Odborné kolegium

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze a předseda České urologické společnosti ČLS JEP

Vedoucí Subkatedry onkourologie IPVZ
Vedoucí Skupiny pro tvorbu doporučených postupů u nádorů močového měchýře neinfiltrujících svalovinu Evropské urologické společnosti

„Během celé své profesionální kariéry se věnuji onkourologii. Zaměřuji se zvláště na moderní endoskopickou diagnostiku nádorů měchýře, na radikální operační výkony a zapojení moderních miniinvazivních metod, jako je laparoskopie nebo robotika. Ve své vědecké a publikační kariéře se specializuji hlavně na problematiku nádorů močového měchýře.“

Co pro Vás znamená projekt Mujpacient.cz?
„Využití moderních způsobů komunikace pro výměnu názorů mezi lékaři různých odborností je velmi důležité a přínosné. Platí to samozřejmě i v onkologii, respektive onkourologii, kde se v poslední době objevují stále nové léčebné možnosti. Projekt přináší komentáře řady specialistů z různých oborů a může tak lékařům pomoci orientovat se v nové situaci a doporučit svým pacientům ten nejlepší postup.“

Zobrazit všechny členy