Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Partnerská sdělení

Tato sekce obsahuje komerční sdělení poskytnuté od partnerů webu

» Partnerská sdělení

Partnerská sdělení

Od 1. 6. 2024 má přípravek  TECENTRIQ SC úhradu
Od 1. 6. 2024 má přípravek TECENTRIQ SC úhradu
17. 6. 2024

S potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že od 1. 6. 2024 má přípravek TECENTRIQ SC úhradu 1875 mg z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve stejných indikacích jako TECENTRIQ IV 1 200 mg.2-4

Současně bychom Vás chtěli informovat o aktualizaci Modré knihy 2024 v souvislosti s touto úhradou. Aktuální znění naleznete ZDE.6

ZIP TECENTRIQ SC

Trifluridin/tipiracil a dlouhodobá  kontrola onemocnění u mladého  pacienta s metastatickým kolorektálním  karcinomem
Trifluridin/tipiracil a dlouhodobá kontrola onemocnění u mladého pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem
13. 6. 2024

MUDr. Marián Liberko, prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA Onkologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

Kazuistika popisuje případ mladého pacienta s mCRC, kdy opakovaný relaps onemocnění byl ošetřen metastazektomií v kombinaci s krátkým kurzem systémové terapie. Neresekabilní relaps je dlouhodobě stabilizován trifluridin/tipiracilem.
ZIP Lonsurf®

Nivolumab plus kabozantinib v 1. linii léčby mRCC: aktualizace studie CheckMate9ER
Nivolumab plus kabozantinib v 1. linii léčby mRCC: aktualizace studie CheckMate9ER
23. 4. 2024

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Seznamte se s novými poznatky, které byly prezentovány na ASCO v únoru 2024 a týkají se léčby metastatického renálního karcinomu. Klíčové výstupy klinické studie CheckMate9ER shrnuje ve svém příspěvku prof. Tomáš Büchler. 

Videokazuistika 58letého muže s metastatickým karcinomem pankreatu. Jak probíhala terapie?
Videokazuistika 58letého muže s metastatickým karcinomem pankreatu. Jak probíhala terapie?
22. 6. 2023

Karcinom pankreatu je velmi agresivní onemocnění, které velmi rychle progreduje. Významná část pacientů se proto ani nedostane do péče onkologa. Za pozornost stojí videokazuistika, která prezentuje případ 58letého pacienta s nálezem ložiska v hlavě pankreatu. Nemocný podstoupil operaci, při níž bylo odhaleno pokročilejší stadium nemoci, došlo k infiltraci tepen a nález byl popsán jako inoperabilní.

Časný karcinom prsu pohledem MDT - Jak úhrada PHESGO® ovlivní v neoadjuvanci léčbu HER2+ eBC?
Časný karcinom prsu pohledem MDT - Jak úhrada PHESGO® ovlivní v neoadjuvanci léčbu HER2+ eBC?
14. 6. 2023

Seznamte se s výhodami neoadjuvantní systémové terapie u HER2+ karcinomu prsu v moderované diskusi členů multidisciplinárního týmu z pohledu diagnostika, chirurga a onkologa. K diskuzi přijaly pozvání doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D., MUDr. Jana Mergancová, Ph.D. a MUDr. Regina Šírová, které hovoří o problematice neoadjuvance:
SPC Phesgo

Rozšíření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2+ karcinomem prsu
Rozšíření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2+ karcinomem prsu
6. 6. 2023

 Od 1. 4. 2023 se u přípravku PHESGO® rozšířila úhrada pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu v rámci neoadjuvantní léčby1.
SPC Phesgo
SPC Perjeta
SPC Herceptin

Kazuistika pacienta s nádorovou duplicitou úspěšně léčeného Dipherelinem
Kazuistika pacienta s nádorovou duplicitou úspěšně léčeného Dipherelinem
18. 7. 2022

Synchronní výskyt pokročilého lymfomu a karcinomu prostaty je poměrně vzácný. Léčba v takových případech vyplývá z pořadí priorit. Zde bylo nutné léčit jako první folikulární lymfom. Kazuistika pojednává o léčbě 68letého pacienta, který si začal v červnu 2017 stěžovat na noční pocení, doprovázené 10kilovým váhovým úbytkem v průběhu dvou měsíců. Nenechte si ujít průběh terapie. ZIP Diphereline

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.