Molekulární klasifikace karcinomu prsu – současný stav
Prezentace prof. Skálové se věnuje klasifikaci karcinomu prsu dle intrinsických podtypů stanovených dle genové exprese. Co je nového?

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Novinky v léčbě karcinomu ledvin
Novinky v léčbě karcinomu ledvin
18. 5. 2023

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Článek se věnuje problematice aktuálních možností v léčbě renálního karcinomu (renal cell carcinoma, RCC).  Jaké prognostické systémy používáme pro klasifikaci nemocných a výběr léčby? Co víme o rozdílu v přežití bez progrese (PFS) a celkovém přežití (OS)? Jaká je doporučená léčba první linie u pacientů se světlobuněčným metastatickým renálním karcinomem? A jak je to s indikací imunoterapie u rizikových pacientů po nefrektomii k prevenci relapsu onemocnění? 

Přehled aktuálních doporučení a hlavních směrů v terapii chronické lymfocytární leukemie
Přehled aktuálních doporučení a hlavních směrů v terapii chronické lymfocytární leukemie
17. 5. 2023

MUDr. Martin Špaček, Ph.D. I. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) prochází dramatickým vývojem. Jaký je přehled aktuálních terapeutických doporučení a možností? Jaký efekt terapie nabízí akalabrutinib, ibrutinib, venetoklax, idelalisib a další inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy? Co přinesly kombinace cílených léků a jaké je další směřování terapie chronické lymfocytární leukemie. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

CAR-T lymfocyty v terapii nehodgkinských lymfomů
CAR-T lymfocyty v terapii nehodgkinských lymfomů
15. 5. 2023

MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D. | MUDr. Tereza Líkařová | prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Spektrum diagnóz, u nichž se moderní terapie pomocí CAR-T lymfocytů využívá, se rozšiřuje – schváleno je použití pro lymfom z plášťových buněk i pro folikulární lymfom. Které faktory ovlivňují efektivitu terapie CAR-T lymfocyty? Co víme o toxicitě? Jaké využití mají CAR-T lymfocyty v terapii agresivních B-nehodgkinských lymfomů, indolentních B-nehodgkinských lymfomů, folikulárního lymfomu, T-nehodgkinských lymfomů a dalších typů lymfomů?

Květnové aktuality v onkologii
Květnové aktuality v onkologii
14. 5. 2023

Evropská síť klinických studií založených na konceptu precizní medicíny. Kdo je součástí? Belzutifan plus cabozantinib pro pacienty s pokročilým světlobuněčným renálním karcinomem dříve léčeným imunoterapií? Jsou vícenásobné mRNA vakcíny příslibem pro léčbu rakoviny související s HPV? Dozvíte se v květnových novinkách.

14. Celostátní konference paliativní medicíny
14. Celostátní konference paliativní medicíny
14. 5. 2023

Dovolte, abychom Vás informovali o konání 14. Celostátní konference paliativní medicíny, která proběhne ve dnech 15. - 16. září 2023 v hotelu Clarion v Praze. Pro letošní rok je pro Vás připraven bohatý program s mimořádnými plenárními řečníky, Andreasem Michalsenem z Německé společnosti intenzivní medicíny, spoluautorem konceptu přiměřenosti péče, a Ladislavem Duškem, ředitelem ÚZIS. Těšit se můžete také na sdělení cílená na jednotlivé oblasti naší práce, informace o aktuální zahraniční literatuře, prakticky orientované workshopy i doprovodný program.

Rezistence na inhibitory imunitního kontrolního bodu u pokročilého karcinomu plic
Rezistence na inhibitory imunitního kontrolního bodu u pokročilého karcinomu plic
2. 5. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Poslední desetiletí přineslo rozvoj imunoterapie checkpoint inhibitory (ICI) založený na porozumění funkce inhibičních molekul, které se podílejí na přerušení protinádorové imunitní odpovědi, jako jsou programmed cell‑death (PD‑1), programmed cell‑death ligand 1 (PD ‑L1) a cytotoxic T‑lymphocyte antigen 4 (CTLA4). Léčba checkpoint inhibitory přinesla významné zlepšení léčby pokročilých karcinomů plic a stala se standardní součástí léčebného algoritmu, ale má i svá úskalí – rezistenci, která se u pacientů vyskytuje velmi často.

Nejnovější případy

Pacientka po mastektomii s DCIS v okraji

24. 5. 2023 16:22

Dobrý den, prosil bych o doporučení dalšího postupu u mladé (34 l.) spolupracující pac. s pozitivní rodinnou anamnézou - negativním genetickým vyšetřením, po neoadjuvantní CHT, po bilat. mastektomii s exent. axily vpravo s plán. rekonstrukcí ***** z...

Indikácia genomického vyš. Mammaprint

17. 5. 2023 13:59

53ročná pacientka, menopauza 2 roky bez komorbidity. MMG+USG 8.2022 - tu HLQ tu 8x7 mm. Rtg sn. hrudníka negat. USG abd. negat. MR prsníkov 1.2.2023 - nehodnotitelné, pre artefakty z Magseed zrna, ktoré je ventrálne od resekčného lôžka. Ca mammae l....

MCRPC, retreatment Docetaxel vs. Cabazitaxel

11. 5. 2023 06:52

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o názor v Otázke systémovej CHT pri MCRPC - retratmeent docetaxel vs. Cabazitaxel., event. iné? Pacien ŠJ nar. 1958 V predchorobí v priebehu roku 2020 bolesti v konečníku, na proktolog. ambulancii zistené hemoroidy +...

Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?
Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?
2. 5. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Údaje o mortalitě integrují dopady incidence, stadia v době diagnózy a léčbu. Proto jsou předpokládané odhady údajů o úmrtnosti na rakovinu užitečným nástrojem pro hodnocení kontroly onemocnění. V tomto článku je prezentována projektovaná mortalita na rakovinu v pěti nejlidnatějších zemích Evropské unie (EU-27), tj. Francii, Německu, Itálii, Polsku a Španělsku, spolu s Velkou Británií. Zvláštní pozornost je věnována karcinomu plic, s podrobnými analýzami četnosti výskytu v různých věkových skupinách.

Třetí série 10 zajímavých případů z onkologické praxe
Třetí série 10 zajímavých případů z onkologické praxe
24. 4. 2023

Vzdělávací projekt ONKO AKADEMIE Vám nabídl již tři série řešených kazuistik z praxe. Jejich cílem je rozšířit Vaše zkušenosti o případy Vašich kolegů. I takového pacienta můžete potkat ve své ordinaci! Projekt je koncipován jako e-learningový kurz, je zdarma a máte možnost získat 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání.

Jaké případy prezentoval třetí cyklus edukačních onkologických kazuistik?

Obohaťte své zkušenosti u druhé série edukačních kazuistik
Obohaťte své zkušenosti u druhé série edukačních kazuistik
24. 4. 2023

Edukační kazuistiky jsou oblíbenou formou vzdělávání. Prezentují konkrétní pacienty z praxe, popisují indikovanou léčbu a předkládají odůvodnění zvoleného postupu. Začíst se do zajímavých případů z onkologické praxe Vám umožňuje e-learningový projekt ONKO AKADEMIE. Můžete si projít případy, které řešili Vaši kolegové, osvěžit si léčebný algoritmus u dané diagnózy a připravit se na podobného pacienta. Možná se zítra objeví i na Vašem pracovišti. Získat můžete díky tomuto e-learningovému projektu rovněž 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání.

Edukační kazuistiky z onkologické praxe
Edukační kazuistiky z onkologické praxe
24. 4. 2023

V rámci projektu ONKO AKADEMIE byly publikovány již tři série edukačních kazuistik s onkologickou tematikou. Jejich cílem je sdílení zkušeností z praxe, prezentace zajímavých případů a edukace. Díky předloženému případu konkrétního pacienta z klinické praxe máte možnost vidět, jak postupovali v léčbě Vaši kolegové. Připojeno je odůvodnění, proč byl vybrán daný léčebný postup.

Zajímá Vás, co konkrétně kazuistiky řešily?

Dubnové aktuality v onkologii
Dubnové aktuality v onkologii
20. 4. 2023

Odborníci na paliativní péči se sešli ve FNUSA. Mamografické čtení snímků pomocí umělé inteligence. Nadace The Kellner Family Foundation daruje půl miliardy na vybudování výzkumného onkologického centra v pražském Motole. Nový diagnostický nástroj pro diferenciaci dermatoskopických snímků rakoviny kůže. Tudy k dubnovým novinkám.

XXV. setkání Klubu mladých onkologů
XXV. setkání Klubu mladých onkologů
14. 4. 2023

Letošní jubilejní XXV. setkání Klubu mladých onkologů se uskuteční již tradičně v hotelu Medlov ve Fryšavě pod Žákovou horou v termínu 16. - 18. 6. 2023. Tématem budou POKROKY V ONKOLOGII ZA POSLEDNÍCH 5 LET.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.