Odborné kolegium

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

„Diagnostice a léčbě melanomu se věnuji již 30 let, naše pracoviště navázalo na historickou ambulanci profesora Trapla pro „hnědé nádory“. Z původního jednoho ordinačního dne týdně se provoz rozšířil na 4 ambulance 5× týdně. Věnujeme se primární diagnostice kožního melanomu i dalších kožních nádorů, a abychom mohli poskytovat našim pacientům komplexní péči, doplnila jsem si k dermatologické též onkologickou atestaci. Takže jsme schopni se o pacienty s melanomem postarat i v případě progrese onemocnění a nutnosti systémové léčby. Pracoviště je aktivním členem EORTC Melanoma Cooperative Group.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Projekt Mujpacient.cz považuji za velmi zajímavý a prospěšný, umožňuje snadno a rychle konzultovat složité případy pacientů a získat cenné rady od zkušených odborníků.“

Zobrazit všechny členy