Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×
» Odborné kolegium » MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Odborné kolegium

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

Klinika pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice v Plzni

„Na plicní klinice pracuji od roku 1993. Plicním nádorům se věnuji od počátku své pracovní kariéry. Nemocný s pokročilým či metastazujícím karcinomem plic je charakteristický tím, že je výrazně symptomatický. I když v předchozí éře nedávala chemoterapie velkou naději na delší přežití (medián 3 měsíce), byla schopná příznivě ovlivnit průběh onemocnění a jeho příznaky. Starat se o nemocné s plicními karcinomy mělo pro mne vždy hluboký smysl. Při včasném záchytu lze uspět radikální resekcí. U lokálně pokročilých onemocnění je zásadní precizní staging, který umožňuje správný výběr kombinované léčby a zlepšuje její výsledky. Největší podíl mých pacientů však tvořili a tvoří nemocní s metastazujícím onemocněním. Jsem přesvědčená, že i tam, kde se zdánlivě nedá nic dělat, mohu pro nemocného udělat mnohé a zásadně mu pomoci od potíží. S příchodem biologicky cílené léčby (mutace EGFR, ALK, ROS) a především imunoterapie se v léčbě pokročilého a metastazujícího karcinomu plic otevírá nová etapa. Naši úspěšně léčení nemocní, navzdory svému generalizovanému onemocnění, žijí řadu měsíců s minimem obtíží, což jim umožňuje vést aktivní život.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Projekt Můj pacient pro mne znamená cennou příležitost sdílet odborné vědomosti s ostatními kolegy a spolu s nimi se zamýšlet nad problémy mých i jejich nemocných.“

 

Zobrazit všechny členy

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.