Odborné kolegium

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni

„Jsem členem ČOS, SROBF, ASCO, Společnosti frankofonních lékařů, České farmakoekonomické společnosti. Jsem předsedou Etické komise LF UK a FN v Plzni. Zasedám v četných komisích, číslo ani názvy nejsou podstatné; kdybych zasedal vždy, kdy mám, zasedal bych plnoúvazkově.“

„V roce 1995 jsem byl jmenován primářem oddělení, posléze jsem se habilitoval, proběhlo jmenovací řízení, pak jsem založil Onkologickou a radioterapeutickou kliniku, kde pracuji třetí rok jako její přednosta. Posledních 21 let jsem tedy ohrožován úřednickou prací, medicíny se však držím stále, nejraději v pozici sekundárního lékaře na ambulanci, to smím jednou týdně.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Jsem otcem a zakladatelem projektu a chlapec mi již ve školním věku dělá radost. V projektu jde především o diskusi, každý nemocný je unikátní, nikdy se nenajdou dva nemocní se shodnými osudy a stejným stonáním.“

Zobrazit všechny členy