Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Rakovina nejčastěji napadá kůži, prsa a mužské pohlavní orgány, ukázala analýza VZP
Rakovina nejčastěji napadá kůži, prsa a mužské pohlavní orgány, ukázala analýza VZP

13. 5. 2021 15:41

Přes 300 tisíc klientů VZP se v roce 2020 potýkalo s různými formami onkologického onemocnění. Nejčastěji to byla rakovina kůže, prsu a mužských pohlavních orgánů. I přes to, že vloni počet pacientů trpících právě těmito onemocněními poklesl oproti roku 2019, stále se jedná o nejčastější formy rakoviny. Nejdražší pak byla léčba rakoviny mízních, krvetvorných a příbuzných tkání. Analýzu vypracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s květnovým připomenutím Českého dne proti rakovině.

Tisková zpráva
Sarkomy měkkých tkání
Sarkomy měkkých tkání

13. 5. 2021 15:34

Sarkomy představují skupinu vzácných maligních mezenchymálních nádorů. Mohou se vyskytovat v jakémkoliv věku a v jakékoli lokalizaci. Současným celosvětovým trendem je koncentrace pacientů s touto diagnózou do specializovaných high-volume center. O to důležitější však je důkladná znalost problematiky sarkomů v široké onkologické i chirurgické obci. K nejčastějším patří sarkomy trupu, dutiny břišní a malé pánve, sarkomy retroperitonea, končetinové sarkomy, viscerální sarkomy a GIST. 

Knižní tipy
Tým vědců odhalil zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie. Jejich objev by mohl vést k vývoji nového léčiva
Tým vědců odhalil zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie. Jejich objev by mohl vést k vývoji nového léčiva

13. 5. 2021 07:04

Výzkumný tým pod vedením doc. MUDr. Mgr. Marka Mráze, Ph.D., publikoval zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie (CLL), která je nejčastější leukémií u dospělých. První autor studie, doktorand Mgr. Václav Šeda, při výzkumu objevil, jakým způsobem CLL buňky regulují svoji migraci v těle pacienta, a především jakým způsobem přežívají terapii léky ze skupiny tzv. BCR inhibitorů, což jsou v současnosti prakticky nejpoužívanější léčiva pro CLL a některé příbuzné choroby. Tisková zpráva ZDE.

Odborné články Tisková zpráva
Dieta může pomoci určit osud některých rakovinných buněk
Dieta může pomoci určit osud některých rakovinných buněk

13. 5. 2021 06:59

Aby buňka způsobila vznik nádoru, musejí být zapnuty geny podporující replikaci, zatímco geny podporující buněčnou smrt musejí být vypnuty. U některých genů pro rakovinu nebo onkogenů se zdá, že mají zabudovaný „mechanismus bezpečný proti selhání“, kterým podporují růst a smrt buněk různými molekulárními cestami. Přečtěte si více.

Odborné články
Kožní nežádoucí účinky po léčbě checkpoint inhibitory jsou častější u žen
Kožní nežádoucí účinky po léčbě checkpoint inhibitory jsou častější u žen

13. 5. 2021 06:57

Při hodnocení 235 pacientů v Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu v americkém státě Massachusetts měly ženy přibližně dvojnásobně vyšší riziko rozvoje dermatologických nežádoucích účinků po léčbě metastatického melanomu pomocí inhibitorů imunitního kontrolního bodu. Přečtěte si podrobnosti.

Odborné články
Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké
Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké

13. 5. 2021 06:35

Aktualizace informace z 30. 3. 2021. Pacienti s aktuálně probíhající onkologickou léčbou patří mezi pacienty, kteří v případě SARS-COV-2 pozitivity a lehkého průběhu onemocnění COVID-19 mohou dostat léčbu neutralizačními protilátkami. Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19. Více ZDE.

Novinky z Linkos
Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů
Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů

13. 5. 2021 06:30

Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní u onkologických a hematoonkologických pacientů. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků především mukozitidy dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii, stomatitidy v souvislosti s cílenou (terčovou) onkologickou léčbou a dalších onemocnění. Více si přečtěte ZDE.

Novinky z Linkos
45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace
45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace

13. 5. 2021 06:29

Organizátoři Vás zvou na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Konference se zčásti uskuteční v prezenční formě v konferenčním centru Hotelu Passage v Brně. Možnost prezenční účasti bude oproti jiným ročníkům omezena, ale bude zajištěn on-line přenos celé konference, a to ze všech tří přednáškových sálů na třech kanálech současně. Již nyní je možné se registrovat k aktivní i vzdálené účasti. Bližší informace najdete ZDE.

Novinky z Linkos
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!

13. 5. 2021 06:25

Letošní setkání KMO bylo z epidemiologických důvodů přesunuto na ZÁŘÍ 2021, konkrétně 3.- 5. 9. 2021. Tradiční vzdělávací akce multidisciplinárního charakteru pro mladé onkology bude letos zaměřena na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Bližší informace si přečtěte ZDE.

Novinky z Linkos
Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob on-line komunikace s pacienty
Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob on-line komunikace s pacienty

13. 5. 2021 06:22

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stává prvním nemocničním zařízením v České republice, které představuje vlastní unikátní mobilní aplikaci MOU MEDDI. Významně tak rozšiřuje možnosti zabezpečené elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem s využitím videohovoru, chatu nebo klasického telefonického hovoru. Podrobnější informace o této novince čtěte ZDE

Novinky z Linkos
Nové indikační omezení účinné látky avelumab
Nové indikační omezení účinné látky avelumab

29. 4. 2021 07:38

Avelumab je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastatickým karcinomem z Merkelových buněk (stadium IV) za kumulativního splnění následujících podmínek:  a) pacient má výkonnostní stav 0 až 1 dle ECOG;  b) pacient nevykazuje přítomnost klinicky aktivních mozkových metastáz anebo jsou mozkové metastázy adekvátně léčeny; c) pacient není dlouhodobě léčen systémovými kortikosteroidy. Jaké další podmínky musejí být splněny? To se dozvíte ZDE.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Seznamte se s výhodami projektu Mujpacient.cz
Seznamte se s výhodami projektu Mujpacient.cz

27. 4. 2021 17:12

O tom, že hlavním cílem a přidanou hodnotou konzultačního a vzdělávacího projektu Mujpacient.cz je second opinion, sdílení případů a rychlá zpětná vazba, není pochyb. Seznamte se však detailně s fungováním projektu, členy kolegia i názory lékařů, kteří už konzultaci využili. Vše najdete v krátkém videu. 

Videa