Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Cílená léčba ovariálního karcinomu
Cílená léčba ovariálního karcinomu

12. 7. 2021 21:13

Cílená (biologická) léčba je pojmem užívaným v klinické onkologii již dlouho. V onkogynekologii však do poměrně nedávné doby nebyl k dispozici preparát, který by cílil na nádorové struktury nebo jedinečné pochody u gynekologických malignit. V současné době se spektrum našich léčebných postupů rozšířilo i o léčbu cílenou, v inhibici PARP je oblast onkogynekologie dokonce průkopníkem. Klíčové však není použití všech možných metod u každé pacientky, ale pečlivé zvažování na základě evidence, která z léčebných modalit, případně jejich kombinace, přinese u konkrétní pacientky největší pravděpodobnost vyléčení či odpovědi nádoru na léčbu při přiměřené toxicitě a morbiditě. Podrobnosti k tématu přinášíme v článku.

Odborné články Acta medicinae
Nemetastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty
Nemetastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty

12. 7. 2021 21:05

Nemetastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty (nmCRPC) charakterizuje biochemický relaps, tedy nárůst hladin PSA při trvající androgen derivační léčbě (ADT) spolu s nepřítomností detekovatelné diseminace onemocnění konvenčními zobrazovacími vyšetřeními. Nemocný je za tohoto stavu asymptomatický. Pokud onemocnění progreduje, stává se metastatickým. Pak je spojeno s výrazně horší prognózou, zvyšují se morbidita i mortalita. Cílem léčby nmCRPC je oddálení vzniku a rozvoje metastáz. Přípravky schválené k podání u nmCRPC prodlužují dobu do průkazu metastáz. Přečtěte si novinky v terapii nmCRPC v dnešním článku.

Odborné články Acta medicinae
České vědkyně odhalily nové poznatky o nádorovém supresoru, které pomohou zabránit rezistenci na chemoterapii
České vědkyně odhalily nové poznatky o nádorovém supresoru, které pomohou zabránit rezistenci na chemoterapii

30. 6. 2021 10:53

Výzkumný tým složený z vědkyň a vědců z výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, pod vedením profesorky Šárky Pospíšilové, objasnil klinický význam mutací v klíčovém nádorovém supresoru s označením TP53, který je ústředním obráncem buněk před rozvojem rakoviny. Tato převratná vědecká práce, na jejímž vzniku mají významný podíl především první autorky Jitka Malčíková a Šárka Pavlová a tým lékařů pod vedením profesora Michaela Doubka, vznikla díky dlouhodobé spolupráci vědeckých týmů z výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity a z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a Lékařské fakulty MU. Vědecká práce byla publikována v nejprestižnějším hematologickém odborném časopise Blood, jehož Impact Faktor je 17,7. Přečtěte si celý článek.

Tisková zpráva
Konference PREVON 2021 - 22. - 23. 9. 2021, Praha
Konference PREVON 2021 - 22. - 23. 9. 2021, Praha

25. 6. 2021 12:35

Ve dnech 22. až 23. září 2021 se bude konat již čtvrtý ročník konference PREVON, která bude zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. Čtvrtý ročník konference PREVON byl již připravován v roce 2020, nicméně se z důvodů sílící epidemie onemocnění COVID-19 neuskutečnil. Zaměření tohoto ročníku konference jsme ponechali totožné, protože témata aktuálního systému screeningů a dopadů pandemie, a hlavně budoucnost screeningových programů nabývají na důležitosti. Více se dozvíte ZDE.

Novinky z Linkos
MOÚ spustil nový web, vsází na intuici a interaktivitu
MOÚ spustil nový web, vsází na intuici a interaktivitu

25. 6. 2021 12:33

Masarykův onkologický ústav pokračuje v inovaci své vizuální identity. Po novém logu představuje nové internetové stránky. Neusilují jen o samotnou prezentaci instituce, ale chtějí svým ověřeným obsahem poskytovat veřejnosti přehledné informace spojené s prevencí, diagnostikou i léčbou nádorových onemocnění. Modernizovaná struktura je uživatelsky přívětivější, a to jak pro pacienty, tak i pro odborníky. Podívejte se ZDE.

Tisková zpráva
Aktuální informace o BOD, 13. - 15. 10. 2021, Konferenční centrum Hotelu Passage a on-line
Aktuální informace o BOD, 13. - 15. 10. 2021, Konferenční centrum Hotelu Passage a on-line

25. 6. 2021 12:24

Dovolujeme si Vám připomenout možnost registrace k aktivní účasti na 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Lhůta pro odeslání abstraktu je prodloužena do 15. července 2021. Registrace k pasivní účasti prezenčně je otevřena od 21. června 2021. Již teď se můžete registrovat k distanční účasti na konferenci. Více čtěte ZDE.

Novinky z Linkos
Anonce podzimních seminářů KVMO: "Jak snadno zvládnout a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem"
Anonce podzimních seminářů KVMO: "Jak snadno zvládnout a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem"

25. 6. 2021 12:21

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, ve kterém se dozvíte, jak vyhledávat v PubMedu a Medviku a jak se orientovat v dalších informačních zdrojích v oblasti medicíny. Seminář postupně proběhne v Brně, Olomouci a v Praze v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO. Registrujte se.

Novinky z Linkos
Rok 2021 – Milník nejen v léčbě karcinomu prostaty - záznam webináře
Rok 2021 – Milník nejen v léčbě karcinomu prostaty - záznam webináře

25. 6. 2021 12:15

Česká onkologická společnost nabízí záznam symposia, jehož cílem bylo upozornit na aktuality z oblasti onkologie a zároveň představit horké novinky v léčbě karcinomu prostaty. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Novinky z Linkos
Kazuistika: Léčba neuroendokrinního tumoru (NET) u 70leté pacientky
Kazuistika: Léčba neuroendokrinního tumoru (NET) u 70leté pacientky

22. 6. 2021 17:13

Kazuistika popisuje případ 70leté ženy, důchodkyně, která dříve pracovala v lese, nyní žije sama na samotě. Nekuřačka, nepije, léky neužívá. Nález nemocné odpovídá karcinoidu v oblasti mezenteria, v játrech pravděpodobně jeho metastázy. V oblasti tenkého střeva nález odpovídá subileóznímu až ileóznímu stavu s hypoxií střeva. V průběhu času nalezena vícečetná ložiska karcinoidu v tenkém střevě, desmoplastické metastatické postižení mezenteria, vícečetné metastázy karcinoidu v játrech. Seznamte se s terapeutickým postupem u této nemocné.

Kazuistiky
Unikátní souhrn poznatků o diagnostice a léčbě karcinomu plic v Supplementu Klinické onkologie
Unikátní souhrn poznatků o diagnostice a léčbě karcinomu plic v Supplementu Klinické onkologie

13. 6. 2021 17:20

Vydání sborníku článků ve formě Supplementa časopisu Klinická onkologie je mimořádným počinem, který odráží současný stav vývoje klinické onkologie, především v léčbě nemalobuněčných, ale i malobuněčných karcinomů plic. Dá se říci, že karcinom plic je diagnóza, která zaznamenala v poslední době nejvíce nových terapeutických možností. V podstatě denně přibývají nové informace. Supplementum shrnují názory a výsledky mladých, nastupujících odborníků. Krátké video s představením obsahu najdete ZDE.

Novinky z Linkos
Komplexní prediktivní testování metodou NGS u solidních nádorů
Komplexní prediktivní testování metodou NGS u solidních nádorů

13. 6. 2021 17:14

Společnost českých patologů ČLS JEP a Česká onkologická společnost ČLS JEP shrnují informace o stávajícím stavu prediktivního testování NGS v přehledné prezentaci. Vyšetření bude prováděno výhradně na základě indikace multidisciplinárního indikačního semináře KOC. Jde o komplexní vyšetření somatických aberací na úrovni DNA a RNA v definovaných indikacích: karcinom plic, kolorektální karcinom, karcinom prsu, další méně časté diagnózy a nádory neznámého zdroje. Přečtěte si více o tomto tématu.

Novinky z Linkos
Aktuální možnosti v léčbě oligometastatického karcinomu prostaty pohledem profesora Fínka
Aktuální možnosti v léčbě oligometastatického karcinomu prostaty pohledem profesora Fínka

18. 5. 2021 13:42

Nenechte si ujít krátký videokomentář profesora Fínka o současných možnostech terapie oligometastatického karcinomu prostaty. Seznámíte se tak s diagnostickými postupy, doporučeními i klíčovými výsledky klinických studií. Z jaké léčby nemocní profitovali? A jak úspěšnost terapie ovlivňuje přítomnost synchronních a metachronních metastáz? To se dozvíte ve videu.

Videa