Rasové rozdíly a léčba gynekologických karcinomů
Co víme o rasových a etnických rozdílech při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií? Odpovíme v tomto článku.

×

Partnerská sdělení

Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení

Partnerská sdělení

Exposure - response analýza kabozantinibu ze studie CheckMate 9ER
Exposure - response analýza kabozantinibu ze studie CheckMate 9ER
10. 7. 2023

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Seznamte se s fakty, které se týkají vztahu dávky kabozantinibu a výskytu nežádoucích účinků léčby. Jak redukce dávky ovlivňuje účinnost terapie? Přinášíme výsledky monoterapie kabozantinibu v léčbě aRCC a dále závěry ze studie, která zkoumala kabozantinib v kombinaci s nivolumabem. 

Videokazuistika 58letého muže s metastatickým karcinomem pankreatu. Jak probíhala terapie?
Videokazuistika 58letého muže s metastatickým karcinomem pankreatu. Jak probíhala terapie?
22. 6. 2023

Karcinom pankreatu je velmi agresivní onemocnění, které velmi rychle progreduje. Významná část pacientů se proto ani nedostane do péče onkologa. Za pozornost stojí videokazuistika, která prezentuje případ 58letého pacienta s nálezem ložiska v hlavě pankreatu. Nemocný podstoupil operaci, při níž bylo odhaleno pokročilejší stadium nemoci, došlo k infiltraci tepen a nález byl popsán jako inoperabilní.

Časný karcinom prsu pohledem MDT - Jak úhrada PHESGO® ovlivní v neoadjuvanci léčbu HER2+ eBC?
Časný karcinom prsu pohledem MDT - Jak úhrada PHESGO® ovlivní v neoadjuvanci léčbu HER2+ eBC?
14. 6. 2023

Seznamte se s výhodami neoadjuvantní systémové terapie u HER2+ karcinomu prsu v moderované diskusi členů multidisciplinárního týmu z pohledu diagnostika, chirurga a onkologa. K diskuzi přijaly pozvání doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D., MUDr. Jana Mergancová, Ph.D. a MUDr. Regina Šírová, které hovoří o problematice neoadjuvance:
SPC Phesgo

Rozšíření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2+ karcinomem prsu
Rozšíření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2+ karcinomem prsu
6. 6. 2023

 Od 1. 4. 2023 se u přípravku PHESGO® rozšířila úhrada pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu v rámci neoadjuvantní léčby1.
SPC Phesgo
SPC Perjeta
SPC Herceptin

Nivolumab plus kabozantinib v 1. linii léčby mRCC: aktualizace studie CheckMate9ER
Nivolumab plus kabozantinib v 1. linii léčby mRCC: aktualizace studie CheckMate9ER
24. 5. 2023

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Za Vaši pozornost stojí video, které shrnuje výsledky studie CheckMate9ER. Jedná se o randomizovanou prospektivní studii fáze III, která srovnávala pacienty léčené kombinací nivolumab kabozantinib vs. sunitinib v 1. linii léčby světlobuněčného mRCC. Studie zahrnovala 651 pacientů ve všech rizikových skupinách. Nenechte si ujít nejzajímavější výsledky a závěry pro klinickou praxi, které představí prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Kabozantinib v léčbě nesvětlobuněčných forem renálního karcinomu
Kabozantinib v léčbě nesvětlobuněčných forem renálního karcinomu
11. 10. 2022

Jaké molekulární abnormality se mohou u NccRCC objevit? Jakou roli hraje mutace MET, která se nachází u jedné třetiny pacientů s papilárním karcinomem 1. typu? Jaké jsou výsledky terapie kabozantinibu v monoterapii ve srovnání s kombinovanou terapií s dalšími TKI? Nenechte si ujít výsledky recentních studií a informace z aktuálních doporučených postupů v přednášce doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D.

Vztah mezi nežádoucími účinky kabozantinibu a jeho účinností u pacientů s mRCC
Vztah mezi nežádoucími účinky kabozantinibu a jeho účinností u pacientů s mRCC
3. 9. 2022

Jak souvisí výskyt nežádoucích účinků kabozantinibu s efektem terapie u nemocných s karcinomem ledviny? Kdy a u jakých pacientů je potřebné upravit dávku při výskytu NÚ?  Znamená redukce dávky pro toxicitu snížení účinnosti? Jaký vliv má počet nežádoucích účinků na dobu do progrese? Jaká data máme k dispozici z reálné klinické praxe? Odpovědi na všechny tyto otázky přináší doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. ve své přednášce.

Kazuistika pacienta s nádorovou duplicitou úspěšně léčeného Dipherelinem
Kazuistika pacienta s nádorovou duplicitou úspěšně léčeného Dipherelinem
18. 7. 2022

Synchronní výskyt pokročilého lymfomu a karcinomu prostaty je poměrně vzácný. Léčba v takových případech vyplývá z pořadí priorit. Zde bylo nutné léčit jako první folikulární lymfom. Kazuistika pojednává o léčbě 68letého pacienta, který si začal v červnu 2017 stěžovat na noční pocení, doprovázené 10kilovým váhovým úbytkem v průběhu dvou měsíců. Nenechte si ujít průběh terapie. ZIP Diphereline

Klinická aktivita a bezpečnost kabozantinibu u pacientů s mozkovými metastázami renálního karcinomu
Klinická aktivita a bezpečnost kabozantinibu u pacientů s mozkovými metastázami renálního karcinomu
11. 7. 2022

Autor přednášky: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

V tomto videu prof. Fínek představuje postavení kabozantinibu v léčbě nádoru ledvin u pacientů s mozkovými metastázami. Prezentovaná studie je zajímavá tím, že monitoruje 88 nemocných, kteří mají metastatický pokročilý světlobuněčný karcinom ledviny a zároveň mozkové metastázy. Studie pochází z 15 center a jde o retrospektivní sledování. Poslechněte si detaily a užitečné závěry pro klinickou praxi.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.