Jaký bude další postup? NSCLC – exprese PD-L1, řídicí mutace a volba léčby u 57letého muže. Čtěte kazuistiku.

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Kardioonkologie ve světle prvních doporučených postupů European Society of Cardiology 2022
Kardioonkologie ve světle prvních doporučených postupů European Society of Cardiology 2022
3. 10. 2022

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Nové doporučené postupy, zveřejněné u příležitosti letošního kongresu ESC, vznikly za spolupráce Evropské hematologické asociace (EHA), Evropské společnosti pro terapeutickou radiologii a onkologii (ESTRO) a Mezinárodní kardioonkologické společnosti (IC-OS). Poskytují lékařům konkrétní doporučení, jak postupovat před onkologickou léčbou, která má potenciál vyvolat kardiovaskulární onemocnění (KVO), během ní a po jejím ukončení. Díky úspěchům léčby malignit, vedoucím k prodloužení přežití pacientů, žije nyní stále více osob s onemocněním srdce v důsledku onkologické léčby. Pacienti, kteří přežijí několik solidních nádorů a lymfomů, mají dvojnásobné riziko vzniku KVO ve srovnání s běžnou populací.

Z aktualit: MOÚ obhájil nejvyšší hodnocení, anti-PD-1 v terapii slizničního melanomu i novinky v léčbě leukémií
Z aktualit: MOÚ obhájil nejvyšší hodnocení, anti-PD-1 v terapii slizničního melanomu i novinky v léčbě leukémií
29. 9. 2022

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) byl již po dvanácté hodnocen v projektu Kvalita očima pacientů (KOP). Nový přístup k léčbě akutní leukémie. Čtěte aktuality.

„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy - knižní tip
„Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy - knižní tip
29. 9. 2022

Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří pečují o onkologické pacienty. Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability, agresivním biologickým chováním, kratším obdobím bez progrese i relapsu onemocnění a specifickou odpovědí na léčbu. 

Nenechte si ujít novou publikaci Metastazující kolorektální karcinom
Nenechte si ujít novou publikaci Metastazující kolorektální karcinom
21. 9. 2022

Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích v biologii, imunitě a diagnostice mCRC ve vztahu k existujícím a nově se objevujícím možnostem léčby. Stručně jsou vždy popsány mechanismy účinku léčiv, léčebné výsledky jsou obvykle uvedeny ve formě tabulek nebo grafů, přičemž zahrnuty jsou pouze výsledky z rozhodujících randomizovaných a/nebo kontrolovaných studií.

Etické problémy v onkologii, 3. přepracované a doplněné vydání
Etické problémy v onkologii, 3. přepracované a doplněné vydání
18. 9. 2022

Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky v onkologii dosud nebyla komplexně žádná monografie věnována. Téma není zanedbatelné, neboť počet pacientů s nádorovým onemocněním u nás stoupá - incidence zhoubných novotvarů v České republice dlouhodobě roste a úmrtnost vykazuje stagnaci.

Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
8. 9. 2022

Zaměřte pozornost na změny v úhradách u účinných látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu. Léčba doxorubicinem je hrazena u pokročilého či metastatického epiteliálního ovariálního karcinomu u žen, u kterých došlo k opětovné progresi od 6 do 12 měsíců od ukončení chemoterapie první linie přípravky na bázi platiny. Jaké další podmínky musejí být splněny? Přečtěte si aktuálně platné podmínky úhrady.

Nejnovější případy

Adjuvantní lobulární karcinom

19. 9. 2022 15:56

Pacientka ročník 1973 s lobulárním ca mammae l.dx. pT2pN1(1/2) M0 po prs záchovném výkonu + SLN,st IIB, premenopauzální Ki 67 ..12%,ER poz. 100%, PR poz. 100%, Her 2 neg, p63neg vzhledem k histologii Lobulární ca, Luminal A bez CHT, jen RT a HT s LHR...

raritní

Rychle rostoucí mucinozní ca prsu s exprimující neuroendokrinní markery, luminal B, HER 2 neg.

15. 9. 2022 05:09

Prosím konzultaci ohledně adjuvantní terapie, 58letá pac. právnička, manžel + dcera lékaři s dg. rychle rostoucího ca prsu, v 11/2021 neg. MG vyš.,v 3/2022 neg. UZ vyš., v 8/022 proveden PET /CT při dg. vysoké FW a CRP. Onkologická diagnóza: C 50,9 C...

raritní

Spinaliom očního víčka

13. 9. 2022 14:33

Dobrý den, moc prosím o konzultaci u pac. 74 let, stp. kožní excizi tu z L horního víčka - hist. dobře diferencovaný dlaždicobuněčný karcinom kůže G1, keratoakantotického typu, vzdálen 0,5 mm od bočního okraje a 0,8 mm od spodiny vzorku. MKN-O-3: M80...

Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta
Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta
2. 9. 2022

Pochopení nových souvislostí hereditárních vloh pro nádory prsu umožňuje široká dostupnost testování. Poznatky tak lze využít jak v prevenci, tak i léčbě. Navíc se rozšířila skupina genů se střední penetrancí, která riziko nádorů prsu také modifikuje. V článku tyto novinky diskutujeme. Autory článku jsou doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. a MUDr. Michal Vočka, Ph.D.

Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021
Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021
2. 9. 2022

V léčbě metastazujícího karcinomu prsu s pozitivitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor HER2+ došlo v roce 2021 k prokázání účinku nových molekul, deklarujících význam trvalé anti‐HER2 blokády v čase. Podkladem pro eskalaci či deeskalaci léčby u pacientek s karcinomem prsu je molekulární testování. Přečtěte si podrobnosti v článku, který připravila MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Kdy a jak řešit sekundární imunodeficit v hematoonkologii
Kdy a jak řešit sekundární imunodeficit v hematoonkologii
16. 8. 2022

Získaná porucha imunity se rozvíjí v důsledku základního onemocnění, ale také podávané léčby. Jaký je patofyziologický podklad imunodeficience u jednotlivých diagnóz, jak se projevuje a která léčba je z pohledu imunodeficitu nejrizikovější?

Z aktualit: Individualizovaná léčba na základě molekulárních markerů jde napříč různými diagnózami, screening rakoviny plic v ČR i adjuvantní léčba melanomu
Z aktualit: Individualizovaná léčba na základě molekulárních markerů jde napříč různými diagnózami, screening rakoviny plic v ČR i adjuvantní léčba melanomu
16. 8. 2022

Nabídka tkáňově agnostických onkologických léků se rozrůstá a vytváří tak nové možnosti léčby pro pacienty se vzácnými typy rakoviny a posiluje důvody pro široké sekvenování nové generace. Adjuvantní léčba melanomu stadia IIIA se ukazuje jako velmi kontroverzní. Studie přináší první doporučení, jak v této situaci postupovat. Fakta o programu screeningu rakoviny plic v České republice. Čtěte přehled srpnových novinek.

Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
15. 8. 2022

Informujte se o změnách indikačního omezení u účinných látek brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu. Aktuálně platné podmínky úhrady najdete v tomto článku.

Imunoterapie v léčbě karcinomu děložního hrdla a endometria
Imunoterapie v léčbě karcinomu děložního hrdla a endometria
19. 7. 2022

Karcinom děložního hrdla je celosvětově čtvrtým nejčastějším nádorovým onemocněním u žen a má za následek více než 300 000 úmrtí na celém světě. Možnosti léčby zahrnují chirurgické zákroky, radioterapii, chemoterapii a cílenou antiangiogenní léčbu. Nádory zachycené v pozdním stadiu mají vysoké riziko recidivy, které se může pohybovat až v desítkách procent. Jaké možnosti přináší imunoterapie?

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.