Rasové rozdíly a léčba gynekologických karcinomů
Co víme o rasových a etnických rozdílech při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií? Odpovíme v tomto článku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog

Onkolog, Urolog

Mujpacient.cz přináší prostřednictvím služby SECOND OPINION možnost on-line konzultace případů z reálné klinické praxe. K dalšímu postupu léčby Vašeho pacienta se vyjádří přední odborníci z oboru. Odpověď máte obvykle následující den. Je to snadné, stačí jen vložit případ. Dotazy ani odpovědi kolegia neprochází jazykovou korekturou.

Polymorbidní žena, jak s adjuvantní terapií

22. 2. 2024 16:24

Dobrý den, prosím o konzultaci postupu. Jedná se o polymorbidní pacientku 71 let, s objemnějšími prsy, v anamneze po operaci srdce pro rozsáhlé postrevmatické změny, výměna mitrální, aortální, trikuspidální chlopně 10/2016 SV arytmie, Arter hypertnez...

Adjuv. horm. terapie u 44 leté pacientky st IA, ale HIGH RISK dle genom, testu

22. 2. 2024 16:21

Pacientka 44 let, interně zdravá, po hysterektomii a salpingektomii pro dysplastické změny HG SIL ve smyslu CIN III. 11/20, měla v 5/23 dg karcinom levého prsu pT1c (2) pN0 (5/0) M0. histologicky 2 ložiska karcinomu - lobulární ca G2 (12mm)ER 90% PR...

Liečebný postup u 38-ročného pacienta so seminómom

22. 2. 2024 07:00

Vážené kolégium, chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o Váš názor na ďalší postup u 38-ročného pacienta s TU testis l.dx., st.p. orchiektomii l.dx. 08.02.2024, predoperačne onkomarkery negatívne, histologicky v resekáte pravého semenníka potvrdený m...

Recidiva metastázy mozečku

21. 2. 2024 07:39

Dobrý den, prosím o konzultaci léčby. U premenopauzální pacientky (ročník 1975) byl v srpnu 2020 diagnostikován lokálně pokročilý HER2 pozitivní parciálně hormondependentní (ER 95%, PR 10%) stř. diferenc. duktální karcinom levého prsu s vyšší prolife...

raritní

Karcinóm prsníka u muža - akú neoadjuvantnú liečbu zvoliť

6. 2. 2024 07:59

75ročný pacient s progredujúcou demenciou, zbavený svojprávnosti, hypertonik, diabetik 2.typu na OAD, s dg. Ca mammae l.dx. s axilárnou LAP l.dx., st.p. CCB- hist. invazívny karcinóm NST, G2, susp. endolymf. nádor. propagácia, ER+ (80%), PR+ (60%), H...

Elevace TUM bez progrese na CT

1. 2. 2024 15:25

Prosím o Váš názor, zda byste již změnili léčbu na II. linii olaparib při progresi na Kisqali + HRT Letmylan, Dg: ca prsu l.dx. - T2N1M0, ypmT1b/ympR1, ypN2a (6/10)M0,G2, HR+/HER2 neg., BRCA2 mutace, PIK3CA negat. invazivní lobulární karcinom prsu G2...

Ako liečiť peritoneálny mezotelióm nevhodný k CRS

29. 1. 2024 18:09

T.č. 62-ročná pacientka, ako 24ročná liečená pre Ca cervicis uteri st.p. RAT v r.1985, t.č. pri plánovanej LSK resekcii colon sigmoideum pre HG adenóm v sigme pre nemožnosť endoskopického riešenia pre nonlifting lézie ...peroperačne zistený nález kar...

Hormonální léčba endometriosy po léčbě karcinomu prsu

29. 1. 2024 11:36

40letá žena bez komorbidit, s anamnézou levostranného karcinomu prsu před 11 lety T1N1 histologie: středně diferencovaný invazivní duktální ca s lymfangioinvazí GII, KI 67 okolo 30%, amplifikace her2/neu, E cadherin pozitivní, ER negativní, PR negati...

raritní

Plán léčby

24. 1. 2024 16:49

Dobrý den, prosím o Váš názor, stran doporučení léčebného postupu, paní, zdravotní sestra, 50 let, menopauzální už 3 roky, vyšetřena pro vtažení bradavky l.dx., Na MMg vpravo centrálně zvýšená denzita, bez jasného ohraničení, dle sono centrálně nehom...

Kolorektální karcinom po suboptimální operaci

19. 1. 2024 15:10

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 68letého pac. v dobrém celkovém stavu. Z přidružených dg. jen DM na inzulinoterapii. Pac. s náhodným nálezem tumoru céka - operován pro susp. na absces urgentně - nekompletní chir....

raritní

Relaps po 5ti letech

17. 1. 2024 10:32

Pac. ročník 1970 s ca mamae l.dx. pT1cpN1a(2/10) G2 po QE a SLN a EA, po reexcisi, s lymfangioinvazí, Luminal B, v roce 2018, po adjuvantní chemoth. v komb. AC po adjuvantní RT na obalsst prsu a LU pro střední riziko dle studie SOFT Aromasin a LHRH d...

Uroteliální ca se selháním intravesic. terapie

11. 1. 2024 09:37

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 71letého pac. s recidivujícím povrchovým urotel. ca se selháním intravesicální terapie (BCG, MMC) C 67.9 - močový měchýř, recidivující - po opakovaných TUR, st.p. podání BCG vakcín...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.