vyčerpali všechny léčebné možnosti, rozhodli se paliativně využít lokální kryoterapii, tedy zmrazit část melanomu na pacientových zádech. S podporou moderních léků, které odbrzďují imunitu, se pacient z rakoviny zcela uzdravil. Jde o první doložení unikátního abskopálního efektu po kryoterapii v klinické praxi. Přečtěte si detaily.

Tiskové zprávy
Interakce inhibitorů androgenního receptoru s antikoagulancii. Poslechněte si doporučení pro praxi
Interakce inhibitorů androgenního receptoru s antikoagulancii. Poslechněte si doporučení pro praxi

23. 11. 2021 12:00

Karcinom prostaty obecně častěji diagnostikujeme u mužů nad 60 let. Řada z nich je z různých důvodů léčena antikoagulační terapií. Inhibitory androgenního receptoru představují základní stavební jednotku léčby karcinomu prostaty v metastatické i nemetastatické podobě. Přestože mají v léčbě prokázanou účinnost a příznivý profil nežádoucích účinků, nacházíme u některých pacientů, vyžadujících léčbu antikoagulancii, klinické problémy. U kterých léčebných kombinací je na místě opatrnost a proč? Jaká jsou doporučení pro praxi? Poslechněte si podcast prim. MUDr. Jany Katolické, Ph.D.

Podcasty
Protonová radioterapie a klinická pankreatologie - knižní novinky pro onkology
Protonová radioterapie a klinická pankreatologie - knižní novinky pro onkology

18. 11. 2021 12:00

Nenechte si ujít unikátní publikaci v české odborné literatuře, která podává soubornou informaci o tom, co protonová radioterapie poskytuje, jaké má výhody a úskalí, jak ji lze v současné době využívat a jaké jsou pro její využití teoretické i praktické podklady. Druhou knihou, která stojí za vaši pozornost je Klinická pankreatologie, jejíž onkologická část shrnuje v přehledné formě základy diagnostiky a chirurgické léčby nádorů pankreatu. Nově je přepracována část týkající se cystických neoplázií pankreatu. Přečtěte si detaily - Protonová radioterapie a Klinická pankreatologie.

Knižní tipy
První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?
První linie léčby metastatického renálního karcinomu. Kdy, kterému pacientovi a jakou terapii?

15. 11. 2021 12:00

Letošní podzim přináší nová doporučení ESMO 2021 v léčbě světlobuněčného pokročilého metastatického karcinomu ledviny. Ze sedmi doporučených schémat v první linii máme v České republice hrazenu pouze kombinaci ipilimumab-nivolumab ve střední a špatné prognostické skupině a ostatní kombinace stojí mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Poslechněte si komentář k tématu v prezentaci prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA.

Prezentace Přednášky
Nové strategie v léčbě metastatického karcinomu pankreatu
Nové strategie v léčbě metastatického karcinomu pankreatu

15. 11. 2021 12:00

Diagnóza karcinomu pankreatu znamená noční můru pro všechny onkology i chirurgy. Léčebné výsledky u této diagnózy nejsou vůbec uspokojivé. Řada studií se snažila najít účinnou léčbu. Přesto v posledních 15 letech 19 klinických studií selhalo. Bohužel v 50 % případů diagnostikujeme již generalizované stadium. Poslechněte si o této problematice přednášku prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, která byla prezentována na letošních Brněnských onkologických dnech.

Prezentace Přednášky
Nové léčebné postupy u kolorektálního karcinomu. Co testovat a kdy je vhodná imunoterapie?
Nové léčebné postupy u kolorektálního karcinomu. Co testovat a kdy je vhodná imunoterapie?

15. 11. 2021 12:00

Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA. Pan profesor hovoří o přínosu testování mutací a věnuje se zásadním závěrům studie BEACON. Zmiňuje mimo jiné doporučení k indikaci encorafenibu a cetuximabu u BRAF mutovaných nemocných ve vyšší linii, pokud nenesou mutaci KRAS/NRAS. Kdy volit trojkombinaci?

Prezentace Přednášky
Nové indikační omezení účinné látky avelumab
Nové indikační omezení účinné látky avelumab

10. 11. 2021 12:00

Avelumab je nově hrazen v udržovací léčbě pacientů s lokálně pokročilým/metastazujícím uroteliálním karcinomem, kteří měli nejméně stabilizaci onemocnění (SD) při chemoterapii v první linii léčby pro pokročilé onemocnění, založené na platinovém derivátu. Pacienti musejí mít výkonnostní stav ECOG 0–1, adekvátní hematologické, jaterní a renální funkce. Co dalšího musí být splněno a do kdy je léčba hrazena? Přečtěte si novinky

Informace o úhradě léčivých přípravků
Prodloužení přežití nemocných s ca prsu HER2–/HR+, léčených inhibitory CDK4/6
Prodloužení přežití nemocných s ca prsu HER2–/HR+, léčených inhibitory CDK4/6

1. 11. 2021 12:00

Objevení inhibitorů CDK4/6 v polovině roku 2010 zásadně změnilo dosavadní způsob léčby karcinomu prsu. Klinické studie ukázaly, že kombinace inhibitorů CDK4/6 s hormonoterapií podstatně prodlužuje dobu do vzniku rezistence vůči léčbě. Zásadní výsledky studie MONALEESA-2 i konkrétní fakta o terapii pacientek léčených inhibitory CDK4/6 přinášíme v podcastu, který jsme připravili ve spolupráci s prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA a prof. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc.

Poslechněte si komentáře předních českých onkologů. 

Podcasty
Změna indikačního omezení u pembrolizumabu a další novinky
Změna indikačního omezení u pembrolizumabu a další novinky

31. 10. 2021 12:00

Pembrolizumab je hrazen v monoterapii v první linii k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u dospělých pacientů i v kombinační terapii dospělých pacientů s metastazujícím neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic. Přečtěte si další podmínky úhrady související s léčbou melanomu i uroteliálního karcinomu.  Nově je také hrazena léčba měkkého parafinu a tukových produktů u závažného hand-foot syndromu způsobeného protinádorovou terapií. Přečtěte si detaily.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Možnosti a limity současné onkologie. Poslechněte si novinky
Možnosti a limity současné onkologie. Poslechněte si novinky

27. 10. 2021 12:00

Dne 13. 10. 2021 proběhlo při příležitosti 45. Brněnských onkologických dnů v hotelu Continental Brno již tradiční setkání členů kolegia onkologického boardu projektu Mujpacient.cz. Poslechněte si vstupy garantů i členů kolegia. Komentáře přinášejí řadu zajímavých odborných sdělení a novinek v diagnostice i terapii onkologicky nemocných pacientů. Co je nového?

Videa Kongresy
Personalizovaná léčba rakoviny? Vědcům z CEITEC pomůže nejnovější verze holografického mikroskopu
Personalizovaná léčba rakoviny? Vědcům z CEITEC pomůže nejnovější verze holografického mikroskopu

27. 10. 2021 12:00

CEITEC Vysoké učení technické v Brně v létě letošního roku obohatil své laboratoře o novou verzi mikroskopu Q-Phase od firmy Telight, pracujícího na bázi kvantitativního fázového zobrazování. Holografický mikroskop umožňuje dlouhodobé zobrazování a současnou kvantifikaci některých důležitých vlastností živých biologických objektů bez nutnosti jejich barvení, které více či méně ovlivňuje jejich přirozené chování. Více ZDE.

Tiskové zprávy
Při biologické léčbě revmatoidní artritidy riziko opakující se rakoviny nehrozí
Při biologické léčbě revmatoidní artritidy riziko opakující se rakoviny nehrozí

30. 9. 2021 12:00

Zaměřte se na zajímavé výsledky metaanalýzy, jež prokázala, že pacienti s revmatoidní artritidou (RA), kteří měli v anamnéze rakovinu, neměli zvýšené riziko nových nebo opakujících se nádorových onemocnění, pokud byli léčeni biologickou léčbou. Detaily se dozvíte ZDE.

Odborné články