Odborné kolegium

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Je vidět, že medicína není černobílá a často neexistuje jednoduché jednoznačné řešení. Projekt umožňuje konfrontovat a tříbit vlastní postupy na základě názorů kolegů z jiných pracovišť.“

Zobrazit všechny členy