Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Nová indikační omezení účinných látek trastuzumab, sorafenib a entrektinib
Nová indikační omezení účinných látek trastuzumab, sorafenib a entrektinib

22. 9. 2021 12:00

Již nějakou dobu Vám přinášíme pravidelnou dávku novinek, které se týkají indikačních omezení účinných látek v onkologii. Ani dnešek není výjimkou. Seznamte se proto se změnami úhrad u trastuzumabu, sorafenibu a entrektinibu, indikovaných pro léčbu karcinomu prsu, ledviny a plic. Za jakých podmínek jsou tyto účinné látky hrazeny? Podrobnosti najdete vždy v krátkém přehledu.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Objevte výhody on-line konzultace. Během 2 minut víte vše
Objevte výhody on-line konzultace. Během 2 minut víte vše

20. 9. 2021 12:00

Za Vaši pozornost stojí 2minutové video, které vysvětluje, proč je on-line konzultace na MUJPACIENT.cz výhodná. Ptát se můžete na celou řadu onkologických diagnóz. Stačí vyplnit jednoduchý formulář. Věříme, že tuto možnost využijete, stejně tak jako mnoho Vašich kolegů. Ověřujeme, že jste lékař, ale Vaše jméno ani pracoviště nikde neuvádíme. Objevte i další výhody. Zaposlouchejte se do krátkého videa. Jsme tu pro Vás!

Videa
Zásadní změny v čerpání dlouhodobého ošetřovného
Zásadní změny v čerpání dlouhodobého ošetřovného

18. 9. 2021 12:00

Od nového roku 2022 dojde k zásadní změně podmínek pro vznik nároku na ošetřovné a zejména dlouhodobé ošetřovné, a to díky dlouho očekávané novele zákona o nemocenském pojištění. Tato novela přináší vítané změny, které vedou k rozšíření možnosti získání nároku na dávku, a to primárně za účelem zpřístupnění péče o blízké. Praxe totiž ukázala, že v současné době na dlouhodobé ošetřovné bohužel nedosáhnou například ošetřovatelé nebo rodiny onkologicky nemocných, pacientů v paliativní péči a nevyléčitelně nemocných. Všechny změny přinášíme v krátkém článku.

Právní problematika
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její náročná legislativní cesta
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její náročná legislativní cesta

17. 9. 2021 12:00

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění představuje nejrozsáhlejší změnu tohoto zákona za posledních 15 let a přináší řadu klíčových změn, které by neměly uniknout Vaší pozornosti. Mezi cíli této komplexní novely totiž bývá na prvním místě zmiňováno zpravidla zvýšení dostupnosti hrazených služeb, zejména dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léků pro vzácná onemocnění (tzv. orphan drugs). Podrobnosti k tomuto tématu i přehled dalších změn a novinek si nenechte ujít ZDE.

Právní problematika
Vědci z Brna objevili, jak zvýšit účinnost odpovědi na personalizovanou léčbu rakoviny
Vědci z Brna objevili, jak zvýšit účinnost odpovědi na personalizovanou léčbu rakoviny

2. 9. 2021 11:06

Objev vědců z institutu CEITEC Masarykovy univerzity a lékařů z Fakultní nemocnice Brno by mohl objasnit účinnost odpovědi na extrémně drahou personalizovanou léčbu onkologických pacientů. Tým totiž objevil nový dosud neznámý epigenetický mechanismus zodpovědný za snižování hladiny antigenu CD19, který je zcela zásadní pro účinnou vazbu geneticky upravených buněk CAR-T. Ty se využívají k boji proti rakovině, když jiné léčebné metody nefungují. Přečtěte si podrobnosti.

Tiskové zprávy
S profesorem Tesařem o konceptu podpůrné a paliativní péče v nefrologii
S profesorem Tesařem o konceptu podpůrné a paliativní péče v nefrologii

19. 8. 2021 19:21

Rozhovor s prof. MUDr. Vladimírem Tesařem, DrSc., MBA, FASN, zakladatelem a přednostou Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze, zasloužilým členem Evropské renální asociace a Americké nefrologické společnosti, vznikl u příležitosti speciálního, „nefrologického“ čísla časopisu Paliativní medicína. Hovořili jsme o postavení paliativní medicíny mezi nefrology, o výuce studentů i mladých lékařů a hlavně o tom, jaké jsou potřeby pacientů s pokročilým renálním selháním. Poslechněte si ZDE.

Podcasty
Dopad pandemie COVID-19 na život onkologických pacientů v ČR
Dopad pandemie COVID-19 na život onkologických pacientů v ČR

16. 8. 2021 13:51

Platforma Hlas onkologických pacientů uskutečnila již druhý průzkum mezi onkologickými a hemato-onkologickými pacienty s cílem zmapovat dopady pandemie COVID-19 na jejich léčbu. Tentokrát za období zimní a jarní vlny pandemie. Průzkumu ve formě on-line dotazování se v období 6. 4. – 31. 5. 2021 zúčastnilo celkem 579 respondentů. Více ZDE.

Novinky z Linkos Tiskové zprávy
Komiks o precizní onkologii vysvětluje principy léčby šité na míru
Komiks o precizní onkologii vysvětluje principy léčby šité na míru

16. 8. 2021 13:29

Personalizovaná zdravotní péče se zakládá na myšlence, že každý člověk je individuální bytostí a podle toho by také měla vypadat jeho léčba, která, pokud je „šitá na míru“, zaručí minimum nežádoucích účinků a maximální přínos pro pacienta. Zásluhou komplexního genomového profilování nádoru je možné „přečíst“ stovky genů nádoru, díky čemuž je možné přizpůsobit a přesně zacílit jeho léčbu. Principy precizní onkologie vysvětluje komiks zábavnou a snadno pochopitelnou formou.

Novinky z Linkos
Informace k nové úhradě Braftovi + Erbitux
Informace k nové úhradě Braftovi + Erbitux

16. 8. 2021 13:12

Od 1. 8. 2021 je enkorafenib (Braftovi) v kombinaci s cetuximabem (Erbitux) hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF, kteří již dříve podstoupili systémovou terapii (zahrnující oxaliplatinu) a mají stav výkonnosti (ECOG) 0–1. Léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo projevů neakceptovatelné toxicity, pokud nastanou dříve.1 Více ZDE.

Reference: 
1. https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Novinky z Linkos
Změny úhrad u účinných látek abemaciklib, bevacizumab, brigatinib, darolutamid, osimertinib a palbociklib
Změny úhrad u účinných látek abemaciklib, bevacizumab, brigatinib, darolutamid, osimertinib a palbociklib

6. 8. 2021 12:47

Seznamte se se změnami úhrad účinných látek indikovaných nejen k léčbě karcinomu prsu, plic, tlustého střeva, rekta, ale také ledvin a prostaty. Dozvíte se nejen o stávajících, ale i o nových léčivých přípravcích – centrových lécích s první základní úhradou. Za jakých podmínek je hrazen například abemaciklib? Jaký výkonnostní stav musí pacient splňovat a kdy je nutné přerušit nebo ukončit léčbu? Podrobnosti nejen o abemaciklibu se dočtete v krátkém přehledu.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Cílená léčba ovariálního karcinomu
Cílená léčba ovariálního karcinomu

12. 7. 2021 21:13

Cílená (biologická) léčba je pojmem užívaným v klinické onkologii již dlouho. V onkogynekologii však do poměrně nedávné doby nebyl k dispozici preparát, který by cílil na nádorové struktury nebo jedinečné pochody u gynekologických malignit. V současné době se spektrum našich léčebných postupů rozšířilo i o léčbu cílenou, v inhibici PARP je oblast onkogynekologie dokonce průkopníkem. Klíčové však není použití všech možných metod u každé pacientky, ale pečlivé zvažování na základě evidence, která z léčebných modalit, případně jejich kombinace, přinese u konkrétní pacientky největší pravděpodobnost vyléčení či odpovědi nádoru na léčbu při přiměřené toxicitě a morbiditě. Podrobnosti k tématu přinášíme v článku.

Odborné články Acta medicinae
Nemetastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty
Nemetastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty

12. 7. 2021 21:05

Nemetastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty (nmCRPC) charakterizuje biochemický relaps, tedy nárůst hladin PSA při trvající androgen derivační léčbě (ADT) spolu s nepřítomností detekovatelné diseminace onemocnění konvenčními zobrazovacími vyšetřeními. Nemocný je za tohoto stavu asymptomatický. Pokud onemocnění progreduje, stává se metastatickým. Pak je spojeno s výrazně horší prognózou, zvyšují se morbidita i mortalita. Cílem léčby nmCRPC je oddálení vzniku a rozvoje metastáz. Přípravky schválené k podání u nmCRPC prodlužují dobu do průkazu metastáz. Přečtěte si novinky v terapii nmCRPC v dnešním článku.

Odborné články Acta medicinae