Odborné kolegium

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení FN U Sv. Anny, Brno

„Jsem členkou České onkologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČLS JEP, publikuji v českých a slovenských odborných médiích.“

„Pracuji jako primářka onkologického oddělní FN U Svaté Anny v Brně. Více než 15 let se věnuji léčbě nádorů v urogenitálním traktu. Při léčbě nemocných v rámci mezioborového přístupu úzce spolupracuji s urology.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Na projektu oceňuji možnost nezávislého pohledu několika odborníků na daný případ s možností výběru při rozhodování se o dalším terapeutickém postupu.“

Zobrazit všechny členy