Pro lepší poskytování služeb využíváme soubory cookies. Pokud pokračujete v prohlížení stránky, vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies. Rozumím

Odborné kolegium

Na dotazy týkající se nejvhodnější léčby vašeho onkologického pacienta odpovídají přední odborníci z oboru. Garantem odborného kolegia je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHAprof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

MUDr. Ivana Krajsová, MBAMUDr. Ivana Krajsová, MBA

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

MUDr. Eugen KubalaMUDr. Eugen Kubala

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

MUDr. Michaela MatouškováMUDr. Michaela Matoušková

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBAMUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

MUDr. Jiří  Tomášek, Ph.D.MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Na novinky Vás rádi upozorníme. Stačí se jen registrovat k odběru e-mailu..

Upozornění

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny osobám oprávněným předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky (dále jen „zdravotnický odborník“) a nikoliv široké (laické) veřejnosti. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ prohlašujete, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s výše uvedenou definicí zdravotnického odborníka, která je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že berete na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům podle předchozí definice, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro širokou (laickou) veřejnost. Pro případ, že nejste zdravotnickým odborníkem, pak kliknutím na odkaz „Pokračovat“ potvrzujete, že jste seznámen s riziky, kterým se vystavujete v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptujete. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybného vyhodnocení (interpretace) informací dále uvedených, chybného posouzení vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku, neboť o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje vždy lékař po posouzení zdravotního stavu pacienta. Vhodnost užití humánního léčivého přípravku, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, je vhodné předem zkonzultovat s lékařem či lékárníkem.