Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů měchýře (NMIBC) nereagujících na léčbu BCG (BCG unresponsive)
Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů měchýře (NMIBC) nereagujících na léčbu BCG (BCG unresponsive)

29. 11. 2020 11:29

Radikální cystektomie je nejúčinnější onkologickou léčbou, ale představuje „overtreatment“ u řady pacientů. Jaké jsou nové možnosti nejen v chemoterapii? A co říkají výsledky klinických studií? To se dozvíte z krátké prezentace na téma Nové možnosti léčby svalovinu neinvadujících nádorů močového měchýře. Autorem je prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Více ZDE

Prezentace
Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK
Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK

13. 11. 2020 10:12

Po schválení larotrectinibu, selektivního inhibitoru tyrosinkinázového receptoru (TRK), americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by se mělo testování genových fúzí stát rutinní součástí standardního diagnostického procesu. NTRK1–3 jsou geny kódující tyrosinkinázové receptory pro neurotrofiny TRKA, TRKB a TRKC. Genové fúze NTRK1–3 jsou onkogenními spouštěči mnoha různých typů nádorů u dospělých i v pediatrické populaci. U pacientů s maligními nádory, které charakterizuje fúze genů NTRK1–3, představuje inhibice TRK důležitý terapeutický cíl. Autorkou článku je prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň a Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň. Celé znění článku si přečtěte ZDE.

Odborné články Acta medicinae
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období – nejen covidovém
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období – nejen covidovém

4. 11. 2020 08:25

Za podpůrné spolupráce zdravotnicko-pacientské organizace Dialog-Jessenius, o.p.s. vzniklo v březnu 2020 ve vazbě na rozvíjející se pandemii COVID-19 a pro potřeby našich onkologických pacientů původní Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období s cílem snížit riziko nákazy. Mnozí jsme si jistě v té době už uvědomovali možná úskalí a rizika podzimního a zimního období "viróz a chřipek", tu a tam nějakého ohniska COVID-19, nejspíše ale každý doufal, že situace nejistot a nebezpečí nákazy nebudou již ve srovnání s jarem 2020 tak dramatické. Bohužel, opak se stává pravdou...říká prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika). Celé znění desatera najdete ZDE.

Novinky z Linkos
Už víte o změnách, které se týkají apalutamidu, binimetinibu, enkorafenibu, nivolumabu?
Už víte o změnách, které se týkají apalutamidu, binimetinibu, enkorafenibu, nivolumabu?

30. 10. 2020 14:13

Přečtěte si nová indikační omezení u přípravků indikovaných k léčbě pacientů s karcinomem prostaty, dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF či nemocných s lokálně pokročilým neresekovatelným nebo metastatickým melanomem. Za jakých podmínek je hrazen například apalutamid u pacientů s nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty ve vysokém riziku rozvoje metastáz? 

Informace o úhradě léčivých přípravků
VZP schválila úhradu vyšetření NGS
VZP schválila úhradu vyšetření NGS

29. 9. 2020 21:10

Výsledkem jednání České onkologické společnosti a Společnosti českých patologů s VZP je schválení úhrady vyšetření „next-generation sequencing“ (NGS) u pojištěnců VZP. Úhrada se týká vyšetření genomických alterací u pacientů s karcinomem prsu, kolorektálním karcinomem, nemalobuněčným plicním karcinomem i dalšími diagnózami. S detaily vás seznámí prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Informace o úhradě vyšetření
Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO
Novinky v léčbě karcinomu plic – výběr z přednášek ASCO

24. 9. 2020 16:20

Co přinesla sdělení virtuální konference ASCO? Přinášíme Vám zpravodajství z letošního kongresu ASCO, který se tentokrát konal ve virtuálním prostředí. V prezentaci doc. MUDr. Milady Zemanové, Ph.D., najdete nejnovější  poznatky o aktuální situaci v léčbě karcinomu plic. Co je nového v imunoterapii 1. linie léčby metastazujícího nádoru plic, cílené léčbě metastazujících NSCLC nebo adjuvantní terapii EGFR mutovaných NSCLC? 

Kongresy Přednášky
Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program
Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program

22. 9. 2020 09:02

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem „Nalejvárna v 7 minutách“. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Byl zveřejněn aktualizovaný program semináře. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou
XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou

22. 9. 2020 09:00

XXVII. Jihočeské onkologické dny na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat, které se měly konat 22.–24. října 2020 v Jízdárně v Českém Krumlově,  byly přesunuty na 21.–23. října v roce 2021. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
Vychází suplementum časopisu Klinická onkologie
Vychází suplementum časopisu Klinická onkologie

22. 9. 2020 08:57

Online vychází první letošní suplementum časopisu Klinická onkologie, které se v osmi přehledech a třech původních pracích věnuje radioterapii. Více zde.

Novinky z Linkos
12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021
12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021

22. 9. 2020 08:53

Navzdory koronavirové pandemii se i v příštím roce uskuteční 12. ročník PragueONCO. Již nyní si můžete zapsat do svých diářů termín jeho konání 20.–22. 1. 2021 a spuštění registrace 1. 10. 2020. Ať už proběhne formou klasického kongresu v prostorách Clarion Congress Hotelu v Praze, či virtuálně, můžete se těšit na hodnotný odborný program a přední české a zahraniční odborníky. Více zde.

Kongresy Novinky z Linkos
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?
Změny indikačního omezení platné od 1. 8. 2020. Co je nového?

2. 9. 2020 08:51

Nepřehlédněte novinky ve změnách úhrad u léčivých přípravků v onkologii. Informujte se o změnách indikačního omezení, které jsou platné od 1. 8. 2020. Změny úhrad se týkají těchto účinných látek. 

Informace o úhradě léčivých přípravků
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?
Zapojte své pacienty do průzkumu: Jak spí onkologicky nemocní v ČR?

25. 8. 2020 13:14

Z výzkumů v zahraničí vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace však v České republice bohužel nejsou dostupné. Proto prosíme nejen onkology, ale i praktické lékaře, aby pomohli informovat své pacienty o dotazníkovém šetření. Cílem šetření je zmapovat spánek u onkologicky nemocných v ČR. Stačí, aby vaši pacienti vyplnili dotazník ZDE. Předem děkujeme, že jim o tom řeknete.

Novinky z Linkos